HOME
21. listopadu 2018   16:25 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Africká zóna volného obchodu – vzdušný zámek?
Kristin Palitza


Základním kamenem plánované zóny volného obchodu bude zvýšená kapacita výroby.
Foto:Kristin Palitza/IPS
KAPSKÉ MĚSTO, 4. Listopadu 2011 (IPS) - hlavy afrických států mají ambiciózní plán vytvořit zónu volného obchodu spojující 26 zemí s víc než 600 milióny obyvatel. Ekonomičtí experti ale varují, že projekt je příliš odvážným krokem na cestě plné právních, administrativních a politických překážek. Podle jiných je plán pouhým vzdušným zámkem.

„Dohoda o volném obchodu je podle všech měřítek neuvěřitelně komplikovaným podnikem," varuje Liepollo Pheko, mezinárodní expertka na obchod a výkonná ředitelka konzultační firmy Four Rivers v Johannesburgu.

3. listopadu vedla veřejnou debatu s jihoafrickým ministrem obchodu a průmyslu Robem Daviesem – jedním z klíčových zastánců plánu – v Centru knihy v Johannesburgu.

Začátkem tohoto roku oznámily hlavy afrických států plán na vznik oblasti volného obchodu s obratem biliónu dolarů (FTA) spojením tří existujících regionálních hospodářských společenství, jmenovitě Společného trhu Východní a Jižní Afriky (Comesa), Východoafrického společenství a Jihoafrického rozvojového společenství (SADC).

FTA, která má v současnosti HDP 650 miliard dolarů, umožní v roce 2014 bezcelní a bezlimitní pohyb zboží, v roce 2016 pak neomezený pohyb pracovní síly, služeb a obchodu a monetární unii v roce 2025.

Zastánci plánu doufají, že dohoda dramaticky zvýší objem meziregionálního obchodu a v roce 2015 dosáhne úhrnný HDP zóny 1,5 biliónu dolarů.

„FTA nás zavede na cestu nového růstu, industrializace a tvorby nových pracovních míst," věří Rob Davies. Očekává, že v příštích pěti letech ekonomický výkon zóny vzroste o polovinu, s průměrným ročním růstem 5,5%. „HDP na hlavu v Africe se zvýší o 30%," předpovídá dále ministr.

Méně optimismu ohledně navrhované obchodní dohody mají obchodní experti jako Liepollo Pheko. Největší obavy vyvolává obrovské papírování spojené s meziregionálním obchodem, protože FTA nemá žádné institucionální sídlo, které by řešilo administrativu.

Liepollo Pheko také varuje před případnými legislativními problémy. Už nyní v Africe existuje množství regionálních obchodních bloků, každý s odlišnými pravidly a regulacemi a každý v jiné fázi integrace. „Tyto bloky by mohly zpomalit budování zóny volného obchodu, už v minulosti všechny obtížně zápasily, aby se naučily těžit z výhod volného obchodu v mnohem menším měřítku," vysvětluje Liepollo Pheko.

Jinou velkou otázkou zůstává problém integrace geopoliticky neklidných oblastí, jako jsou Zimbabwe, Súdán, Somálsko a Libye, do zóny volného obchodu. „Teprve se ukáže, jestli budeme umět řešit ekonomické asymetrie na kontinentě," dodává Liepollo Pheko.

Některé výhody africké zóny volného obchodu jsou zřejmé. Řada afrických ekonomik je tak malých, že samy nemohou přežít. Příjmy zemí, jako je Malawi, Mozambik nebo Lesotho, netvoří dohromady ani čtyři procenta celkových příjmů zemí SADC. Spojení regionálních trhů může pomáhat při novém růstu příležitostí. „Na regionální úrovni bychom mohli vidět slušné zrychlení," argumentuje Davies.

Ale budou regionální velmoci jako JAR, Keňa nebo Kongo ochotné upřednostnit zájmy regionů před svými?

„Místní sloni mají všichni hegemonické tendence," vysvětluje Liepollo Pheko a poznamenává, že pokusí-li se ovládnout obchodní vyjednávání ve svém národním zájmu, aniž by platily náklady na vyrovnání, ekonomické nerovnosti se vyostří.

Neochota překlenout nerovnosti by mohla vést ke „zvýšenému napětí, nebo dokonce k ekonomickým a sociálním otřesům," varuje Liepollo Pheko. „FTA není automatickou zárukou integrace regionů, naopak může postavit jednotlivé země proti sobě, především středněpříjmové proti těm nejméně rozvinutým."

Ministr Davies připouští, že k integraci regionálních ekonomik vede dlouhá cesta. „Potřebujeme rozumnou dohodu, která nebude nutit státy, aby dělaly nerealistická rozhodnutí," poznamenává a dodává, že „ohledně průmyslového rozvoje se povedou tvrdá jednání".

Také uznává, že projekt zóny volného obchodu se střetne s řadou námitek a potíží včetně nediverzifikovaných a nevyvinutých výrobních struktur, neodpovídající infrastruktury, mimocelních bariér a nedostatku obchodně-řídících struktur. Zahraniční investoři dlouho vnímají neuspokojivou infrastrukturu kontinentu jako klíčovou příčinu pomalého rozvoje investic.

„Jednou z největších překážek regionálního obchodu je nedostatečná dopravní provázanost. Často je levnější dovážet zboží z Číny nebo Indie, než ho převážet po kontinentu," objasňuje situaci Joanmariae Fubbs, předseda portfoliové komise pro obchod a průmysl Afrického národního kongresu, vládnoucí strany v JAR.

Rob Davies říká, že FTA plánuje tyto problémy řešit. Zvýší obchod rozšířením severo-jižního koridoru, který spojuje Střední Afriku přes Zambii s největším jihoafrickým přístavem v Durbanu. Také existují plány na další rozvoj trans-cunenské cesty (Cunene je významná řeka na jihu světadílu, pozn. ed.) mezi Kongem, Angolou, Namibií a JAR. Ovšem výstavba silnic, mostů, přístavů, železnic a elektráren je značně nákladná a náročná na čas. V tuto chvíli ještě není jasné, zdali bude mít šestadvacet afrických zemí dostatečnou politickou vůli dotáhnout plán do konce.(KONEC)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.