HOME
16 stycznia 2019   19:08 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Afryka chcę zwiększyć uprawy i mniej kupować
Blain Biset


Jundi Hajji uprawia pszenicę w Etiopii. Eksperci twierdzą, że Afryka mogłaby się stać światowym spichlerzem również w przypadku
Omer Redi/IPS
ADDIS ABEBA, 11 października 2012 r. (IPS) - Afrykańskie uprawy pszenicy mogą zagwarantować bezpieczeństwo dostaw żywności. Nowe badanie, które zostało przedstawione w tym tygodniu w Addis Abebie pokazuje, że kontynent afrykański może być zupełnie samowystarczalny.

Według danych statystycznych Międzynarodowego Centrum Udoskonalania Upraw Kukurydzy i Pszenicy (CIMMYT) popyt na pszenicę rośnie szybciej niż na jakiekolwiek inne zboże. Naukowcy poszukują możliwości przekształcenia Afryki w głównego producenta pszenicy, gdyż to kontynent afrykański jest największym światowym importerem tego produktu. Tylko w tym roku przewiduje się, że Afryka wyda 12 mld dolarów na zakup 40 mln ton pszenicy.

Naukowcy podczas konferencji zorganizowanej przez CIMMYT w Addis Abebie w dniach 8-12 października ogłosili, że zwiększenie produkcji na kontynencie oraz ograniczenie importu w ostatecznym rozrachunku przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw żywności na terenie Afryki Subsaharyjskiej.

Zwłaszcza rolnicy w regionach uzależnionych od ilości opadów stoją przed szansą rozwinięcia produkcji pszenicy. Taka sytuacja przyczyniłaby się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw żywności, gdyż mniejsze kwoty byłyby wydawane na import żywności.

Sprawozdanie opublikowane podczas konferencji obejmowało 12 afrykańskich krajów, w których tradycyjnie uprawia się pszenicę. Badanie przeprowadzono w Angoli, Burundi, Republice Demokratycznej Konga, Etiopii, Kenii, na Madagaskarze, w Mozambiku, Ruandzie, Tanzanii, Ugandzie, Zambii i w Zimbabwe.

W krajach tych opady są na tyle obfite, aby zapewnić plony pozwalające osiągnąć pewną niezależność. Badanie wykazało, że od 20 do 100 procent ziem rolniczych w tych krajach nadaje się pod uprawy pszenicy.

Nicole Mason, która jest pracownikiem naukowym zajmującym się rozwojem międzynarodowym na Wydziale Rolnictwa, Żywienia oraz Gospodarki Zasobami na Uniwersytecie Stanowym w Michigan oraz jednym z najważniejszych prelegentów na konferencji, powiedziała IPS, że istnieje szereg czynników kształtujących popyt na pszenicę.

Pszenica, głównie jako chleb, makaron, czy ziarno jest podstawowym zbożem rozwijającego się świata. Pszenica jest również podstawowym źródłem białka w większości krajów trzeciego świata.

Podczas, gdy prym wiedzie kukurydza, popyt na pszenicę w Afryce subsaharyjskiej gwałtownie wzrasta.

Ustaliliśmy, że głównymi czynnikami stymulującymi popyt jest niższa cena produktów na bazie pszenicy, wzrost liczby ludności oraz zwiększające się dochody. Konsumenci w miastach wydają więcej pieniędzy na produkty na bazie pszenicy niż klienci ze wsi. Zatem w Afryce szybko postępująca urbanizacja może mieć podstawowe znaczenie.

Zmieniający się styl życia Afrykanek może również wpływać na popyt na pszenicę - dodaje Mason. Ponieważ kobiety coraz częściej pracują poza domem i mają mniej czasu na przygotowywanie posiłków, coraz częściej sięgają po półprodukty, które można szybciej przygotować. Chleb i makaron to podstawowe półprodukty.

Ponieważ urbanizacja jest jednym z głównych czynników sprawczych wpływających na zwiększony popyt, należy zbadać, czy istnieją alternatywne rozwiązania, które pomogą sprostać spodziewanemu wzrostowi populacji miast afrykańskich o 300 procent w nadchodzących 40 latach.

Jeśli miejscowi rolnicy zwiększą swoją wydajność o 10 do 25 procent, sytuacja stałaby się gospodarczo korzystna, twierdzą naukowcy z CIMMYT.

Hans-Joachim Braun, który jest dyrektorem Globalnego Programu Uprawy Pszenicy przy CIMMYT powiedział IPS, że Afryka jest największym importerem pszenicy na świecie, podczas gdy jest w stanie produkować tyle pszenicy ile konsumuje.

W Afryce panują doskonałe warunki do uprawy pszenicy, to czego brakuje to woda i nawozy - dodał.

Potrzebne są inwestycje w nasiona i technologie, które pomogą przekształcić Afrykę w niezależnego producenta pszenicy. Wyjaśnił, że jeśli zapewnimy wodę oraz system tam do nawadniania oraz nawozy , Afryka może stać się światowym spichlerzem dostarczającym wielu zbóż, nie tylko pszenicy.

Jednak, aby osiągnąć ten cel potrzebne są zmiany. Cła importowe skutecznie utrudniają życie rolników. Wiele problemów przed którymi stoją miejscowi rolnicy zanim staną się ważnym producentem pszenicy wynika z przepisów obowiązujących w tej branży - powiedział Braun. Kwestie te muszą ulec zmianie i często dotyczą one aspektów prawnych. Ponieważ plony są wyjątkowo niskie w Afryce - również w przypadku innych zbóż.

Wiele krajów afrykańskich produkowało pszenicę na większą skalę zanim nastały lata 80 dwudziestego wieku. Ponieważ w tym okresie przekazywano setki ton jako pomoc żywnościową, ceny międzynarodowe spadły drastycznie.

Mali farmerzy w większości krajów Afryki subsaharyjskiej odpowiadają za większość produkcji rolniczej. Braun dodał, że ci rolnicy często potrzebują lepszych odmian roślin oraz dostępu do nasion, które sprawią, że produkcja pszenicy stanie się naprawdę opłacalna. Dodał jednak, że to tylko kwestie techniczne, równie ważny jest element związany z infrastrukturą: Musimy zagwarantować odpowiednie przetwarzanie pszenicy oraz dostawy do odbiorcy końcowego.

Obniżenie poziomu ubóstwa może być korzystną zmianą w perspektywie długoterminowej dla drobnych rolników uprawiających pszenicę - dodała Mason. Dodała - jeśli produkcja drobnych rolników znajdzie popyt wśród mieszkańców miast, wówczas będą oni mogli zarabiać więcej, a to przełoży się na obniżanie poziomu ubóstwa.

Braun jest przekonana, że należy ukazać afrykańskim rolnikom istotny rynek na produkty przez nich wytwarzane zamiast zmuszania ich do produkcji pszenicy: Liczy się zawartość ich kieszeni. Musimy ukazać im możliwość uzyskiwania większych zysków.

 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.