16. ledna 2019   18:20 GMT    
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇEFinanční integrace Východní Afriky zpomaluje už při startu
Miriam Gathigah
NAIROBI, 17. července 2012 (IPS) - už měsíce východoafričané s napětím očekávají ekonomickou revoluci, kterou by měl zahájit nový standardizovaný platební systém, který propojí elektronické toky peněz v celém regionu. Ale trvající odklad spuštění systému vyvolává u ekonomů obavy, že odstartování projektu brání slabá finanční infrastruktura.
Více >>


Státy IBSA nesdílí vždy společné stanovisko v obchodních otázkách
Isolda Agazzi
Ženeva, 8. dubna (IPS) - „Jaké IBSA?" je nejfrekventovanější odpověď, s kterou se setkáte, když se zajímáte o diskuzní fórum založené v roce 2003 třemi prudce se rozvíjejícími multikulturními demokraciemi Indií, Brazílií a Jižní Afrikou (IBSA) za účelem „přispívat k výstavbě nové mezinárodní architektury".
Více >>

KORUPCE
Egypťané mohou nárokovat Mubarakovy nakradené miliardy
Julio Godoy
ŽENEVA, 13. února (IPS) - Po desetiletí byly evropské banky, fondy a trhy s nemovitostmi rájem pro diktátory, kteří hledají bezpečné způsoby jak uložit miliardy dolarů nakradené doma.
Více >>

OBCHOD
Model růstu založeného na exportu končí, tvrdí UNCTAD
Autorka: Isolda Agazzi
Ženeva, 15.září (IPS) - Zatímco zotavení z ekonomické a finanční krize je stále křehké zejména v rozvinutém světě, podle Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) výhled pro Afriku budí optimizmus. Agentura také věří, že krize by mohla být zvoněním umíráčku pro model hospodářského růstu založeného na vývozu – obzvláště africké země by se ho měly vzdát.
Více >>

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jih stále bojuje s biopirátstvím Severu
Hilaire Avril
Paříž, 7. září (IPS) - Rok 2010 byl Spojenými národy vyhlášen za rok biodiverzity. Sedmnáct let po přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti na summitu Země v Rio de Janeiru je otázka biopirátství předmětem neutuchajících sporů mezi rozvinutým Severem a chudým Jihem.
Více >>

SVĚT
Fair trade se rozjíždí, Afričané zůstávají pozadu
Hilaire Avril
PAŘÍŽ, 24 srpna (IPS) - Přes zanedbatelný podíl na světovém obchodě, fair trade je kvetoucí podnikání s certifikovanými potravinami a produkty z celého světa, prodávanými v supermarketech na severní polokouli. Množí se ale pochybnosti, zda z něj mají prospěch také chudé země v Africe.
Více >>

EKONOMIKA
Subsaharská Afrika směřuje k blahobytu
Julio Godoy
PAŘÍŽ, 25. srpna - Afriku čeká zářná ekonomická budoucnost, alespoň podle nedávno v Paříži vydané knihy "Le temps de l'Afrique" (Věk Afriky). Autoři knihy Jean Michel Severino, bývalý ředitel Francouzské státní agentury pro hospodářskou spolupráci, a Olivier Ray v knize tvrdí, že ekonomické a sociální podmínky v subsaharské Africe jsou na počátku nového milénia daleko lepší, než se všeobecně předpokládá.
Více >>

EKONOMIKA
Na zemědělských dotacích vydělávají královské rody
Julio Godoy
Paříž, 6. srpna (IPS) - Státní dotace do zemědělství v rozvinutých zemích v roce 2009 opět vzrostly. Největší prospěch přinášejí velkým soukromým společnostem a majitelům půdy, jako jsou třeba monacký princ Albert nebo královna Alžběta v Británii.
Více >>

AFRIKA
„Volný obchod s přírodními zdroji neprospívá rozvoji"
Isolda Agazzi
ŽENEVA, 27.července (IPS) - Ačkoliv řada lidí věří, že s restrikcemi vývozu přírodních zdrojů by se mělo skoncovat, neuvědomují si, že následný nárůst vývozu by poškodil životní prostředí a neprospěl by rozvoji.
Více >>

ZDRAVÍ
Práva na duševní vlastnictví zůstávají překážkou pro léky
Isolda Agazzi
ŽENEVA, 20.července (IPS) - Práva na duševní vlastnictví jsou klíčovou příčinou vysokých cen léčiv, díky nimž jsou léky nedostupné a mimo dosah lidí postižených chudobou. Jelikož existují mechanizmy, jak obejít zákony na ochranu duševního vlastnictví, byla řada chudých zemí přinucena přijmout přísnější ustanovení zákona.
Více >>

 

 

Další >>

 

Africa & Europe: No More Trade-Offs Obchod byl odjakživa geopolitickým nástrojem vytvářejícím významnou ekonomickou nerovnováhu v rozvíjejících se zemích. I přesto bylo mnoho zemí ve východní Asii a latinské Americe schopno zmírňovat chudobu pomocí zvyšováním obchodních aktivit. Boj s chudobou prověřil, že je mnohem těžší v nízko příjmových zemích v sub saharských zemích v Africe, Asii a latinské Americe, a neúspěšné pokusy těchto zemí na světových trzích jsou jednou z největších důvodů. Tyto země zůstaly nejen na okraji světových obchodních trhů, ale i na okraji světové ekonomiky. Tyto články jsou zaměřeny na informování čtenářů o komplexnosti problematiky světových trhů a různorodosti dopadu na rozvoj, se zaměřením na důsledky globální ekonomické krize, potenciálu fair trade a důsledky obchodních politik.

  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.
  Comercio - Español
News in RSS
XML error: The download of the specified resource has failed.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.