Inter Press Service News Agency
den 10 februari 2016 06:39 GMT    
   Hem
   Globala frågor
   Afrika
   Asien och
   Stillahavsområdet
   Europa
   Nordamerika
   Latinamerika
   Mellanöstern
 
   Miljö
   Utveckling
   Mänskliga
   rättigheter
   Ekonomi
   Politik
   Hälsa
   Utbildning
   Arbete
   Migration och
   Minoriteter
   Jämställdhet
   Kultur
 
   Om IPS
 
   Kontakta oss
   Internationell
   struktur
   Samarbetspartners
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   JAPANESE
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
SökAbonnemang

Mediegrupper kräver ökat stöd mot våld
A. D. McKenzie
Paris, 160208 (IPS) - Världens regeringar måste förbättra skyddet för alla de journalister i världen som riskerar sitt liv när de utför sitt arbete. Det var budskapet från deltagarna vid en internationell konferens om säkerhetsfrågor för journalister som på fredagen hölls i Paris.
nästa >>

Möte om familjeplanering på Bali - där behoven är stora
Stella Paul*Med bild
Bali, 160203 (IPS) - Världens fattigaste medborgare måste få ökad tillgång till preventivmedel och reproduktiv sjukvård. Det var budskapet från de många experter som under förra veckan deltog vid en stor internationell konferens om familjeplanering på Bali i Indonesien.
nästa >>

Aldrig förr har det satsats så mycket på förnybar energi
Wambi Michael*Med bild
Abu Dhabi, 160129 (IPS) - Nya siffror visar att 2015 var ett rekordår för investeringar i förnybar energi. Enligt en rapport från Bloomberg New Energy Finance uppgick de globala investeringarna i förnyelsebar energi till rekordhöga 329 miljarder dollar förra året.
nästa >>

FN: De humanitära behoven växer
Thalif Deen*Med bild
New York, 160129 (IPS) - FN har bett om mer än 20 miljarder dollar i nya resurser under 2016 för att hjälpa människor i nöd. Den brittiska hjälporganisationen Oxfam konstaterar i en ny rapport att det internationella humanitära systemet är överbelastat.
nästa >>

Minskat matsvinn allt viktigare fråga
Thalif Deen
New York, 160127 (IPS) - Totalt går 1,3 miljarder ton mat till spillo i världen varje år. I rika länder sker matslöseriet ofta i butikerna eller hos konsumenterna. I fattiga länder går mat oftast förlorad ute på jordbruken eller i producentledet.
nästa >>

Världens fiske större än beräknat
Christopher Pala*Med bild
Washington, 160125 (IPS) - En ny studie visar att det troligen fångas 30 procent mer fisk världen över än vad som rapporteras - och samtidigt krymper fiskbestånden.
nästa >>

Sjunkande oljepriser kan drabba humanitära insatser
Thalif Deen
New York, 160122 (IPS) - De snabbt sjunkande oljepriserna väntas få stora konsekvenser för både rika och fattiga länder - och kan komma att slå mot finansieringen av humanitära insatser i världen. De hävda sanktionerna mot Iran kan samtidigt leda till att oljepriserna sjunker ytterligare.
nästa >>

Arbetslösheten i världen fortsätter att öka
Tharanga Yakupitiyage
New York, 160122 (IPS) - Antalet arbetslösa i världen väntas stiga med 3,4 miljoner under 2016 och 2017 uppger FN-organet ILO. Det osäkra ekonomiska läget i tillväxtekonomier och sjunkande råvarupriser är bidragande orsaker till den växande arbetslösheten.
nästa >>

Nordkorea riskerar nya sanktioner
Thalif Deen
New York, 160121 (IPS) - Nordkorea uppges ha genomfört ett nytt kärnvapenprov i början av januari - vilket i så fall var det fjärde sedan 2006. Alla tester har genomförts i strid med internationella resolutioner och nu hotas regimen av ytterligare sanktioner.
nästa >>

Både USA och FN kan ledas av kvinnor
Thalif Deen
New York, 160113 (IPS) - USA har aldrig haft en kvinnlig president och alla FN:s generalsekreterare har hittills varit män. 2016 kan komma att bli ett historiskt år då båda dessa trender bryts.
nästa >>

 

 

nästa >>

 
 Nyheter
Medier befarar nya tillslag inför valet i Uganda
Zikaviruset leder till debatt om aborträtten i Brasilien
Mediegrupper kräver ökat stöd mot våld
Vandringsturism gynnar samhällen på Västbanken
Svår kamp mot hiv bland Kenyas tonåringar
Förenade arabemiraten investerar i Argentina
Brasiliens militär tar strid med zikaviruset
FN lovordar Burmas nya parlament
Möte om familjeplanering på Bali - där behoven är stora
Miljarder i bistånd till eboladrabbade länder saknas
More >>
 Latest Global News
News in RSS
CTBTO’s Verification System Thwarts Nuclear Tests
Violence is a preventable disease
UN Seeks Zero Tolerance for Female Genital Mutilation
Rural youth can be tomorrow’s entrepreneurs
Family Planning in India is Still Deeply Sexist
Microcephaly Revives Battle for Legal Abortion in Brazil
The Nuclear Deal Implementation Day: A Win-Win Agreement (part one)
Women and Girls Imperative to Science & Technology Agenda
Dying for the News: Media Call for Help from Gov’t and Public against Attacks
Argentina and United Arab Emirates Open New Stage in Bilateral Relations
More >>