HOME
17 lutego 2019   20:11 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Głodują za Sprawiedliwość Żywnościową
Lindsey Walker


Jorge Medina na swoojej ziemi w pobliżu Hawany prowadzi uprawę zintegrowaną oraz poprzez dywersyfikację.
Autor: Ivet González /IPS
ONZ, 26. września 2012 (IPS) - Źródłem głodu i niedożywienia milionów ludzi na świecie jest skrzywiona i niesprawiedliwa struktura hierarchii wśród decydentów, nie katastrofy naturalne czy braki żywności, podaje raport Right to Food and Nutrition Watch 2012 (RTFN Watch) opublikowany we wtorek.

Raport zatytułowany "Who Decides About Global Food and Nutrition: Strategies to Regain Control" ("Kto decyduje w kwestiach Żywności i Odżywiania na Świecie: Strategie Odzyskiwania Kontroli") opisuje przypadki marginalizowania ludzi, na przykład chłopów, czy rdzennych mieszkańców, którzy mimo podejmowanych przez nich prób uprawiania ziemi, cierpią głód i padają ofiarą „egoistycznych interesów". Raport przedstawia jak nieefektywnie prowadzona polityka otaczająca bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój rolnictwa potęguje głód i niedożywienie na świecie.

Martin Wolpold-Bosien, założyciel organizacji RTFN mówi agencji IPS: "Żywność I włądza są ze sobą związane. To jasne. Jak długo nie uwłasnowolnimy ludzi, będą cierpieć głód i niedożywienie".

Wolpold-Bosien jest koordynatorem sieci Food First Information and Action Network, która co roku wydaje cieszący się uznaniem na całym świecie raport „RTFN Watch".

Według raportu, istnieje bezpośrednia zależność między władzą a żywnością, efektem której ci przy władzy nigdy nie są głodni, a ci bez decydującego głosu stracili suwerenność na rzecz odżywiania.

Raport określa suwerenność żywnościową jako „prawo poszczególnych społeczności do definiowania własnej polityki i strategii zrównoważonej produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji kulturowo odpowiedniego pożywienia i samodzielnego zarządzania zasobami naturalnymi i obszarami wiejskimi, jest także uważana za warunek wstępny Bezpieczeństwa Żywnościowego".

Podkreśla się że przewlekły głód, zamieszki z powodu braku żywności, jak i inne komplikacje spowodowane klęskami żywiołowymi i sytuacjami wyjątkowymi nie są bezpośrednim następstwem tych problemów, a raczej przepaści pomiędzy decydentami a efektami decyzji na środki utrzymania i codzienne potrzeby cywili.

Głównym powodem tej rosnącej przepaści jest fakt, że rządy i organizacje wielostronne coraz bardziej polegają na partnerstwach publiczno-prywatnych jako udziałowcach w procesach mających zapewnić koniec głodu, takich jak Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) czy Scaling Up Nutrition Initiative (SUN).

Powiązane artykuły IPS

• Giving Women Farmers the Tools to Prevent Food Insecurity

• Urban Agriculture Sprouts in Brazil’s Favelas

• Second Chance For an African Green Revolution

Zdaniem RTFN Watch partnerstwa publiczno-prywatne poszukują rozwiązań za pomocą strategii krótkoterminowych interwencji, zamiast podejścia holistycznego, likwidującego przyczyny głodu u jego źródła.

W rozmowie z agencją IPS Wolpold-Bosien wyraził swoje zaniepokojenie rolą partnerstw publiczno-prywatnych w sektorze prywatnym. „Nie można oczekiwać od sektora prywatnego by działał w najlepszym interesie publicznym" – twierdzi – „sektor prywatny z definicji służy interesowi prywatnemu i biznesowi".

RTFN Watch przekonuje, że choć partnerstwa publiczno-prywatne są często uważane za niezbędne w finansowaniu projektów rozwojowych, to jednak głębsza analiza tych partnerstw ujawnia istnienie sprzecznych interesów. Fundamentalne przyczyny niedożywienia są rzadko adresowane, pomoc kierowana jest natomiast na wybiórcze programy, co powoduje pomijanie lokalnie powstających przyczyn problemów i potrzeb.

Raport RTFN Watch opisuje siedem studiów przypadku poszczególnych państw, po jednym z każdego kontynentu, w których prawo do żywności jest pogwałcane z powodu nieefektywnego prawa. Wskazuje też na bezpośrednie powiązanie pomiędzy naruszaniem tego prawa a nieetycznym zagrabianiem bogactw naturalnych i ziem przez te kraje, jak choćby w przypadku Meksyku i Wiosny Arabskiej.

„Niemożliwym jest zwalczanie przyczyn głodu przy równoczesnym utrzymaniu dotychczasowych relacji władzy" – oznajmili przedstawiciele społeczeństw obywatelskich w oficjalnym oświadczeniu.

Rozwiązaniem problemu głodu, twierdzą, są akcje obywatelskie i przekierowanie kontroli z sektora prywatnego i spętanego kompromisami, a także często skorumpowanego łańcucha władzy z powrotem do obywateli.

Zaproponowany plan działania ma na celu okupację przestrzeni politycznej, "Occupy the Food System", który jako ruch społeczny chce włączyć głos wszystkich ludzi, biednych i bogatych, w proces podejmowania decyzji dotyczących żywności i odżywiania.

„Prawa człowieka są być może najbardziej skuteczną bronią w walce z głodem" – mówi agencji IPS Wolpold-Bosien. „Jeżeli nie otworzymy przestrzeni politycznej i nie zaczniemy jej okupować by dać miejsce dla nich i ich racji, będzie bardzo trudno zrobić cokolwiek przeciwko strukturalnym przyczynom powstawania głodu".

Ważny krok w kierunku osiągnięcia tego celu poczyniono poprzez reformę w 2009 Komitetu ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego (Committee on World Food Security, CFS). Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (U.N. Food and Agriculture Organization, FAO), CFS dąży do tego by stać się „najbardziej otwartą międzynarodową i międzypaństwową platformą dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, tak by razem mogły pracować nad zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i żywności dla wszystkich". „Jednym słowem to jest nasz cel – musimy użyć tych instrumentów które pomagają ludziom dotkniętym przez głód i niedożywienie, by mogli podnieść głos i zyskać większą władzę" – mówi Wolpold-Bosien agencji IPS. „A prawa człowieka to zdecydowanie mocne narzędzie, obowiązujące wszystkie państwa".

Ta publikacja RTFN jest jej piątym rocznym raportem. Została wydana przez 15 organizacji obywatelskich i ich partnerów z zamiarem stworzenia platformy dla działaczy, mediów i pracowników naukowych by promować, wspierać i lobbować za prawem do żywności i odżywiania.

Służy także jako środek nacisku na krajowych i międzynarodowych decydentów, tak by ustawiali prawa człowieka na szczycie priorytetów, szczególnie dlatego że RTFN to jedyna taka organizacja.

„Ten raport opiera się na prawach człowieka i pomaga ludziom wizualizować ich walkę na poziomie globalnym’ – przekonuje Wolpold-Bosien.

 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.