Inter Press Service News Agency
   Hem
   Globala frågor
   Afrika
   Asien och
   Stillahavsområdet
   Europa
   Nordamerika
   Latinamerika
   Mellanöstern
 
   Miljö
   Utveckling
   Mänskliga
   rättigheter
   Ekonomi
   Politik
   Hälsa
   Utbildning
   Arbete
   Migration och
   Minoriteter
   Jämställdhet
   Kultur
 
   Om IPS
 
   Kontakta oss
   Internationell
   struktur
   Samarbetspartners
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE

IPS International Association

IPS - Inter Press Service grundades 1964 av den italiensk-argentinske journalisten Dr Roberto Savio.

IPS är en internationell, icke-vinstdrivande sammanslutning av professionella journalister och mediearbetare. IPS har ingen nationell eller politisk bas. En av våra målsättningar är att uppnå en balans i geografisk, etnisk och könsmässig representation.

IPS arbetar för demokratiskt deltagande i det ekonomiska, sociala och politiska livet, för att länderna i Syd ska kunna delta helt och hållet i det internationella beslutsfattandet och för att kvinnor ska få mer makt i utvecklingsprocessen.

Dessutom står IPS för en global kommunikationsstrategi som har till syfte att samla det civila samhället, beslutsfattare och medier på nationell och internationell nivå.

IPS har status som rådgivande NGO (kategori 1) vid FN:s ekonomiska och sociala råd, Ecosoc.

Om du och/eller din organisation delar våra målsättningar och är engagerade i frågor om kommunikation och utveckling kan ni bli medlemmar i IPS International Association.

Ansökan om medlemskap skickas till:

IPS-Inter Press Service International Association,
Via Panisperna, 207
00184 Rom,
Italien
Epost: romaser@ips.org