HOME
22 lutego 2019   20:41 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Przedsiębiorcy kobiety: Klucz do rozwoju Afryki
Sabine ClappaertDEAUVILLE, Francja, 25 października 2012 r. (IPS) - Globalny kryzys finansowy z roku 2008 był przyczyną nie tylko światowej recesji gospodarczej. Stał się on również katalizatorem obaw co do stanu filarów współczesnej gospodarki oraz sprowokował dyskusję na temat dwóch czynników rozwoju gospodarczego: kobiety i przedsiębiorczość.

Jednym z najważniejszych punktów programu niedawno zakończonego Forum Kobiet we Francji było upowszechnianie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w najszybciej rozwijającym się rejonie świata: Afryce.

Wyniki najnowszych badań opublikowanych przez McKinsey Global Institute (MGI) ukazują, że zasoby naturalne przekładają się tylko na około jedną trzecią afrykańskiego rozwoju. Pozostała część jest wynikiem zmian strukturalnych, które stały się bodźcem dla gospodarek krajowych: takie sektory jak telekomunikacja, bankowość oraz handel detaliczny kwitną, zaś budownictwo jest w fazie boomu.

Handel między Afryką a resztą świata wzrósł o 200 procent od roku 2000, a kontynent zyskuje coraz szerszy dostęp do kapitałów zagranicznych. Roczny napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich (FDI) do Afryki wzrósł z poziomu 9 mld dolarów w roku 2000 do 62 mld dolarów w 2008.

Potencjał Afryki jest ogromny, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że liczba mieszkańców tego kontynentu ma się podwoić z jednego miliarda do dwóch do roku 2050 oraz jeśli uda się stworzyć warunki sprzyjające przedsiębiorczości kobiet i zrównoważonemu rozwojowi np. poprzez oficjalne uznanie roli kobiet przedsiębiorców w gospodarce.

Przesunięcie punktu ciężkości na kapitał ludzki i innowacyjność Członkowie 40 osobowej delegacji z Afryki, którzy wzięli udział w spotkaniu zgodzili się co do jednego: Afryka musi nauczyć się lepiej wykorzystywać potencjał ludzki w celu nadania impety rozwojowi gospodarczemu, który przyniósłby korzyści jeszcze większej części społeczeństwa.

W szczególności podejście do przedsiębiorczości powinno ulec radykalnej zmianie.

- Wielu Afrykańczyków marzy o zawodzie lekarza lub prawnika, podczas, gdy o rozwoju własnego przedsiębiorstwa myślą tylko bezrobotni.

Musimy szybko zmienić ten sposób myślenia. Młodzi ludzie nie wiedzą, co to znaczy przedsiębiorczość i prowadzenie własnej firmy. Musimy pokazać im, że to faktyczna alternatywa - powiedziała Anne Amuzu, businesswoman z Ghany.

Inspirujące wzory Afrykanek przedsiębiorców są ważne.

Choćby Bethlehem Tilahun – założycielka SoleRebels, jednej z najbardziej znanych afrykańskich marek butów – znalazła się w setce kobiet, które według pisma Forbes należy obserwować w 2012 r. - to przykład kobiety, która może zmienić krajobraz globalny.

Afrykanki mają potencjał, aby nadać impetu zrównoważonemu rozwojowi w Afryce.

Około dwie trzecie Afrykanek to siła robocza i według danych Banku Światowego poziom przedsiębiorczości wśród kobiet jest wyższy w Afryce niż gdziekolwiek na świecie.

Wiele spośród tych kobiet to aktywni przedsiębiorcy prowadzący działalność w szarej strefie.

Wiadomość, że kobiety mogą dokonać prawdziwej zmiany przyszłości kontynentu poszła w świat.

- Kobiety w sektorze prywatnym są istotnym źródłem wzrostu gospodarczego oraz wielką szansą - powiedział Marcelo Giugale, dyrektor Banku Światowego ds. walki z ubóstwem i zarządzania na Afrykę.

Komisja Europejska również dostrzega znaczenie kobiet w zrównoważonym rozwoju gospodarki.

Jedno ze zobowiązań podjętych w ramach milenijnych celów rozwojowych polegało na umożliwieniu nauki w szkołach średnich 85 000 dziewczętom z dziesięciu krajów Afryki Subsaharyjskiej w ciągu minionych pięciu lat dzięki wsparciu Unii Europejskiej. - Stymulowanie przedsiębiorczości wśród kobiet może być paliwem dla rozwoju gospodarczego. Uzależnione to jest jednak od odpowiednich programów szkoleniowych oraz możliwości zatrudnienia dla młodych. Wykształcenie może przybliżyć realizację tego celu, ale potrzebujemy inspiracji i wzorców - powiedziała uczestnikom konferencji Nigest Haile z Afrykańskiego Centrum Działań na Rzecz Aktywizacji Gospodarczej Kobiet.

Łatwiejszy dostęp do rynków finansowych może zachęcić większą liczbę kobiet przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy i rozwinięcia swoich przedsiębiorstw.

Szkolenia oraz inne postacie kształcenia z naciskiem na doskonalenie działalności gospodarczej i rozwijanie umiejętności finansowych mogą być dodatkowym bodźcem pro-rozwojowym.

Wielu przywódców mocno wierzy, że jeśli chcemy aby obywatele rozwijali swoje kompetencje finansowe oraz brali pod uwagę możliwość prowadzenia własnych przedsiębiorstw w celu budowania stabilnej przyszłości, szkolenia z przedsiębiorczości powinny rozpoczynać się w wieku szkolnym.

Niedawno sporządzone sprawozdanie firmy Ernst & Young sugeruje, że specjalistyczne szkolenia dramatycznie poprawiają perspektywę z jakiej studenci postrzegają własną przyszłości w roli przedsiębiorców. Obecne przyśpieszenie gospodarcze w Afryce już korzystnie wpłynęło na życie wielu jej mieszkańców. Możliwości prowadzenia działalności gospodarczej mnożą się, a rządy poszczególnych państw starają się coraz częściej unikać wchodzenia w drogę przedsiębiorcom.

Według najnowszej klasyfikacji praktyk handlowych Banku Światowego, 36 spośród 46 rządów afrykańskich wprowadziło ułatwienia dla przedsiębiorców w minionym roku.

 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.