Inter Press Service News Agency
den 24 april 2014 08:53 GMT    
   Hem
   Globala frågor
   Afrika
   Asien och
   Stillahavsområdet
   Europa
   Nordamerika
   Latinamerika
   Mellanöstern
 
   Miljö
   Utveckling
   Mänskliga
   rättigheter
   Ekonomi
   Politik
   Hälsa
   Utbildning
   Arbete
   Migration och
   Minoriteter
   Jämställdhet
   Kultur
 
   Om IPS
 
   Kontakta oss
   Internationell
   struktur
   Samarbetspartners
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   ČESKY
   DEUTSCH
   ITALIANO
   JAPANESE
   MAGYAR
   NEDERLANDS
   POLSKI
   PORTUGUÊS
   SRPSKI
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
SökAbonnemang

Bristande sanitet slår hårt mot utvecklingen
Michelle Tullo*Med bild
Washington, 140416 (IPS) - Andelen människor i världen som saknar tillgång till rent dricksvatten har halverats och därmed har delmålet för millenniemål 7 uppnåtts. Men samtidigt är målet att förbättra människors tillgång till sanitära anläggningar en av de målsättningar som är längst ifrån att uppfyllas - trots de ekonomiska vinster som det skulle innebära.
nästa >>

Globalt välståndsindex utmanar BNP-mätningar
Farangis Abdurazokzoda
Washington, 140409 (IPS) - Social Progress Index är ett nytt sätt att mäta och värdera ett lands välstånd. Nya Zeeland, Schweiz, Island, Nederländerna och Norge rankas högst i världen enligt det nya måttet.
nästa >>

USA ifrågasätts som värdnation för FN
Thalif Deen
New York, 140409 (IPS) - När FN:s högkvarter placerades i New York var ett av villkoren att USA skulle medverka till en välfungerande världsorganisation och inte förhindra FN:s arbete. Men under årens lopp har USA återkommande brutit mot detta avtal.
nästa >>

Klädföretag vänder blicken mot Etiopien
James Jeffrey*Med bild
Addis Abeba, 140401 (IPS) - På senare tid har några av världens största företag visat intresse för Etiopiens hundraåriga textilindustri. Dåliga förhållanden i många asiatiska fabriker och ökande produktionskostnader i Asien uppges vara några skäl.
nästa >>

USA för ökad transparens inom råvarusektorn
Carey L. Biron*Med bild
Washington, 140326 (IPS) - Korruptionen inom utvinningsindustrin är omfattande på flera håll i världen. Men genom Initiativet för ökad transparens inom råvaruindustrin, EITI, vill flera länder - nu senast USA - börja arbeta för att komma åt problemen.
nästa >>

Elektriker utan gränser arbetar för att nå utvecklingsmål
A. D. McKenzie*Med bild
Paris, 140324 (IPS) - Tillgången till elektricitet kan vara avgörande för isolerade landsbygdssamhällen och de som just drabbats av en naturkatastrof. Nu arbetar organisationen Elektriker utan gränser för att öka tillgången till förnyelsebar energi i fattiga länder.
nästa >>

Fler bolag väljer hållbar palmolja
Carey L. Biron*Med bild
Washington, 130311 (IPS) - Den globala efterfrågan på palmolja har ökat kraftigt de senaste åren men produktionen medför stora miljömässiga och sociala problem. Nu väljer flera palmoljeleverantörer och välkända varumärken att arbeta för en förändring av branschen.
nästa >>

Lång väg kvar för arabvärldens kvinnor
Thalif Deen*Med bild
New York, 140310 (IPS) - Denna vecka samlas FN:s kvinnokommission för sitt årliga möte i New York. Ett av de ämnen som kommer att diskuteras är varför andelen kvinnor är så låg på arbetsmarknaden och inom politiken i stora delar av världen. Mest ojämställd är situationen i arabvärlden - men experter varnar för att dra allt för snabba slutsatser om orsakerna.
nästa >>

Skolor förvandlas till slagfält
Kanya D’Almeida
New York, 140303 (IPS) - Det blir allt vanligare att stridande parter i väpnade konflikter siktar in sig på skolor. En omfattande internationell studie visar att det skett systematiska attacker mot skolor i 70 länder i världen de senaste fem åren.
nästa >>

Nu kan skogsskövlingen övervakas på nätet
Bryant Harris
Washington, 140228 (IPS) - En ny webbsajt gör det möjligt för alla att följa hur världens skogar ökar eller minskar i omfång i alla världens länder. Målsättningen är att verktyget ska användas för att sätta press på regeringar och företag att minska skogsskövlingen.
nästa >>

 

 

nästa >>

 
 Nyheter
Sydsudans regering kräver ensidig mediebevakning
Granatgevär och kulsprutor når Boko Haram i Nigeria
Afghanska tolkar svävar i livsfara
Kvinnorna förlorare i det indiska valet
Amerikansk toppdirektör tjänar som 331 arbetare
Val i Afghanistan beskrivs som milstolpe
Bristande sanitet slår hårt mot utvecklingen
Två av tre italienska läkare vägrar utföra abort
Miljontals spanska barn växer upp i fattigdom
Talibanernas måltavlor: Artister och biobesökare
More >>
 Latest Global News
News in RSS
Storm in a Rice Bowl
Kyrgyzstan: Russian ’Information Wars’ Heating Up
U.S. Apache Delivery Highlights Mixed Messaging on Egypt
Argentina’s Informal Economy Shrinks, But Not Fast Enough
Persecution of Uganda’s Gays Intensifies as Rights Groups Go Underground
Japan Seeks Foreign Workers, Uneasily
Culture Increasingly Unaffordable for Cubans
Bringing the Bridges Home
U.S.-Russia Sabre Rattling May Undermine Nuke Meeting
U.S. Urged to Tackle Lead in Aviation Gasoline
More >>