HOME
24. ledna 2019   00:12 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark UGANDA
Odlesňování připravuje místní komunity o jejich příjmy
Andrew Green


Dělníci na ostrově Bugala kácejí deštný prales, aby udělali místo palmovým plantážím.
Foto: Will Boase/IPS
SSESE ISLANDS, Uganda, 7. prosince 2011 (IPS) - z dálky vypadá ostrov Bugala ve Viktoriině jezeře jako zelenohnědá sešívaná přikrývka. Vzorek na ní je výsledkem rozsáhlého odlesňování v zájmu vysazování palmových plantáží.

Ostrov Bugala, největší z ostrovů Ssese (Ssese Islands - 84 ostrůvků ve Viktoriině jezeře, pozn. ed.), je ve středu událostí kolem jedné z nejnovějších ekonomických aktivit – výroby palmového oleje – díky níž bujný deštný prales na ostrově rychle zmizel a sebou vzal také obživu kriticky důležitou pro nejchudší ostrovanky.

Nyní, pět let po dokončení první fáze procesu, obyvatelé začínají měřit dopady nového podnikání. Hodně se mluví o pracovních příležitostech a činnostech, které plantáž přinesla. Ale některé z nejchudších obyvatelek ostrova – zejména vdovy a manželky rybářů, kteří jsou často mimo domov – pokračující odlesňování připravilo o jediný zdroj příjmů.

Sarah Namwanje chodívala do pralesa na dřevo a dřevěné uhlí, které pak prodávala obyvatelům ostrova. Jako osmadvacetiletá matka sedmi dětí nemá jiný zdroj příjmů.

„Žádné dřevo už není," říká. „Hledali jsme, abychom vydělali nějaké peníze, ale s touhle prací je konec."

Ještě před zahájením projektu na produkci palmového oleje se aktivisté střetli s vládou kvůli nepříznivým dopadům odlesňování na životní prostředí. Ale zvítězilo ujištění společnosti Bidco (která stojí za ugandským průmyslem produkce a zpracování palmového oleje), že projekt bude mít pouze nevýznamný dopad, a schvalující razítko Národního úřadu pro životní prostředí (National Environment Management Authority) ve spojení s oslnivou vyhlídkou nového průmyslu a více pracovních příležitostí.

O čem ale nikdo s některými z nejchudších ostrovanů nemluvil, byla otázka, jak může projekt ovlivnit jejich zdraví a prostředí, v kterém žijí. Zejména pak se skupinou žen, žijících na ostrově obydleném převážně rybáři.

Některé jsou vdovy po manželích, kteří zemřeli na AIDS, nebo následkem nehod při rybolovu. Jiné zůstávají dlouho osamoceny, protože jejich manželé hledají hejna ryb po celém souostroví. A dokud se muži nevrátí s penězi za úlovek, ženy se musí postarat samy.

Dostupné zaměstnání pro ně tady není. Místní zdravotnice Mary Nampomwa nám svěřila, že pro řadu z nich je jediným způsobem, jak vyžít, prostituce.

Předtím, než se objevily palmové plantáže, ženy, které odmítly dělat prostitutky, měly alespoň možnost přivýdělku, jakým byl například sběr dřeva na zátop. Podle Richarda Kimbowy, programového manažera Ugandské koalice pro udržitelný rozvoj (UCSD), měly relativně volný přístup do státních lesů i na nevyužívané soukromé pozemky.

Ale většina soukromých majitelů, když jim nabídli slušné peníze za nevyužívané lesní plochy, se rozhodla půdu prodat, nebo se sami pustili do nového státem dotovaného podnikání v palmovém oleji.

O chudé ostrovanky se „nikdo nestará," říká Richard Kimbowa, všichni jsou „posedlí vysazováním palem." Sarah Namwanje říká, že neví o ničem jiném, co by mohla dělat, než přesvědčovat lidi, aby začali opět sázet stromy. Tak by zase mohla chodit do lesa na dřevo. Ale ví, že to se v blízké době nepodaří. Některé ženy si našly práci na břehu Viktoriina jezera při sušení ryb Mukene (malá, 5 cm dlouhá stříbrná rybka připomínající sardinku, tvoří 41% ryb vylovených z Viktoriina jezera, pozn. ed.)

Edisu Katusime, svobodnou matku šesti dětí, nejvíc rozčiluje, že místní úřady celá léta varovaly obyvatele před kácením stromů. Tvrdily, že prales je kriticky důležitý pro zachování ostrovní fauny a že i sběr dřeva pralesu škodí.

Ale „protože Bidco je velká společnost, vláda jim v ničem nebrání," zlobí se. „Oni mají povolení kácet a nám se vykládá, jak jsou stromy v pralese důležité."

Richard Kimbowa předpokládá, že zánik drobných přivýdělků může být pouze prvním z problémů, které palmové plantáže přinesou. „Nakonec," varuje, „bude ohroženo zásobování potravinami, protože půda využívaná pro pěstování plodin se mění na palmové plantáže." Již nyní přicházejí zprávy, že nepřítomnost pralesního porostu způsobuje zdravotní problémy.

Zánik pralesa znamená, že ostrov Bugala přichází o účinný ochranný štít před silnými větry, které zde někdy vanou. Vítr teď „zní, jako by se chystal odfouknout celý dům," popisuje své zážitky Edisu Katusime. Navíc víří množství prachu, z něhož její děti dostávají záchvaty kašle. Jak nebezpečný je pro astmatiky, není třeba zdůrazňovat.

A navzdory ujištěním od společnosti Bidco, že postupuje podle plánu připraveného ugandským Národním úřadem pro životní prostředí na minimalizaci environmentálních dopadů, Ugandská koalice pro udržitelný rozvoj trvale monitoruje situaci. Obávají se vzniku půdní eroze a průsaku zemědělských chemikálií do Viktoriina jezera. Přestože Bidco vytvořil pracovní místa, velká většina obyvatel ostrova je stále odkázána na rybolov. A kdyby se snížil stav ryb v jezeře, ze dne na den by se počet ostrovanů bez obživy několikanásobně zvýšil.

Varování ekologických organizací a stížnosti žen jako Edisu Katusime jsou prozatím umlčovány širokým a stále rostoucím nadšením pro průmysl palmového oleje. Firma Bidco uvádí, že palmová plantáž na ostrově bude mít nakonec rozlohu 40 000 hektarů a stane se tak největší plantáží v celé Africe.

Dokonce uvnitř této malé skupiny žen nakažených nebo postižených nemocí AIDS, do níž patří také Edisu Katusime a Sarah Namwanje, existují rozpory. Annette Namukasa dokázala dát dohromady dost peněz na to, aby využila konjunktury kolem palmového oleje. Koupila si přibližně dva akry pralesa, vymýtila ho, na jeho místě vysázela palmy a úrodu prodává společnosti Bidco.

„Je to skoro totéž," konstatuje. „Palmy jsou také stromy." (KONEC)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.