HOME
16 stycznia 2019   18:22 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Narzędzia dla kobiet na roli by zapobiec brakom jedzenia
Busani Bafana


Z pomocą odpowiedniego wsparcia kobiety pracujące na roli mogą podnieść produktywność i bezpieczeństwo dostarczania jedzenia w Afryce.
Busani Bafana /IPS
BULAWAYO, 25 września 2012 (IPS) - Gdyby kobiety miały równy dostęp do zasobów rolniczych, mogłyby doprowadzić do wzrostu korzyści o 20-30% i potencjalnie podnieść ogólną rolniczą wydajność w krajach rozwijających się o 2,5%.

Jest to opinia z niewydanej jeszcze broszury Globalnego Forum Usług Doradczych dla Rolnictwa (GFRAS), organizacji wsparcia. Informacja ta jest oparta na pracy tej organizacji w stworzonej przez nich Grupie Roboczej na rzecz Równości Płciowej w Doradztwie Wiejskim, która ma na celu zapewnienie kobietom możliwości pracy w charakterze pracownic pomocowych po to, aby lepiej służyć kobietom pracującym w rolnictwie. Praca pomocowa zapewnia informacje, szkolenie, porady i wsparcie techniczne dla rolników, aby mogli podnieść swoją produktywność i metody uprawiania ziemi.

- Kobiety pracujące na roli stanowią znaczny odsetek osób pracujących w produkcji rolniczej, zwłaszcza w Afryce. Jest jednak bardzo niewiele pracownic pomocowych w terenie – mówi sekretarz wykonawcza GFRAS, Kristin Davis.  Usługi pomocowe muszą odpowiadać na czasami wyjątkową sytuację kobiet pracujących na roli pod względem utrzymywania rodziny i posiadania ziemi.

Według podsumowania broszury, wzrost produkcji jedzenia, dzięki kobietom, mógłby pomóc zmniejszyć liczbę niedożywionych ludzi na świecie o 12% do nawet 17%. Na przykład zaawansowane kalkulacje dotyczące wydajności z Malawi i Ghany pokazują, że równy dostęp do środków i usług pomógłby podnieść zbiory kukurydzy o 17%.

Jak dowiedział się serwis IPS, niestety większość pracy pomocowej skupia się głównie na wsparciu mężczyzn rolników, gdyż większość uchwał rozwojowych zakłada, że farmerzy są płci męskiej.  Usługi doradcze są tym samym mocno ograniczone w pokonywaniu tych różnic – mówi Davis.

Większość pracowników pomocowych to mężczyźni, którzy nie są wyszkoleni do pracy z kobietami, dowiadujemy się z amerykańskiej inicjatywy Unowocześnianie Usług Pomocowych i Doradczych (MEAS), która została stworzona, aby przekształcać i modernizować systemy rozwojowe w krajach rozwijających się.

Organizacja ta obecnie zajmuje się analizą tego, co trzeba zrobić, aby wzmocnić krajowe rolnicze systemy rozwojowe w dwudziestu krajach rozwijających się, w tym Kenii, Nigerii, Malawi, Mali, Peru, Ugandzie, Burkina Faso, Indiach, Ekwadorze, Kambodży i Birmie.

 Systemy rozwojowe w ubogich krajach Afryki, Azji i Ameryki Środkowej muszą przejść przez znaczące zmiany, aby efektywnie służyć potrzebom rolników pracujących na niewielkich gospodarstwach, zarówno kobietom jak i mężczyznom – mówi Burton Swanson, były dyrektor Projektu MEAS i emerytowany profesor Uniwersytetu Illinois.

 Naszym celem jest przekształcenie tych systemów rozwojowych w taki sposób, aby mogły odgrywać kluczową rolę zarówno w podnoszeniu zysków z farm, jak i poprawie poziomu życia biedoty wiejskiej, zwłaszcza kobiet pracujących na roli – mówi. Według GFRAS kobiety są kluczowe dla globalnej produkcji pożywienia i efektywnego rozwoju. Średnio kobiety stanowią 43% siły roboczej na roli w krajach rozwijających się, od 20% w Ameryce Łacińskiej do prawie 50% w subsaharyjskiej Afryce. Według prezes Sojuszu na rzecz Zielonej Rewolucji w Afryce Jane Karuku, problemy dotyczące kobiet pracujących na roli to na przykład to, że „kobiety odgrywają stosunkowo niewielką rolę w podejmowaniu decyzji i korzystaniu z nich" przy uprawach przynoszących zyski. Dodała, że metody docierania do tych ludzi, takie jak szkolenia w terenie, faworyzowały mężczyzn nawet poprzez sposób, w jaki były zorganizowane i zaplanowane. Powiedziała też, że za mało kobiet pracuje w większości publicznych systemów rozwojowych.

- Programy rozwojowe w Afryce stają przed ważnymi wyzwaniami, np. docieraniu do rolników posiadających małą ilość ziemi, zwłaszcza kobiet – dodaje Karuku. Karuku rozmawiała z IPS przed Afrykańskim Forum Zielonej rewolucji, które odbywa się w Arushy w Tanzanii od 26 do 28 września. Forum to ma na celu rozwój rozwiązań bezpieczeństwa żywieniowego prowadzonego przez Afrykę. Karuku będzie jedną z najważniejszych osób tam przemawiających.

 Rozmowy na forum pokażą nam, że inwestowanie w kobiety posiadające małą ilość ziemi i przedsiębiorców wiejskich jako przedstawicieli rolniczej i ekonomicznej zmiany przynosi znaczące społeczne i finansowe zyski. Pokreśli to zyskowne efekty – podnoszenie zarobków na gospodarstwo domowe, poprawę bezpieczeństwa żywieniowego i zmniejszenie poziomu biedy w społecznościach i społeczeństwach – powiedziała.

Dodała, że aby usprawnić produkcję kobiet pracujących na roli w Afryce, pilnie potrzebne są technologie pomagające w pracy fizycznej. - Przed nimi długa droga w kierunku zwalczania potrójnych przeszkód kobiet z wsi – w domu, na roli i podczas przetwórstwa po zbiorach – wszystko to są obowiązki, które kobiety z rolniczej Afryki mają na głowie, zupełnie nieproporcjonalnie w porównaniu z mężczyznami - powiedziała.

 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.