24 czerwca 2019   15:24 GMT    
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE

HANDEL
Społeczeństwo Obywatelskie Gwarantem Rozwoju nadal w agendzie EPA
Isolda Agazzi
Genewa, , 15 lutego (IPS) - Zachodnio i środkowo afrykańskie organizacje społeczeństw obywatelskich negocjują warunki umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) pomiędzy krajami, które reprezentują a Unią Europejską. Organizacje wyrażają swoje niepokoje związane z rozwojem i równocześnie służą fachową wiedzą handlową rządom mniej uprzywilejowanych krajów afrykańskich.
Więcej >>


Ekonomia
Afryka jest na dobrej drodze do dostatku
Julio Godoy
Paryż, 25. sierpnia 2010 (IPS) - Według nowej książki „Le temps de l’Afrique", która ukazała się niedawno w Paryżu, Afrykę czeka świetlana przyszłość gospodarcza. Jej autorami są Olivier Ray i Jean-Michel Severino, który do kwietnia piastował funkcję dyrektora francuskiej agencji rządowej ds. współpracy gospodarczej. Przekonują oni, że subsaharyjska Afryka weszła w nowe tysiąclecie z lepszymi warunkami społeczno-gospodarczymi niż się powszechnie uważa.
Więcej >>


Świat
Sprawiedliwy Handel rozwija się błyskawicznie, ale Afrykanie zostają z tyłu.
Hilaire Avril
Paryż, 24. sierpnia (IPS) - Sprawiedliwy handel, czyli fair trade – mimo, że stanowi malutką część światowego handlu – jest błyskawicznie rozwijającym się przedsięwzięciem, polegającym na importowaniu produktów żywnościowych z całego globu do krajów północnych. Rośnie jednak obawa, że najbiedniejsze kraje afrykańskie nie odniosą z tego korzyści.
Więcej >>


Ekonomia
z subwencji rolnych korzystają monarchowie
Julio Godoy
Paryż, 6. sierpnia 2010 (IPS) - Subwencje rolne w uprzemysłowionych państwach zwiększyły się ponownie w 2009 roku. Korzystają z tego głównie największe firmy i właściciele wielkich połaci ziemi, tacy jak książę Albert z Monako i brytyjska królowa Elżbieta.
Więcej >>

Afryka
Wolny handel surowcami naturalnymi zagrożeniem dla rozwoju
Isolda Agazzi
Genewa, 27. lipca (IPS) - Niektórzy wierzą, że konieczne jest zniesienie restrykcji nałożonych na eksport surowców naturalnych. Może się jednak okazać, że jest to zagrożenie dla środowiska i rozwoju.
Więcej >>

Zdrowie
Prawo własności intelektualnej barierą dla leków
Isolda Agazzi
Genewa, 20 lipca (IPS) - Prawo własności intelektualnej jest kluczową przyczyną wysokich cen leków, które sprawiają, że biedniejszych nie stać na ich kupno. Chociaż istnieją sposoby obejścia patentu, na uboższych krajach wymuszono wprowadzenie rygorystycznych przepisów chroniących własność intelektualną.
Więcej >>

Zdrowie
wschodnio-afrykańskie prawo myli podróbkę z niemarkowym lekiem
Isolda Agazzi
Genewa, 19. lipca (IPS) - Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyznaje, że ustawa zwalczająca podrobione leki, która weszła w życie w państwach wschodniej Afryki, ogranicza dostęp do niemarkowych leków. Ratują one jednak wielu ludzi, których zwyczajnie nie stać na droższe.
Więcej >>

Zachodnia Afryka
nowe porozumienie w branży kakao jest słodkie - mówią producenci.
Isolda Agazzi
Geneva, 5 lipca (IPS) - Nowe międzynarodowe porozumienie kakaowe ma wprowadzić ożywienie w branży i zapewnić niższe ceny dla interesariuszy, wliczając w nich drobnych rolników.
Więcej >>


Firmy farmaceutyczne lobbują ustawę o własności intelektualnej
Suleiman Mbatiah
Nairobi, 14 czerwca 2010 (IPS) - Międzynarodowe firmy farmaceutyczne wykazały wiele inicjatywy aby wprowadzić w Kenii kontrowersyjną ustawę dotyczącą własności intelektualnej. Wykorzystały do tego swoje członkostwo w lokalnym stowarzyszeniu producentów.
Więcej >>

 

 

Obok >>

Africa & Europe: No More Trade-Offs Handel był w przeszłości narzędziem geopolitycznym i stwarzał znaczne nierówności ekonomiczne w krajach rozwijających się. Jednak wiele państw we Wschodniej Azji, a także w Ameryce Łacińskiej, dzięki rozwijającemu się handlowi zdołało pomniejszyć ubóstwo. Zmagania z biedą okazały się znacznie trudniejszew krajach o niskim dochodzie – w Afryce Subsaharyjskiej, Azji i Ameryce Łacińskiej – a jedną z najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy jest ich niski poziom wymiany handlowej. Kraje te pozostają na marginesie światowego handlu i w istocie na obrzeżach światowej gospodarki. Celem naszych artykułów jest informowanie czytelników o złożoności zjawiska handlu i jego zróżnicowanym wpływie na rozwój, a zwłaszcza o konsekwencjach światowego kryzysu gospodarczego, możliwościach sprawiedliwego handlu oraz wpływie polityk handlowych na sytuację kobiet.

  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The download of the specified resource has failed.
  Comercio - Español
News in RSS
XML error: The download of the specified resource has failed.

Ta strona zawiera niezależne sprawozdanie IPS finansowane przez Unię Europejską, które jest częścią projektu dotyczącego sytuacji Milenijnych Celów Rozwoju w najsłabiej rozwiniętych krajach.

Odpowiedzialność za zawartość tego sprawozdania, a także wszystkich innych sprawozdań finansowanych przez Unię Europejską, ponosi całkowicie IPS i pod żadnym pozorem nie powinny one być traktowane jako stanowisko UE w tej sprawie.