Inter Press Service News Agency
   Hem
   Globala frågor
   Afrika
   Asien och
   Stillahavsområdet
   Europa
   Nordamerika
   Latinamerika
   Mellanöstern
 
   Miljö
   Utveckling
   Mänskliga
   rättigheter
   Ekonomi
   Politik
   Hälsa
   Utbildning
   Arbete
   Migration och
   Minoriteter
   Jämställdhet
   Kultur
 
   Om IPS
 
   Kontakta oss
   Internationell
   struktur
   Samarbetspartners
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE

    Inter Press Service är en internationell nyhetsbyrå, ledande på globala utvecklingsfrågor, med fokus på länder i Syd. Omkring 500 journalister i fler än 130 länder skriver för IPS och merparten av dessa har en lokal förankring i de områden de rapporterar från. IPS bevakar FN-systemet och mänskliga rättigheter, internationell politik, ekonomi samt freds- och utvecklingsfrågor. IPS har också en omfattande miljö- och klimatbevakning.

    Nyheterna från IPS kommer ut på engelska och spanska. Dessutom översätts texterna till ett stort antal språk, däribland arabiska, franska, tyska, swahili, italienska, japanska, portugisiska, polska, turkiska och svenska.