HOME
21. listopadu 2018   16:36 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Pokroku v mateřské zdravotní péči v Africe brání politická nestabilita
Kristin Palitza


Mateřská zdravotní péče není v Africe prioritou.
Foto:Kristin Palitza/IPS
ABIDŽAN, 21. března 2012 (IPS) - odborníci varují, že politická nestabilita, občanské války, nepokoje a humanitární krize v Africe zvrátily v posledních desetiletích pozitivní vývoj v oblasti zdravotní péče o matky.

„Všeobecně platí, že příznivou statistikou zdravotní péče o matky se mohou chlubit ty africké země, které jsou dlouhodobě politicky stabilní. To dokazuje, že stabilita je základní podmínkou rozvoje. Pokud není stabilita, jiné priority převáží," konstatuje Lucien Kouakou, regionální ředitel pro Afriku Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (IPPF – International Planned Parenthood Foundation).

Loňská statistika Světové zdravotnické organizace uvádí, že v Nigérii a Kongu, oblastech bohatých na suroviny, se stále potýkají s vysokou úmrtností rodiček, která překračuje poměr 1 000 úmrtí na 100 000 porodů. Ještě horší je situace ve válkou zmítaném Somálsku, kde na 100 000 porodů připadá přes 1 200 úmrtí.

„V regionech Západní a Střední Afriky, kde vládne politická nestabilita, mají největší úmrtnost rodiček na kontinentu. A to i přesto, že překypují surovinovým bohatstvím," vysvětluje Kouakou.

Výsledkem je, že podle Světové zdravotnické organizace zemře v subsaharské Africe při porodu každý den přes 550 žen. Pro srovnání - ve vysokopříjmových zemích pouhých pět. Riziko smrti spojené s porodními komplikacemi je v rozvojových zemích 36krát vyšší než v rozvinutých.

Když zemře matka, má to negativní dopad na celou komunitu. „Vysoká úmrtnost rodiček nemá strašlivé následky pouze v rodinách, celé společenství takovou ztrátou významně trpí," říká Dr. Edith Boni-Ouattara, zástupkyně vyslance Populačního fondu OSN (UNFPA) v Pobřeží slonoviny.

Protože matka je většinou také hlavní opatrovatelkou, její zdravotní stav či případné úmrtí přímo souvisí s pohodou její užší i širší rodiny. „Smrt matky má negativní dopady na všechny stránky života dítěte, od výživy, přes zdravotní stav až po vzdělání," poznamenává představitelka UNFPA.

Dokonce i na některých národních ekonomikách se úmrtnost rodiček projevuje. Boni-Ouattara pokračuje: „Celosvětově ztrácíme každý rok patnáct miliard dolarů v produktivitě kvůli úmrtím rodiček."

Navzdory těmto faktům se žádný z afrických národů ani nechystá učinit z řešení úmrtnosti rodiček prioritu. Podle Kouakoua jakmile jsou vlády vystaveny politickému ohrožení nebo humanitárním krizím, první, co se škrtá, jsou výdaje na zdravotní péči o matku a dítě.

Podle UNFPA více než třetina žen subsaharské Afriky nemá dnes přístup k jakékoliv prenatální zdravotní péči a sedmdesáti procentům se nedostává žádné poporodní péče. V Západní a Střední Africe má možnost opatřit si antikoncepční prostředky necelých patnáct procent žen.

Bohužel nejběžnější příčinou podfinancování zdravotnictví bývá v Africe disproporční zaměření státních rozpočtů na výdaje na obranu. „Většina veřejných nemocnic zápasí se zajištěním základních zdravotnických služeb a nepřetržitě jim docházejí léky, ale když navštívíte vojenský tábor v sousedství, uvidíte ty nejmodernější zbraně," dodává Kouakou.

Druhý na seznamu priorit afrických státních rozpočtů bývá boj s chudobou a hladem, který je současně prvním z osmi Rozvojových cílů tisíciletí OSN (UN Millenium Development Goals - rozsáhlý plán hospodářského a sociálního rozvoje, který přijala OSN na Summitu tisíciletí v roce 2000 a který se vlády zavázaly splnit do roku 2015, pozn. ed.).

Podle posledních statistik Světové banky podíl lidí v Subsaharské Africe žijících za méně než jeden a čtvrt dolaru na den se v uplynulých dvou dekádách snížil pouze zanedbatelně: z 58 % v roce 1990 na 51 % v roce 2005.

Odborníci tvrdí, že dokud budou africké země chudé, investice do mateřské zdravotní péče zůstanou minimální. Řada států tak bude mít potíže splnit nejméně tři z Rozvojových cílů tisíciletí, které se týkají zdraví. Prvním je snížení úmrtnosti dětí do pěti let věku o dvě třetiny, druhým je snížení úmrtnosti rodiček o tři čtvrtiny a úplná dostupnost antikoncepce, třetím je boj s AIDS, malárií a jinými nemocemi. To všechno během příštích tří let.

„Většina zemí se soustředila na odstranění chudoby a hladu a opomíjí mateřskou zdravotní péči. Je to věc určení priorit," říká El Allassane Baguia, specialista na problematiku Rozvojových cílů tisíciletí z Pobřeží slonoviny.

„Jen málo zemí si uvědomuje úzkou spojitost mezi lékařskou péčí o matky a chudobou," pokračuje El Allassane Baguia. „Změnit priority a dát víc peněz na péči o děti a matky dokáže jen silné státnické vedení, které by mělo také účinněji implementovat mezinárodní dohody," dodává.

Právo na plánované rodičovství je zahrnuto v konceptu lidských práv OSN už od roku 1974. Ale tyto služby nejsou dodnes ve většině afrických států hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

„Přitom víme, že metody plánovaného rodičovství mohou snížit úmrtnost rodiček a dětí o pětinu. Kvalitní lékařská péče přímo při porodu může snížit úmrtnost až o tři čtvrtiny," upozorňuje Boni-Ouattara.

V jižních a východních regionech kontinentu vypadá situace trochu jinak. Většina obyvatel si zde užívá relativní politickou stabilitu a jsou v porovnání se svými sousedy na západě a severu méně stíháni humanitárními katastrofami. Výsledkem bylo, že (než přišla epidemie AIDS) úmrtnost rodiček a dětí klesala.

Proto se nejnižší úmrtností rodiček na celém kontinentě (méně než 300 úmrtí na 100 000 porodů) může chlubit Botswana, která má současně poměrně nízké procento HIV pozitivních.

Naopak v zemích, jako je JAR, dokázal AIDS úspěšně podkopat všechny snahy. Navzdory trvalé politické stabilitě a výkonné ekonomice úmrtnost rodiček zde dosahuje 549 úmrtí na 100 000 porodů. (KONEC)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.