Inter Press Service News Agency
   Hem
   Globala frågor
   Afrika
   Asien och
   Stillahavsområdet
   Europa
   Nordamerika
   Latinamerika
   Mellanöstern
 
   Miljö
   Utveckling
   Mänskliga
   rättigheter
   Ekonomi
   Politik
   Hälsa
   Utbildning
   Arbete
   Migration och
   Minoriteter
   Jämställdhet
   Kultur
 
   Om IPS
 
   Kontakta oss
   Internationell
   struktur
   Samarbetspartners
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE

Stöd till IPS

Förutom försäljningsinkomster från nyhetstjänster och telekommunikation har IPS fått ekonomiskt stöd från ett brett spektrum av institutioner och organisationer. Under de senaste åren har sådant stöd kommit från:
Australian Aid
Asia Foundation
Canadian International Development Agency - CIDA
Carl-Duisberg-Gesellschaft - CDG (Germany)
Charles Stewart Mott-stiftelsen (USA)
Danmarks utrikesdepartement
EU-kommissionen
Finlands utrikesdepartement
FN:s livsmedelsorganisation - FAO
Ford-stiftelsen (USA)
Friedrich-Ebert-stiftelsen- FES (Tyskland)
Tysklands departement för ekonomisk utveckling och samarbete- BMZ
G-77
FN:s arbetsorganisation- ILO
Italiens utrikesdepartement
John D. & Catherine T. MacArthur-stiftelsen (USA)
Nederländernas utrikesdepartement
Nederländernas organisation för internationellt utvecklingssamarbete - Novib
Nord-Syd-centret vid Council of Europe
Norges biståndsorgan NORAD
Norges utrikesdepartement
Studentkåren, Helsingfors Universitet
Sveriges biståndsorgan Sida
Toyota-stiftelsen
FN:s barnfond - Unicef
FN:s kvinnofond - Unifem
FN:s biståndsorgan - UNDP
Unesco
FN:s miljöorganisation - UNEP
FN:s befolkningsorgan - UNFPA
USAID
W. Alton Jones-stiftelsen (USA)


Varje år håller IPS ett möte med representanter för dessa organisationer och institutioner för att rapportera om verksamheten och om planer för framtiden.