Inter Press Service News Agency
den 28 augusti 2016 09:52 GMT    
   Hem
   Globala frågor
   Afrika
   Asien och
   Stillahavsområdet
   Europa
   Nordamerika
   Latinamerika
   Mellanöstern
 
   Miljö
   Utveckling
   Mänskliga
   rättigheter
   Ekonomi
   Politik
   Hälsa
   Utbildning
   Arbete
   Migration och
   Minoriteter
   Jämställdhet
   Kultur
 
   Om IPS
 
   Kontakta oss
   Internationell
   struktur
   Samarbetspartners
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
SökAbonnemang

Västländer anklagas för att kringgå vapenavtal
Thalif Deen
New York, 160826 (IPS) - FN:s vapenhandelsavtal ATT syftar till att minska flödet av så kallade lätta vapen till krigszoner och diktaturer. Men vissa av världens vapenleverantörer bryter mot avtalet, enligt analytiker och människorättsorganisationer.
nästa >>

Kommersiellt intresse för genetiska resurser skapar oro
Emilio Godoy*Med bild
Mexico City, 160826 (IPS) - Latinamerika är den region i världen där den biologiska mångfalden är som allra störst. Samtidigt uttrycker kritiker en stigande oro över att företag är intresserade av att exploatera regionens genetiska resurser för kommersiella ändamål.
nästa >>

Afrikas jordbruk har potential att livnära alla
Baher Kamal
Rom, 160819 (IPS) - Den afrikanska kontinenten har kapacitet att skapa mat åt hela världens befolkning. Men för att enbart möta behoven hos den växande afrikanska befolkningen måste jordbruket utvecklas - och hindren är många. Det slår Afrikanska unionen fast i en ny analys.
nästa >>

Utvecklingsländer kräver globalt skattesamarbete
Thalif Deen
New York, 160818 (IPS) - Trots motstånd från flera västländer fortsätter G77-länderna att driva förslaget om ett mellanstatligt organ inom ramen för FN för att komma åt skatteflykt, penningtvätt och skatteparadis.
nästa >>

Olympiska spelen avslutar era av megaprojekt
Mario Osava*Med bilder
Rio de Janeiro, 160809 (IPS) - Antalet stora energi- och infrastrukturprojekt ökade snabbt under den höga ekonomiska tillväxten i Brasilien och har förstärkt den ekonomiska och politiska kris som håller landet i sitt grepp. En era närmar sig sitt slut med de olympiska spelen i Rio de Janeiro.
nästa >>

Tyskland riskerar tappa fart i energiomställning
Emilio Godoy*Med bilder
Köln, 160726 (IPS) - Beroendet av brunkol utgör den största utmaningen i den tyska energiomställningen för övergång till en koldioxidsnål ekonomi.
nästa >>

Utvecklingsbanker uppmanas ta större ansvar för mänskliga rättigheter
Phillip Kaeding
New York, 160719 (IPS) - Förra året dödades i genomsnitt tre miljöaktivister per vecka. Det var det blodigaste året som den Londonbaserade intresseorganisationen Global Witness dokumenterat. Nu uppmanas utvecklingsbanker att säkerställa att de som mottar medel från bankerna respekterar de mänskliga rättigheterna.
nästa >>

Stor brist på resurser för El niños offer
Phillip Kaeding*Med bild
New York , 160712 (IPS) - Över 60 miljoner människor beräknas lida brist på mat och vatten på grund av torka och andra problem förorsakade av väderfenomenet El niño. Samtidigt är insatserna för att hjälpa de drabbade kraftigt underfinansierade enligt flera experter och organisationer.
nästa >>

Ny asiatisk utvecklingsbank beviljar sina första lån
New York
Thalif Deen, 160712 (IPS) - Den nybildade Kina-baserade utvecklingsbanken Asian Infrastructure Investment Bank har utlovat förmånliga lån på över motsvarande fyra miljarder kronor till projekt i Bangladesh, Indonesien, Pakistan och Tadzjikistan.
nästa >>

Rekordhög konsumtion av fisk
Aruna Dutt*Med bild
New York, 160712 (IPS) - Den globala konsumtionen av fisk är rekordhög – i genomsnitt äter varje person numera 20 kilo fisk om året. En stor del av det fisket är dock inte hållbart, konstaterar FN:s livsmedelsorganisation FAO i en ny rapport.
nästa >>

 

 

nästa >>

 
 Nyheter
Västländer anklagas för att kringgå vapenavtal
Kommersiellt intresse för genetiska resurser skapar oro
Krav på säkrare kollektivtrafik för världens kvinnor
Tiotals miljoner på flykt undan klimatkatastrofer
Global brist på vaccin mitt under utbrott av gula febern
Haitiska koleraoffer kräver upprättelse
Utökad mammaledighet inget lyft för Indiens fattiga kvinnor
Obama vill se förbud mot kärnvapenprov
Organisationer nominerar syrisk frivilligkår till Nobels fredspris
Ny peruansk rörelse mot kvinnovåldet
More >>
 Latest Global News
News in RSS
Myanmar Turns to Kofi Annan for Help on Festering Rohingya Crisis
Addressing the Dangers of Freelance Journalism
Mexico, a Democracy Where People Disappear at the Hands of the State
Quest for solutions
Thailand’s Sufficiency Economy Philosophy and the Sustainable Development Goals
A storyline for 17 sustainable development goals
Kenya Has Made Impressive Gains Under New Constitution, but the Hard Work is Just Beginning
Chatterjee, new Resident Coordinator, to lead 25 UN agencies in East Africa
Devastating Earthquake Demolishes Towns in Central Italy
Tracing War Missing Still a Dangerous Quest in Sri Lanka
More >>