18 wrzesnia 2020   22:42 GMT    
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇEKoszt gospodarczy bezpieczeństwa Kenii
Brian Ngugi
NAIROBI, 1 grudnia 2012 (IPS) - Fala niepokojów społecznych, która dotknęła Kenię w ciągu minionych kilku miesięcy zadaje ciężkie straty odradzającej się gospodarce, ostrzegają ekonomiści.
Więcej >>Południowy Sudan przygotowuje się do niezależności
Charlton Doki
JUBA, 28 listopada 2012 r. (IPS) - W toku negocjacji pomiędzy Sudanem Południowym a Sudanem w sprawie wznowienia produkcji i przesyłania ropy naftowej, rząd Sudanu Południowego mówi, że buduje swoja własną branżę i rozpocznie produkcję ropy naftowej na potrzeby krajowe w ciągu najbliższych ośmiu miesięcy w celu ukrócenia zależności od swojego sąsiada.
Więcej >>Kutry rybackie wymykają się międzynarodowym przepisom w sprawie ochrony łowisk
Amantha Perera
KOLOMBO, 1 grudnia 2012 r. (IPS) - Od wielu lat somalijscy piraci operujący na południowo-zachodnim akwenie Oceanu Indyjskiego są największym zagrożeniem dla handlu morskiego. Wzrost aktywności piratów okazał się jednak nieoczekiwanie korzystny dla jednego gatunku: tuńczyk błękitnopłetwy zamieszkujący wody Oceanu Indyjskiego.
Więcej >>Wykorzystanie upraw kontraktowych
Nebert Mulenga
LUSAKA, 5 grudnia 2012 r. (IPS) - Pięć lat temu pięćdziesięciodwuletniemu Forbesowi Gwilize - plantatorowi bawełny z wioski Musena, 80 km na północ od zambijskiej stolicy Lusaki z trudem udawało się wyżyć z uprawy kukurydzy.
Więcej >>Na zgliszczach Somalii powstaje Somaliland
Matthew Newsome
HARGEISA, 3 grudnia 2012 r. (IPS) - Teraz, gdy Somalia zaczyna wynurzać się z odmętów chaosu i niestabilności, dwudziestoletni okres bez konfliktów i wstrząsów politycznych zaczyna procentować i przynosić korzyści bliskiemu sąsiadowi - Somaliland. W listopadzie tego roku rządowi w Somaliland udało się zawrzeć pierwszą dużą umowę naftową od odłączenia się od Somalii w 1991 r.
Więcej >>Fakty przemawiają dobitniej niż teoria - nadchodzą trudne czasy dla branży tytoniowej w Malawi
Mabvuto Banda
LILONGWE, 9 listopada 2012 r. (IPS) - Postulaty zawarte w Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu dotyczące zaprzestania upraw tytoniu mogą mieć wpływ na dobrobyt około 2 milionów gospodarstw w Malawi, a także mogą przesądzić o losie całego kraju starającego się utrzymać w ryzach rozchwianą gospodarkę.
Więcej >>Wielkoobszarowe gospodarstwa finansowane zza granicy zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu w Zambii
Nebert Mulenga
LUSAKA, 1 listopada 2012 r. (IPS) - Według dr. Mickeya Mwala, dziekana Wydziału Rolniczego Uniwersytetu w Zambii boom w zambijskim sektorze rolniczym może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe kraju, ponieważ coraz więcej rolników zmuszanych jest do opuszczania tradycyjnie uprawianych przez nich poletek, aby ustąpić miejsca wielkoobszarowym lokalnym i zagranicznym przedsiębiorstwom rolniczym.
Więcej >>Przedsiębiorcy kobiety: Klucz do rozwoju Afryki
Sabine Clappaert
DEAUVILLE, Francja, 25 października 2012 r. (IPS) - Globalny kryzys finansowy z roku 2008 był przyczyną nie tylko światowej recesji gospodarczej. Stał się on również katalizatorem obaw co do stanu filarów współczesnej gospodarki oraz sprowokował dyskusję na temat dwóch czynników rozwoju gospodarczego: kobiety i przedsiębiorczość.
Więcej >>Bank Światowy stwierdza, że handel odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie żywnościowym Afryki
Carey L. Biron
WASZYNGTON, 25 października 2012 r. (IPS) - Bank Światowy wzywa kraje afrykańskie do wzmocnienia regionalnego handlu żywnością, sugerując, że bezpieczeństwo żywnościowe można wzmocnić ułatwiając handel na całym kontynencie.
Więcej >>Lokalne wspólnoty w Salwadorze organizują się w walce ze zmianami klimatycznymi.
Edgardo Ayala
SAN NICOLĮS LEMPA, Salwador , 17 października 2012 (IPS) - Mieszkańcy dorzecza dolnego odcinka rzeki Lempa w Salwadorze uzbrojeni w piły łańcuchowe, maczety i łopaty udrażniają nurt rzeki i przycinają gałęzie drzew rosnących na jej brzegu, aby nie wpadały do wody o kolorze czekolady.
Więcej >>

 
Wiecej >>  

Africa & Europe: No More Trade-Offs


W drodze do 2015
Postęp w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju
Jesteśmy w dwóch trzecich drogi do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju – ale tylko jeśli chodzi o czas, a nie to, co zostało zrobione. Celów wyznaczonych przez światowych przywódców w 2000 roku nie udaje się osiągnąć. Są jednak pewne sukcesy i nadal mamy przed sobą 5 lat, w czasie których wzmożone wysiłki mogą znacząco posunąć naprzód walkę z ubóstwem, rozwój opieki zdrowotnej i edukacji, co stanowi trzon ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju. Inter Press Service relacjonuje sukcesy i porażki na drodze do osiągnięcia tych celów. Pragnąc nagłośnić w mediach kwestie ubóstwa i rozpowszechnić na cały świat materiały prasowe dotyczące tego tematu, IPS współpracuje z Międzynarodową Siecią Gazet Ulicznych. Osią tej współpracy jest trzyletni projekt (2010-2012), finansowany przez Unię Europejską, który koncentruje się na sytuacji w krajach najsłabiej rozwiniętych.

Handel a ubóstwo
Fakty mówią więcej
Handel był w przeszłości narzędziem geopolitycznym i stwarzał znaczne nierówności ekonomiczne w krajach rozwijających się. Jednak wiele państw we Wschodniej Azji, a także w Ameryce Łacińskiej, dzięki rozwijającemu się handlowi zdołało pomniejszyć ubóstwo. Zmagania z biedą okazały się znacznie trudniejszew krajach o niskim dochodzie – w Afryce Subsaharyjskiej, Azji i Ameryce Łacińskiej – a jedną z najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy jest ich niski poziom wymiany handlowej. Kraje te pozostają na marginesie światowego handlu i w istocie na obrzeżach światowej gospodarki. Celem naszych artykułów jest informowanie czytelników o złożoności zjawiska handlu i jego zróżnicowanym wpływie na rozwój, a zwłaszcza o konsekwencjach światowego kryzysu gospodarczego, możliwościach sprawiedliwego handlu oraz wpływie polityk handlowych na sytuację kobiet.


Ta strona zawiera niezależne sprawozdanie IPS finansowane przez Unię Europejską, które jest częścią projektu dotyczącego sytuacji Milenijnych Celów Rozwoju w najsłabiej rozwiniętych krajach.

Odpowiedzialność za zawartość tego sprawozdania, a także wszystkich innych sprawozdań finansowanych przez Unię Europejską, ponosi całkowicie IPS i pod żadnym pozorem nie powinny one być traktowane jako stanowisko UE w tej sprawie.