HOME
22 stycznia 2019   04:51 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Wątpliwości związane z paktem handlowym UE - AKP.
Peter Richards

PORT OF SPAIN, Trynidad, 1 października 2012 (IPS) - P.J. Patterson, były premier rządu Jamajki, od wielu lat współpracuje z Unią Europejską.

Gdy był ministrem spraw zagranicznych pełnił rolę przewodniczącego rady ministrów państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskich (AKP-UE) i prowadził negocjacje w imieniu AKP z UE. Odegrał również zasadniczą rolę w opracowaniu ram porozumienia w sprawie konwencji z Lomé w 1975 r.

Gdy podczas drugiej akademii prawa i administracji sądowej (CALCA) Patterson wygłosił wykład "Prawo międzynarodowe i Światowa Organizacja Handlu w kontekście porozumienia o współpracy gospodarczej(EPA)", stało się jasne, że jego słowa odbiją się szerokim echem również poza pałacem sprawiedliwości.

Ironicznie wykład odbył się w tym samym czasie, co Karaibskie Forum krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (CARIFORUM). Także UE zwołała drugie spotkanie Komitetu ds. Handlu i Rozwoju (TDC) w ramach porozumienia EPA, które później obie strony we wspólnym oświadczeniu określiły jako "owocne".

Chociaż Patterson oświadczył, że jego wystąpienie nie zobowiązuje go do angażowania się w szczegółową analizę EPA, to jednak zwrócił uwagę na pewne zdumiewające różnice pomiędzy ramami negocjacyjnymi a wynikami, wcześniej naszkicowanymi dla konwencji Lome i EPA, które zostały podpisane w 2008 r.

Chociaż w większości krajów realizacja tego porozumienia jest "tymczasowa" - dodał, nawet "najwięksi sceptycy lub osoby, które najtrudniej przekonać" musiały zdać sobie sprawę z tego, że determinacja UE w tworzeniu regionalnych porozumień EPA miała jeden cel.

- Rozbroić doskonały arsenał, którym dysponowały państwa AKP oraz rozdrobnić ich wspólne siły i pokonać te państwa jedno po drugim - przekonuje Patterson - wystarczy wspomnieć, że żadna z pozostałych sześciu grup AKP, które negocjowały osobno, nie zawarły jeszcze spójnych porozumień EPA z UE w przewidzianym przez Unię terminie.

- W pozostałych obszarach udało się podpisać jedynie ograniczone porozumienia tymczasowe w zakresie handlu towarami, zaś pełne umowy EPA są nadal negocjowane - dodał przywołując wcześniejsze deklaracje jakoby EPA były prawnie wiążącymi traktatami międzynarodowymi.

- Rzekomo mają być to porozumienia na nieokreślony czas trwania. Podobnie wyglądała sprawa protokołu w sprawie cukru z 1975 r., które zostało jednostronnie uchylone przez UE. Wygląda na to, że porozumienie wykracza poza kwestie handlu i stosunków gospodarczych i dotyka takich kwestii jak oddanie części suwerenności oraz oddanie się zwierzchnictwu rządu ponadnarodowego - twierdzi Patterson.

Twierdzi, że zaczęły gromadzić się ciemne chmury nawiązując do zmiany stawek i taryf w obliczu obecnych wymagań budżetowych oraz ścisłych ram fiskalnych; brak zobowiązań w EPA w zakresie finansowania, które były zawarte w Europejskim Funduszu Rozwojowym (EFR) jako część porozumienia z Cotonou oraz nad obszarem, który nazwał "obszarem o wielkim potencjale - usługi". Zadał pytanie - kto tak naprawdę będzie kwalifikował się do uzyskania dostępu do rynku Karaibów?

- Należy powiązać to z wymogiem firm w UE, aby były traktowane w ten sam sposób jak firmy regionalne lub lokalne. Idea proporcjonalności została wyrzucona przez okno. Faktycznie mamy równych i równiejszych. Nierówności są oczywiste - aby podróżować po większości krajów naszego obszaru nie są wymagane wizy, podczas gdy my musimy posiadać wizę Schengen lub wizę brytyjską, aby stanąć na europejskim lądzie.

Patterson podkreślił, że wspólnota Karaibska (CARICOM) będzie musiała bezzwłocznie zająć się "takimi kwestiami jak inwestycje, polityka konkurencyjna oraz zamówienia publiczne, aby oddalić ryzyko podejmowania zobowiązań lub nadawania praw innym podmiotom, które obecnie nie istnieją jeszcze w ramach Wspólnoty, ale przewidziano ich istnienie w EPA.

Rząd Federacji Saint Kitts i Nevisa już zwrócił uwagę na swój zamiar rozszerzenia zakresu wdrażania pewnych środków w ramach EPA.

Premier Dr Denzil Douglas, w wywiadzie dla lokalnej stacji radiowej w zeszłym tygodniu powiedział, że jego administracja zwróci się do władz europejskich w sprawie porozumienia zezwalającego na usunięcie podatków i ceł importowych od towarów znajdujących się w obrocie pomiędzy UE a krajami CARIFORUM.

Federacja Saint Kitts i Nevis jest jednym spośród ośmiu krajów, które nie zrezygnowały jeszcze z ceł na towary pochodzące z UE sprowadzone w ramach porozumienia.

- Zawsze będziemy pamiętać o naszych zobowiązaniach międzynarodowych oraz o sytuacjach dwu i wielostronnych związanych z EPA - powiedział Douglas, dodając, że - mogę powiedzieć, że zanim zwyczajnie i dramatycznie zrobimy sobie krzywdę, powinniśmy wykonać odpowiednią analizę gospodarczą.

Jego minister ds. handlu międzynarodowego, przemysłu i handlu, dr Timothy Harris powiedział, że rząd będzie musiał radzić sobie z utratą zysków w wyniku zniesienia ceł.

- Oczywiście bardzo zmartwiłaby nas utrata zysków z ceł, które w normalnych warunkach byśmy wymierzali, ale jednocześnie musimy starać się wdrożyć nowe rozwiązania, tak aby zrekompensować utracone dochody - powiedział Douglas.

- Nie możemy najzwyczajniej w świecie wdrożyć zmian i oczekiwać ich szkodliwego wpływu, zanim nie wprowadzimy odpowiednich środków zaradczych - powiedział, dodając, że nie rozważa wprowadzenia nowych podatków w celu zrekompensowania wpływów z ceł.

Według wspólnego oświadczenia wydanego pod koniec spotkania CARIFORUM-UE, komitet przygotował szereg wspólnych decyzji do przyjęcia przez drugie spotkanie Wspólnej Rady CARIFORUM-UE (JC), które odbędzie się w Brukseli w dniu 26 października.

Chociaż w oświadczeniu stwierdzono, że "chociaż uzgodniono wspólne stanowisko w zakresie pewnych kwestii i zostaną one przedłożone JC do przyjęcia, niektóre sprawy nadal wymagają negocjacji gdyż nie osiągnięto w ich zakresie porozumienia".

W oświadczeniu ponadto stwierdzono, że w odniesieniu do współpracy rozwojowej CARIFORUM podkreśliło swoje zaangażowanie na rzecz współpracy i integracji oraz, że zidentyfikowano projekty, które otrzymają 82 procent środków dostępnych w ramach regionalnych programów orientacyjnych 10 EFR.

Z drugiej strony CARCIFORUM ostrzegło, że działania UE w obszarze indywidualizacji mają wpływ na zdolność regionu do realizacji EPA. W oświadczeniu stwierdzono, że UE zauważa niektóre problemy zgłaszane przez CARIFORUM, jednak porozumiano się, że podczas nadchodzącego spotkania JC "pojawi się szansa wymiany poglądów na temat skutków indywidualizacji rozwoju gospodarczego regionu oraz gotowości do realizacji EPA".

Według Pattersona, należy w ramach CARIFORUM rozwijać "szereg umiejętności niezbędnych do prawidłowej interpretacji EPA, realizacji postanowień porozumienia oraz rozstrzygania sporów, które z pewnością się pojawią.

 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.