HOME
16 stycznia 2019   19:07 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark Zachodnia Afryka
nowe porozumienie w branży kakao jest słodkie - mówią producenci.
Isolda Agazzi

Geneva, 5 lipca (IPS) - Nowe międzynarodowe porozumienie kakaowe ma wprowadzić ożywienie w branży i zapewnić niższe ceny dla interesariuszy, wliczając w nich drobnych rolników.

„Zwiększyć ma się również udział społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego w przemyśle kakaowym" – twierdzi Guy-Alain Emmanuel Gauze, ambasador Wybrzeża Kości Słoniowej w ONZ w Genewie oraz przewodniczący konferencji kakaowej ONZ.

Podczas konferencji, która zakończyła się 25 czerwca w Genewie, zastanawiano się nad kształtem porozumienia mającego wejść w życie w 2012 roku. Wartość światowego eksportu nasion kakao na lata 2009/2010 begin_of_the_skype_highlighting              2009/2010      end_of_the_skype_highlighting oszacowano na blisko 10 miliardów dolarów. Wybrzeże Kości Słoniowej jest głównym producentem na świecie, wytwarzającym 40% całkowitej produkcji. Ghana znajduje się na miejscu drugim.

Gauze uważa, że nowe porozumienie jest „obiektywne i wyważone", bo wzmacnia pozycję Międzynarodowej Organizacji Kakao (ICCO) i korzystnie wpływa na wysokość cen dla dostawców, czyli drobnych rolników, przewoźników i eksporterów, a także konsumentów, czyli importerów, handlowców, negocjatorów i nabywców.

Międzynarodowa Organizacja Kakao zajmuje się administrowaniem i nadzorowaniem działania porozumienia.

Ghana wyraża się o porozumieniu podobnie jak Wyrzeże Kości Słoniowej: „Jestem szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Mam nadzieję, że kraje członkowskie ICCO ratyfikują porozumienie jak najszybciej" – mówi Anthony Nyame-Baafi, zastępca Stałego Przedstawiciela Ghany w ONZ w Genewie.

„Wzięliśmy pod uwagę koncerny w krajach produkujących kakao. Porozumienie zawiera rozbudowaną definicję celów oraz zrównoważonej gospodarki kakaowej. Promuje także rozwojowe projekty i, co ważne, zwiększa przejrzystość rynku".

Gauze zaznacza, że „nie można stworzyć strategii rynkowej, jeśli ten nie jest przejrzysty. Potrzebne są dane dotyczące światowej produkcji, konsumpcji, zmian na giełdzie i handlu produktami pochodnymi (masło, puder czy likier)".

W związku z tym, kraje należące do ICCO powołały komisję gospodarczą, która badać będzie dane statystyczne, poziom konsumpcji, produkcję, giełdę i wszystkie inne czynniki kształtujące ceny. W komisji swoich reprezentantów będą miały kraje produkujące i konsumujące, organizacje pozarządowe oraz sektor prywatny. Gauze uważa to za wielką nowość.

Kakao należy do tzw. surowców miękkich i razem z kawą są jednymi z nielicznych produktów, na których sprzedaż nie miał wpływu kryzys lat 2008-2009. W 2009 roku ich ceny na rynkach w Londynie i Nowym Jorku podskoczyły od 30 do 60%.

„Rynki finansowe inwestowały w produkty rolne i ceny wzrosły" – tłumaczy Gauze. „Stało się tak dlatego, że spadła podaż w krajach produkujących, a popyt na rynkach rozwijających się wzrósł".

Gauze uważa, że „inwestycje w towary to dobry ruch, który winduje ceny. Jednak przesadna spekulacja jest niebezpieczna, bo może je obniżyć. Musimy nauczyć się reagować na przesadną spekulację, najlepiej poprzez regulację rynku".

Wybrzeże Kości Słoniowej stosuje politykę, która ma zapewnić, że mniejsi producenci również zyskają na podwyżkach cen.

„35% narodowego eksportu Wybrzeża Kości Słoniowej to kakao. Jeśli ceny są dobre, państwo wiele zarabia, należy więc to wynagrodzić mniejszym producentom. We wszystkich produkujących krajach rządy są tego świadome. Kapitał wypłacany małym producentom wzrasta nieustannie od 4 do 5 lat" – mówi Gauze.

Nyame-Baafi dodaje, że „to porozumienie powinno zapewnić lepsze ceny dla producentów z Ghany, bo kraje importujące zapewniły przejrzystość danych z zarówno źródeł prywatnych, jak i publicznych. Nasi rolnicy będą mieli aktualne informacje o konsumpcji kakao i bieżących cenach głównych produktów".

Nyame-Baafi ma nadzieję, że ten nowy krok pomnoży zyski rolników, a nawet będzie miał wpływ na osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Inną znacząca zmianą jest to, że nowe porozumienie zakazuje używania produktów alternatywnych. Nie tylko masła kakaowego, ale także wszystkich innych pochodnych produktów tj. likieru i pudru.

„Kraje produkujące są bardzo zadowolone z tego zakazu – kontynuuje Gauze – bo pobudzi on produkcję i podwyższy ceny. Na rynku międzynarodowym cena masła kakaowego jest już trzy razy wyższa niż cena masła shea, a cztery razy wyższa niż cena oleju palmowego". Porozumienie wzmacnia współpracę między państwami należącymi do ICCO, organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, agencjami finansującymi, np. instytucja Bretton Woods i agencjami rozwoju jak np. Common Fund for Commodities oraz międzyrządową instytucją finansową powołaną w ramach działania ONZ.

Według Gauze, kakao już nie należy do rządu. „Mile widziani są wszyscy ci, którzy znają się na zrównoważonym rozwoju, pod warunkiem, że ich wkład będzie widoczny. Kraje produkujące udowodniły, przyjmując do porozumienia organizacje pozarządowe, że mają polityczną odwagę".
 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.