HOME
16 stycznia 2019   18:27 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Kobiety to nowy rynek wschodzący
Zofeen Ebrahim


W większości krajów rozwijających się od 30 do 40 procent przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa to kobiety.
Zdjęcie: Nitin Jugran Bahuguna/IPS
TOKIO, 12 października 2012 r. (IPS) - Zwiększanie praw kobiet przedsiębiorców jest nie tylko mądre, ale również gospodarczo uzasadnione.

Taki wniosek wyrażano często i dobitnie podczas tokijskiego forum międzynarodowego, gdzie odbywa się doroczne spotkanie Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w roku 2012.

Tą mantrę podchwyciło wiele osób twierdząc, że potrzeby kobiet przedsiębiorców muszą zostać wysłuchane, gdyż ich niewyczerpany potencjał może pomóc zakończyć cykl ubóstwa w wielu krajach świata.

- Strategia równości płci to inteligentne podejście do gospodarki - mówi Caroline Anstey, dyrektor zarządzająca grupy Banku Światowego. - Niedoinwestowanie w kobiety nie tylko ogranicza rozwój gospodarczy i społeczny, ale również hamuje spadek ubóstwa.

Dyskusja w ramach panelu Kobiety w sektorze prywatnym: czynnik korzystny dla rozwoju i gospodarki - dotknęła nie tylko barier oraz wyzwań stojących przed kobietami przedsiębiorcami, ale również uwypukliła dlaczego nadanie praw kobietom przedsiębiorcom ma sens ekonomiczny.

Według Banku Światowego w większości krajów rozwijających się od 30 do 40 procent przedsiębiorców prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa to kobiety.

Na przykład przekazując kobietom nasiona i nawozy możemy zwiększyć produkcję rolną. Gotówka w rękach kobiet 20 krotnie zwiększa szanse przeżycia jej dziecka. Działalność gospodarcza kobiet może rozkwitać.

To czego nam potrzeba, według liberyjskiej prezydent, Elleny Johnson Sirleaf, to "innowacyjność, odważne działania oraz podejmowanie ryzyka poprzez zwiększenie udziału kobiet we wzroście gospodarczym". W rzeczywistości, jak dodała, przedsiębiorczość wśród kobiet to nowy rynek rosnący.

Pani prezydent sama wie najlepiej. Ta 74 letnia kobieta jest nie tylko pierwszą kobietą wybraną na prezydenta, ale również laureatką nagrody Nobla. Była członkini rad doradczych organizacji MAGIC (Towarzystwo na rzecz rozwoju nowoczesnej Afryki) i holdingu finansowego Songhai jest idealną osobą do mówienia o przedsiębiorczości wśród kobiet - z perspektywy biznesu i rozwoju.

Podkreśliła ona rolę kobiet, które pełnią "ważne role przywódcze" zasiadając w zarządach korporacji oraz zajmując kluczowe stanowiska rządowe, tak aby "wpłynąć na zmianę".

Larke Riemer, który jest dyrektorem inicjatywy Rynki kobiece dla Australii Westpac Banking Corp określił nowoczesne kobiety przedsiębiorców mianem "śpiących olbrzymek", które najpierw ziewały, następnie wybudziły się, aby teraz "domagać się uwagi".

Podobnie jak Sirleaf, Riemer stwierdził, że zbyt wiele banków pozostawało nieświadomych na szanse jakie stwarza działalność prowadzona przez kobiety. Według Banku Światowego przedsiębiorstwom prowadzonym przez kobiety na rynkach wschodzących doskwiera niedostatek finansowania w wysokości około 300 mln dolarów rocznie.

Sektory publiczny i prywatny muszą poczynić więcej wysiłków, tak aby kobiety miały większą zdolność rozwoju swoich przedsiębiorstw - tłumaczy Sirleaf. Chociaż sektor prywatny może pomóc w szkoleniu i rozwijaniu zdolności kobiet przedsiębiorców, to jednak rządy powinny dostarczyć równej platformy do prowadzenia działalności gospodarczej z odpowiednimi przepisami w zakresie parytetów płci - dodała.

Według sondażu Banku Światowego, którego celem było przyjrzenie się barierom na drodze do równości kobiet i mężczyzn, w 102 spośród 141 gospodarek wyróżniono przynajmniej jedną "różnicę legislacyjną", która stała na drodze do równych szans kobiet w biznesie. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy około połowa lub 48,4 procenta dostępnego potencjału produkcyjnego kobiet jest nieodpowiednio lub w ogóle niewykorzystywane w porównaniu z 22,3 procenta w przypadku mężczyzn.

Margaret Biggs, przewodnicząca Kanadyjskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (CIDA) podziela frustrację kobiet przedsiębiorców w rozwijającym się świecie i podkreśla, że wiele z nich nie może dostać pożyczki na rozwój przedsiębiorstwa nawet jeśli przedstawią one ekonomicznie dopinający się business plan i cieszą się stale rosnącą liczbą klientów.

Riemer, który współpracuje z kobietami z małych i średnich przedsiębiorstw od ponad 15 lat, podkreśla, że dostęp do finansowania wiąże się z korzyściami ekonomicznymi dla całego społeczeństwa.

Niemniej kobiety wchodzące w świat przedsiębiorczości potrzebują informacji o tym w jaki sposób uzyskać zyski oraz zdobywać umiejętności takie jak opracowywanie business planów.

Podczas tej samej dyskusji prezes Banku Światowego, Jim Yong Kim obiecał, że rozmowy w ciągu kilku kolejnych dni obrad dorocznego spotkania skupią się wokół strategii ukierunkowanych bardziej na włączenie kobiet. Będzie to motyw przewodni naszych debat. Nadszedł czas na zmiany i nie stać nas na to, aby czekać.

 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.