22. kvetna 2015   11:28 GMT    
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   JAPANESE
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇEFinanční integrace Východní Afriky zpomaluje už při startu
Miriam Gathigah
NAIROBI, 17. července 2012 (IPS) - už měsíce východoafričané s napětím očekávají ekonomickou revoluci, kterou by měl zahájit nový standardizovaný platební systém, který propojí elektronické toky peněz v celém regionu. Ale trvající odklad spuštění systému vyvolává u ekonomů obavy, že odstartování projektu brání slabá finanční infrastruktura.
Více >>


Státy IBSA nesdílí vždy společné stanovisko v obchodních otázkách
Isolda Agazzi
Ženeva, 8. dubna (IPS) - „Jaké IBSA?" je nejfrekventovanější odpověď, s kterou se setkáte, když se zajímáte o diskuzní fórum založené v roce 2003 třemi prudce se rozvíjejícími multikulturními demokraciemi Indií, Brazílií a Jižní Afrikou (IBSA) za účelem „přispívat k výstavbě nové mezinárodní architektury".
Více >>

KORUPCE
Egypťané mohou nárokovat Mubarakovy nakradené miliardy
Julio Godoy
ŽENEVA, 13. února (IPS) - Po desetiletí byly evropské banky, fondy a trhy s nemovitostmi rájem pro diktátory, kteří hledají bezpečné způsoby jak uložit miliardy dolarů nakradené doma.
Více >>

OBCHOD
Model růstu založeného na exportu končí, tvrdí UNCTAD
Autorka: Isolda Agazzi
Ženeva, 15.září (IPS) - Zatímco zotavení z ekonomické a finanční krize je stále křehké zejména v rozvinutém světě, podle Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) výhled pro Afriku budí optimizmus. Agentura také věří, že krize by mohla být zvoněním umíráčku pro model hospodářského růstu založeného na vývozu – obzvláště africké země by se ho měly vzdát.
Více >>

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jih stále bojuje s biopirátstvím Severu
Hilaire Avril
Paříž, 7. září (IPS) - Rok 2010 byl Spojenými národy vyhlášen za rok biodiverzity. Sedmnáct let po přijetí Úmluvy o biologické rozmanitosti na summitu Země v Rio de Janeiru je otázka biopirátství předmětem neutuchajících sporů mezi rozvinutým Severem a chudým Jihem.
Více >>

SVĚT
Fair trade se rozjíždí, Afričané zůstávají pozadu
Hilaire Avril
PAŘÍŽ, 24 srpna (IPS) - Přes zanedbatelný podíl na světovém obchodě, fair trade je kvetoucí podnikání s certifikovanými potravinami a produkty z celého světa, prodávanými v supermarketech na severní polokouli. Množí se ale pochybnosti, zda z něj mají prospěch také chudé země v Africe.
Více >>

EKONOMIKA
Subsaharská Afrika směřuje k blahobytu
Julio Godoy
PAŘÍŽ, 25. srpna - Afriku čeká zářná ekonomická budoucnost, alespoň podle nedávno v Paříži vydané knihy "Le temps de l'Afrique" (Věk Afriky). Autoři knihy Jean Michel Severino, bývalý ředitel Francouzské státní agentury pro hospodářskou spolupráci, a Olivier Ray v knize tvrdí, že ekonomické a sociální podmínky v subsaharské Africe jsou na počátku nového milénia daleko lepší, než se všeobecně předpokládá.
Více >>

EKONOMIKA
Na zemědělských dotacích vydělávají královské rody
Julio Godoy
Paříž, 6. srpna (IPS) - Státní dotace do zemědělství v rozvinutých zemích v roce 2009 opět vzrostly. Největší prospěch přinášejí velkým soukromým společnostem a majitelům půdy, jako jsou třeba monacký princ Albert nebo královna Alžběta v Británii.
Více >>

AFRIKA
„Volný obchod s přírodními zdroji neprospívá rozvoji"
Isolda Agazzi
ŽENEVA, 27.července (IPS) - Ačkoliv řada lidí věří, že s restrikcemi vývozu přírodních zdrojů by se mělo skoncovat, neuvědomují si, že následný nárůst vývozu by poškodil životní prostředí a neprospěl by rozvoji.
Více >>

ZDRAVÍ
Práva na duševní vlastnictví zůstávají překážkou pro léky
Isolda Agazzi
ŽENEVA, 20.července (IPS) - Práva na duševní vlastnictví jsou klíčovou příčinou vysokých cen léčiv, díky nimž jsou léky nedostupné a mimo dosah lidí postižených chudobou. Jelikož existují mechanizmy, jak obejít zákony na ochranu duševního vlastnictví, byla řada chudých zemí přinucena přijmout přísnější ustanovení zákona.
Více >>

 

 

Další >>

 

Africa & Europe: No More Trade-Offs Obchod byl odjakživa geopolitickým nástrojem vytvářejícím významnou ekonomickou nerovnováhu v rozvíjejících se zemích. I přesto bylo mnoho zemí ve východní Asii a latinské Americe schopno zmírňovat chudobu pomocí zvyšováním obchodních aktivit. Boj s chudobou prověřil, že je mnohem těžší v nízko příjmových zemích v sub saharských zemích v Africe, Asii a latinské Americe, a neúspěšné pokusy těchto zemí na světových trzích jsou jednou z největších důvodů. Tyto země zůstaly nejen na okraji světových obchodních trhů, ale i na okraji světové ekonomiky. Tyto články jsou zaměřeny na informování čtenářů o komplexnosti problematiky světových trhů a různorodosti dopadu na rozvoj, se zaměřením na důsledky globální ekonomické krize, potenciálu fair trade a důsledky obchodních politik.

  Trade and Poverty - English
News in RSS
Middle-Income Kenya Still in Need of Aid
Ethiopian Scribes Try to Preserve Dying 4th Century Art
DR Congo’s Red Light to Invention
Ethiopia’s Female Fashion Designers Embrace Tradition to Boost Sales
Drugs Displace Maize on Mexico’s Small Farms
More >>
  Comercio - Español
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.