HOME
22 lutego 2019   20:42 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Sekretarz generalny ONZ mobilizuje kapitał prywatny do inwestowania w globalne rozwiązania energetyczne
Kim-Jenna Jurriaans


Kandeh Yumkella , nowo mianowany specjalny przedstawiciel ds. zrównoważonej energii dla wszystkich (z prawej)
Fot. ONZ/Eskinder Debebe
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 26 września 2012 r. (IPS) - Pomimo wątłych wyników czerwcowych negocjacji w Rio de Janeiro w ramach Szczytu Ziemi - konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych, Ban Ki-moon forsuje nową inicjatywę ukierunkowaną na wykorzystanie partnerstwa prywatno-publicznego w celu dostarczenia energii z nowoczesnych źródeł do ponad miliarda ludzi do roku 2030.

Inicjatywa pod nazwą Energia ze zrównoważonych źródeł dla wszystkich ma na celu stworzenie powszechnego dostępu do nowoczesnych źródeł energii, podwojenie udziału odnawialnych źródeł energii na świecie oraz podwojenie tempa poprawy efektywności energetycznej w ciągu najbliższych dwóch dekad.

Nasze cele są ambitne - powiedział Ban przywódcom krajów podczas ważnej dyskusji na temat inicjatywy na marginesie 67 Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku w poniedziałek.

Ogólnie inicjatywa będzie skierowana do około 1,3 miliarda ludzi, którzy obecnie żyją bez dostępu do energii elektrycznej - 95 procent z nich mieszka w Afryce Subsaharyjskiej i krajach rozwijających się w Azji.

Przeszliśmy już sporo, ale mamy przed sobą długą drogę - powiedział Sekretarz Generalny ONZ, odnosząc się do korzyści, jakie powstały od uruchomienia inicjatywy w ubiegłym roku, które to według słów Sekretarza przekroczyły oczekiwania na rok 2012.

Do tej pory ponad 60 krajów rozwijających się podpisało się pod inicjatywą, zaś przedsiębiorcy i inwestorzy przeznaczyli na ten wysiłek globalny już ponad 50 mld dolarów, aby zachęcić sektor prywatny do intensywnego inwestowania w rozwiązania energetyczne poprzez współpracę z instytucjami publicznymi i dobroczynnymi w celu złagodzenia ryzyka inwestycyjnego.

Według wizji przedstawionej przez sekretarza generalnego podczas uruchomienia inicjatywy, w celu zapewnienia powszechnego dostępu do energii do 2030 r., będą potrzebne inwestycje na poziomie 48 miliardów dolarów rocznie.

Choć kwota ta wydaje się ogromna - pięć razy wyższa niż wszystkie inwestycje łącznie na rozszerzenie dostępu energii w 2009 r. - to stanowi ona zaledwie trzy procent całkowitych łącznych światowych inwestycji energetycznych.

Nowe przywództwo

W celu zapewnienia trwałego przywództwa inicjatywie, w poniedziałek sekretarz Ban mianował Kandeha Yumkella, obecnego dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), na stanowisko nowego specjalnego przedstawiciela i dyrektora wykonawczego CEO inicjatywy.

Ban poinformował zebranych, że osobiście wraz z prezesem Banku Światowego, Jim Yong Kimem będą współprzewodniczyć nowemu zarządowi, aby zapewnić strategiczne przywództwo.

Szef Banku Światowego stwierdził, że dostęp do energii ma podstawowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego i zwalczania ubóstwa - nazywając oba zjawiska "problemami naszych czasów".

Pierwszym celem specjalnego przedstawiciela jako pełnoetatowego szefa inicjatywy jest wykorzystanie jej zarządu, w którego skład wchodzi 30 członków, do poszerzenia istniejącej koalicji partnerów, w tym m. in. o rządy państw, przedstawicieli sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego - powiedział IPS Kandeh Yumkella.

Inicjatywę uzupełni solidne podejście sektora prywatnego ... wyraźne kamienie milowe oraz spotkania, co sześć miesięcy - dodał Yumkella, który mówi, że zarząd skupia swoją uwagę na istniejących barierach dla inwestycji prywatnych.

Jednocześnie naszym celem jest zbudowanie według sprawdzonych strategii tzw. "sieci sieci" do finansowania projektów związanych z dostarczaniem energii ze zrównoważonych źródeł.

Potrzeba zdobywania pieniędzy

Kraje rozwijające się poparły poniedziałkową inicjatywę i przypomniały zgromadzonym przywódcom o nieproporcjonalnie większych kosztach zmiany klimatu, które muszą ponieść.

Nasze kraje w najmniejszym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, jednak to zmiana klimatu w nas uderza najmocniej - stwierdził stały przedstawiciel Suazi. Zwracamy się zatem do naszych rozwiniętych partnerów z prośbą o wsparcie.

Suazi dotknięte globalnym kryzysem gospodarczym usiłuje zaspokoić potrzeby żywnościowe, a jednocześnie stara się rozwijać zieloną gospodarkę.

Inicjatywa zapewni wsparcie zarówno finansowe jak i techniczne dla krajów rozwijających swoje sektory energetyczne. Yumkulla podkreślił - to nie jest model pomocy, ale model, w którym darczyńcy przeznaczają swoje pieniądze na inwestycję w sektor prywatny w zakresie projektów energetycznych.

Zobowiązania

Jako instytucja partnerska, Bank Światowy zobowiązał się w czerwcu podwoić nakłady na energię do kwoty 18 mld rocznie, z naciskiem na technologie energetyczne obniżające emisje dwutlenku węgla.

Afrykański Bank Rozwoju zamierza zainwestować 20 mld w projekty energetyczne do 2020 r., które powinny przełożyć się na współfinansowanie ze strony instytucji partnerskich na poziomie 80 mld dolarów.

W międzyczasie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju dorzuci do budżetu inicjatywy osiem miliardów dolarów w ciągu najbliższych trzech lat. Jeśli idzie zaś o sektor prywatny to, Bank of America zainwestuje około 35 miliardów dolarów w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i dostęp do energii w ciągu najbliższych 10 lat.

Prezes Bank of America Corp, Charles Holliday - który obserwował inicjatywę przez pierwszy rok - zostanie przewodniczącym jej nowego komitetu wykonawczego.

Kobiety skorzystają najwięcej

Ponieważ to kobiety stanowią dwie trzecie ubogich na świecie, brak dostępu do energii powoduje nieproporcjonalnie większy drenaż czasu i możliwości wśród kobiet - powiedziała Sheila Oparaocha, koordynatorka Energia International - sieci działającej na rzecz równości płci i zrównoważonej energii, która jest partnerem inicjatywy.

Jednak wszyscy w zarządzie widzimy, że istniejące strategie energetyczne nie odnoszą się do kobiet i biednych - powiedziała IPS Oparaocha.

Rozwiązania energetyczne powinny uwzględniać potrzeby związane z przygotowywaniem posiłków oraz małe przedsiębiorstwa - powiedziała, dodając, że rzeczywisty udział kobiet w podejmowaniu decyzji w zakresie energii ma kluczowe znaczenie dla lepszego zarządzania w sektorze energetycznym jako całości.

Rio+ 20

Nadzieje na zwiększenie inwestycji rządowych w kompleksowy plan zrównoważonego rozwoju zostały rozbite w czerwcu, kiedy rządy państw północnych - pogrążone kryzysem finansowym - z trudem potwierdziły swoje zobowiązania podjęte 20 lat temu.

Inicjatywa energetyczna Sekretarza Generalnego koncentruje się obecnie na tych aspektach, które przez wielu z perspektywy po szczycie w Rio, postrzegane są jako jedyna alternatywa wypełniająca luki w finansowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju tj. ułatwianie inwestycji prywatnych dla dobra społecznego.

Yumkella dodał - około 100 firm i instytucji, które do tej pory wyraziły chęć uczestnictwa to jak na razie nasze największe osiągnięcie.

Drugim naszym sukcesem są poniedziałkowe rozmowy wysokiego szczebla - im częściej dyplomaci i przywódcy światowi spotykają się w Nowym Jorku, tym rzadziej mówią o ropie i gazie, a coraz częściej o energii na rzecz rozwoju.

Rozwiązania energetyczne wpływają na realizację Milenijnych Celów Rozwoju, z którymi światowi przywódcy muszą się zmierzyć i je zrealizować do roku 2015, zatem zagadnienie to jest ważne dla wielu przywódców.

 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.