Inter Press Service News Agency
den 5 maj 2016 02:09 GMT    
   Hem
   Globala frågor
   Afrika
   Asien och
   Stillahavsområdet
   Europa
   Nordamerika
   Latinamerika
   Mellanöstern
 
   Miljö
   Utveckling
   Mänskliga
   rättigheter
   Ekonomi
   Politik
   Hälsa
   Utbildning
   Arbete
   Migration och
   Minoriteter
   Jämställdhet
   Kultur
 
   Om IPS
 
   Kontakta oss
   Internationell
   struktur
   Samarbetspartners
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   ITALIANO
   JAPANESE
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
SökAbonnemang

Utvinning av skifferolja minskar i Argentina
Fabiana Frayssinet*Med bilder
Añelo, 160322 (IPS) - Det låga oljepriset leder till minskade investeringar i den mer svåråtkomliga skifferoljan och skiffergasen. Det har skett en tillbakagång i produktionen i sydvästra Argentina som påverkar den lokala tillväxten och sysselsättningen.
nästa >>

Argentina: Kooperativ för goda villkor inom textilindustrin
Fabiana Frayssinet*Med bild
Buenos Aires, 160315 (IPS) - I Argentina finns det numera 20 klädmärken som har en produktion där textilarbetare garanteras värdiga arbetsvillkor.
nästa >>

Lång väg till etablering i Europa
Francesco Farnè*Med bild
Rom, 160311 (IPS) - James kom till Italien som 25-årig student efter att ha lämnat Nigeria på grund av ekonomisk och politisk instabilitet. Han berättar om den långa processen att börja om i ett nytt land.
nästa >>

El Salvador: Orättvist pensionssystem ifrågasätts
Edgardo Ayala*Med bild
San Salvador, 160224 (IPS) - Mängder av arbetare i El Salvador, främst kvinnor, står utanför det privatiserade pensionssystemet och kan inte räkna med att få någon pension på ålderns höst. Nu pågår dock en debatt om en reformering av systemet.
nästa >>

Oljeprisraset slår mot gästarbetare i Persiska viken
Analys av N Chandra Mohan
New Delhi, 160218 (IPS) - De snabbt sjunkande oljepriserna slår hårt mot de oljeproducerande länderna vid Persiska viken. Nu väntar hårda budgetåtstramningar - och de som kommer att drabbas hårdast är sannolikt de många gästarbetare som utgör större delen av arbetskraften i länderna.
nästa >>

Positiv trend med minskad fattigdom riskerar brytas
Thalif Deen
New York, 160215 (IPS) - En ny studie från FN:s utvecklingsprogram varnar för att fallande råvarupriser och minskade privata penningöverföringar kan innebära att landvinningar som gjorts de senaste decennierna i Östeuropa och Centralasien riskerar att gå förlorade.
nästa >>

Kaninfarmer snabbväxande bransch i Zimbabwe
Jeffrey Moyo*Med bild
Chivhu, 160212 (IPS) - Antalet kaninfarmer har på senare tid ökat snabbt i det fattiga Zimbabwe. Många vanliga zimbabwier drygar ut sina inkomster genom att föda upp kaniner.
nästa >>

Sydafrika: Brandutbildning hjälper unga in på arbetsmarknaden
Munyaradzi Makoni
Kapstaden, 160201 (IPS) - En brandförsvarsutbildning i Sydafrika hjälper unga att lämna fattigdomen och arbetslösheten bakom sig.
nästa >>

Massuppsägningar inom offentlig sektor i Argentina
Fabiana Frayssinet
Buenos Aires, 160125 (IPS) - Sedan konservative Mauricio Macri tillträdde som president i december har 20 000 anställda inom offentlig sektor sagts upp.
nästa >>

Arbetslösheten i världen fortsätter att öka
Tharanga Yakupitiyage
New York, 160122 (IPS) - Antalet arbetslösa i världen väntas stiga med 3,4 miljoner under 2016 och 2017 uppger FN-organet ILO. Det osäkra ekonomiska läget i tillväxtekonomier och sjunkande råvarupriser är bidragande orsaker till den växande arbetslösheten.
nästa >>

 

 

nästa >>

 
 Nyheter
Zimbabwes boskap dukar under av torkan
Sportcenter vill riva barriärer för personer med funktionshinder
Journalistik förenad med livsfara i terrorns Pakistan
Latinamerika: Våld, hot och mord på journalister
FN varnar för vattenkris
Hot och våld mot kvinnliga journalister stryper pressfrihet
Delar av Mellanöstern riskerar att bli obeboeliga
Zambias kvinnor i spetsen för hållbart jordbruk
Förslag på ny abortlag i Malawi möter motstånd
Argentina: De lagrar regnvatten i kampen mot torkan
More >>
 Latest Global News
News in RSS
Is the System Broke or Broken?
The Waves of the Pacific Are on Chile’s Energy Horizon
Models of Press Freedom
World Celebrates 250 Years Since First Freedom of Information Act
New Generation Aims to Plug Africa’s Research Deficit
High-Level Defamation Cases Curb Critical Journalism
On World Press Freedom Day, A View From Asia
Could the UN be Doing More to Protect Journalists?
Analysis: The Role of the Free Press in Sustainable Development
Mideast: 1 in 3 Bribes to Access Basic Public Services
More >>