HOME
16 lipca 2019   05:17 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Wielkoobszarowe gospodarstwa finansowane zza granicy zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu w Zambii
Nebert MulengaLUSAKA, 1 listopada 2012 r. (IPS) - Według dr. Mickeya Mwala, dziekana Wydziału Rolniczego Uniwersytetu w Zambii boom w zambijskim sektorze rolniczym może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe kraju, ponieważ coraz więcej rolników zmuszanych jest do opuszczania tradycyjnie uprawianych przez nich poletek, aby ustąpić miejsca wielkoobszarowym lokalnym i zagranicznym przedsiębiorstwom rolniczym.

- Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe w Zambii. Zatem zmuszanie ich do porzucenia gospodarstw może mieć w wieloletniej perspektywie niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe kraju - dodał dziekan.

Według Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych większość gospodarstw w Zambii jest zabezpieczona żywnościowo - nie można powiedzieć tego samego o 62842 obywateli tego ponad trzynastomilionowego kraju.

- Przejmowanie ziemi przyczynia się do zwiększenia ubóstwa w kraju poprzez zwiększanie liczby ludzi, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb żywnościowych i nie mogą posyłać dzieci do szkół- powiedział Mwala.

Eksmisje rolników z tradycyjnie uprawianych przez nich pól rozpoczęły się 12 lat temu, jednak rozkręciły się na dobre po roku 2005, w którym to rząd wezwał do zwiększenia wysiłków w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestycji - stwierdza Zambijskie Przymierze na Rzecz Ziemi, organizacja walcząca o prawa rolników do posiadania i uprawiania ziemi.

Obecnie przejęcia ziemi rolniczej przez inwestorów rodzimych i zagranicznych stało się powszechną praktyką w tym południowoafrykańskim kraju. W okręgu Masaiti, w bogatej w minerały prowincji Copperbelt (copperbelt z ang. miedziany pas), po zakupie ponad 200 ha ziemi przez nigeryjską cementownię rzekomo eksmitowano z gospodarstw ponad 2000 rolników w roku 2011. Otrzymali oni później rekompensatę za utracone grunty w wysokości 250 dolarów za hektar.

Powstanie spółek z branży górniczej w prowincjach Północno- Zachodniej, Copperbelt i Luapula pozbawiło dachu nad głową tysiące drobnych rolników.

Według sprawozdania za 2011 zatytułowanego Eksmisje rolników a globalny kryzys żywnościowy przygotowanego przez organizację pozarządową GRAIN, która zajmuje się propagowaniem zrównoważonego gospodarowania i użytkowania bioróżnorodnością biologiczną, 3% ziem uprawnych w Zambii kontrolowane jest przez inwestorów zagranicznych zajmujących się produkcją żywności.

Według Instytutu Oakland, niezależnego think tanku, wartość inwestycji w sektorze rolniczym w Zambii rośnie, gdyż rząd - "po cichu prowadzi działania marketingowe oraz planuje zagospodarowanie ponad 1,5 mln hektarów ziem państwowych".

Chociaż nie prowadzi się badań mających na celu określenie faktycznej liczby wywłaszczonych i przesiedlonych rolników, Zambijska Krajowa Unia Rolników (ZNFU) twierdzi, że liczba ta może sięgać wielu tysięcy.

Według Grahama Rae, wiceprzewodniczącego ZNFU przesiedlenia rolników z ich tradycyjnych poletek jest niepokojącym zjawiskiem. Obserwujemy to zjawisko od pewnego czasu i widzimy, że wielu naszych członków z obszarów wiejskich zostało nim dotkniętych.

Nasze bezpieczeństwo żywnościowe może być na szali, ponieważ mówimy prawdopodobnie o tysiącach rolników, którzy nie uprawiają już ziemi. W państwach takich jak RPA, bezpieczeństwo żywnościowe przede wszystkim zależy od gospodarstw wielkoobszarowych, podczas gdy w naszym kraju to właśnie drobni rolnicy odgrywają najważniejszą rolę. Zatem niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe może być odczuwalny nie tylko na poziomie poszczególnych gospodarstw, ale również na poziomie całego kraju - dodał Rae.

Według ZNFU drobni rolnicy wytwarzają 70% produkcji rolniczej w Zambii. Do ZNFU należy 600 000 drobnych rolników - od młodych, dopiero rozpoczynających po gospodarstwa przemysłowe. Trzy czwarte lub 400 000 spośród nich to zagrodnicy. Jednak pełna liczba chłopów małorolnych w kraju może być nawet dwukrotnie lub trzykrotnie wyższa, gdyż wielu z nich nie należy do ZNFU.

Henry Machina, dyrektor wykonawczy Zambijskiego Przymierza na Rzecz Ziemi uważa, że kłopotliwe procedury związane z uzyskiwaniem tytułu własności oraz archaiczne przepisy, które nie przewidują własności ziemi na zasadzie prawa zwyczajowego są głównymi winowajcami odpowiedzialnymi za eksmisje. Według przepisów zambijskich jedynie akt notarialny jest prawną formą poświadczającą prawo własności.

- W celu uzyskania tytułu własności w formie aktu notarialnego potrzeba od dwóch miesięcy do nawet 10 lat. System jest całkowicie przestarzały i scentralizowany - tytuł własności w takiej formie można uzyskać wyłącznie od Ministerstwa ds. Gruntów w Lusace - dodał Machina.

 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The download of the specified resource has failed.