HOME
21. listopadu 2018   15:59 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark Yunus
Omezení chudoby stojí a padá s mikroúvěrováním
Naimul Haq


Ženy vyčkávají na výplatu půjček v obvodu Kishoreganj.
Foto:Naimul Haq/IPS
Dháka, 18. října, 2011 (IPS) - Omezení chudoby v Bangladéši bude kriticky záviset na udržitelném úspěchu mikroúvěrových programů, tvrdí Muhammad Yunus, ekonom a držitel Nobelovy ceny za svůj výtvor - Grameen Bank.

„Mikroúvěrové programy hrají významnou roli při plnění Rozvojových cílů tisíciletí vyhlášených Organizací spojených národů, mezi nimiž úkolem číslo jedna je snížení chudoby na polovinu do roku 2015," zdůrazňuje v rozhovoru pro IPS Muhammad Yunus.

„Chudoba v Bangladéši se v devadesátých letech snižovala tempem jednoho procenta ročně a v období let 2000 až 2005 klesala průměrně o 1,7 procenta za rok. Díky tomu je Bangladéš na nejlepší cestě dosáhnout tohoto Rozvojového cíle tisíciletí," pokračuje Muhammad Yunus.

Muhammad Yunus, který byl za kontroverzních okolností odvolán v březnu tohoto roku z pozice výkonného ředitele banky Grameen, si ale dělá starosti o budoucnost svého duchovního dítěte. „Všichni doufáme, že banka bude moci fungovat dál stejně jako celé ty předcházející roky, ale nejsme si jistí, jestli to tak bude."

„Ať už se stane cokoliv," říká Yunus, „musíme se postavit za práva osmi miliónů žen, které vlastní devadesát sedm procent akcií a měly by rozhodovat o tom, jak bude jejich banka pracovat."

Kritici prohlašují, že mikroúvěroví klienti, převážně ženy, jsou často zadluženy skrze opakované půjčky a přemrštěnou úrokovou míru. Kladou otázku, zda-li příjemci půjček skutečně unikají chudobě.

Ovšem ve státem provozované mikroúvěrové organizaci Palli Karma Shahayak Foundation (PKSF) je nálada optimistická. PKSF každoročně poskytuje půjčky ve výši miliard dolarů přibližně 250 aktivním partnerským organizacím, které zvýšily celkový objem úvěrů o 15% v uplynulém fiskálním roce.

Úvěrování klientů vzrostlo ve stejném období o 12%. Samotná PKSF uvolnila v posledním fiskálním roce půjčky malým mikroúvěrovým ústavům ve výši přes 2,6 miliard dolarů.

„Máme důkazy o růstu zaměstnanosti a příjmotvorných aktivit na venkově," řekl IPS Quazi Mesbahuddin Ahmed, výkonný ředitel PKSF.

„Požádali jsme naše partnerské organizace, aby drželi v depozitech maximálně deset procent vydané hotovosti, díky tomu se peníze v ekonomice venkova jenom točí," vysvětluje strategii Ahmed.

Mesbahuddin Ahmed také řekl, že poptávka po mikroúvěrech byla taková, že PKSF pobízelo partnerské organizace, aby „uvolnily tolik, kolik je možné, aby se rozběhlo víc příjmotvorných aktivit, zvýšila zaměstnanost a rostlo podnikání."

Největší mikroúvěrové ústavy – Grameen, BRAC, ASA, Buro Bangladesh a Proshika, které pokrývají 85% z dvaceti miliónů klientů, dále rostou. V průměru rostla úvěrová hotovost vyplacená těmito giganty od šesti do dvanácti procent ročně v posledních několika fiskálních obdobích.

S. N. Kairy, finanční ředitel BRAC, řekl IPS, že plánovaný patnáctiprocentní růst byl dosažen téměř každoročně. Nicméně v posledním fiskálním roce zaznamenali pětiprocentní pokles, protože subvence pro ty nejchudší už nejsou podporovány.

„Několik let jsme měli velmi příznivý růst. Ve skutečnosti často překonal námi očekávaný patnáctiprocentní roční nárůst, ale má to i svou stinnou stránku v úbytku půjček a poklesu příjmotvorných aktivit," dodává Kairy.

Úspěch mikroúvěrování v Bangladéši je nezbytnou podmínkou pro celou koncepci, protože právě tady se myšlenka půjčování malých částek chudým bez zástavy počátkem sedmdesátých let zrodila, když Yunus založil Grameen, v současnosti největší nevládní organizaci na světě.

Koncem sedmdesátých let Grameen i jiné mikroúvěrové ústavy rostly stabilním tempem. Pokrývaly finanční potřeby chudých, zejména pak opomíjených a nejchudších složek společnosti – žen, které jsou známy tím, jak účinně umí využít finančních příležitostí.

Mikroúvěrování spravované skupinou žen, které si navzájem poskytují garance a staví na důvěře, přimělo konzervativní bangladéšskou společnost, aby si oblíbila příjmotvorné aktivity a stimulovala venkovskou ekonomiku.

Po čtyřech dekádách mikroúvěrování ženy řídí venkovskou ekonomiku a jsou vybaveny lépe než kdykoliv dříve přijímat rozhodnutí samy za sebe a za své rodiny. Kolem 95 procent příjemců půjček jsou ženy.

Takový přístup nejenže odstranil chudobu, ale také omezil nerovnost, analfabetismus, dětskou úmrtnost, hlad, nezaměstnanost, nemoci a – co je nejdůležitější – závislost na tradičních vesnických lichvářích. Velkou část těchto problémů by vláda nikdy nevyřešila.

Guru mikrofinancování Muhammad Yunus říká, že půjčky bez protizástavy a mikrospoření jsou klíčem k úspěchu mikroúvěrování v Bangladéši, která patří mezi Nejméně rozvinuté země (LDC – Least Developed Countries) s vysokou hustotou zalidnění, bez přírodního bohatství a s častým výskytem přírodních katastrof.

Sto padesát miliónů obyvatel na rozloze jen o něco větší, než má ČSR, zajišťuje Bangladéši také první místo na světě v hustotě osídlení, průměrně 2 200 lidí na dva a půl kilometru čtverečního (srovnej s ČR – přibližně 300). Bangladéšský hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele je nižší než 905 dolarů.

Nedávné studie Světové banky, Asijské rozvojové banky a Zpráva o světovém rozvoji připouští, že řada nejchudších v Bangladéši se dostala z chudoby pomocí mikroúvěrování.

Wahiduddin Mahmud, předseda Ústavu mikrofinancí v Dháce a člen Výboru OSN pro rozvojovou politiku v rozhovoru pro IPS uvedl: „Mikroúvěry často rozhodují mezi úspěšným přežitím a bídou. Existují důkazy, že mikroúvěroví klienti mohou uniknout z chudoby díky nahromaděním fyzického a lidského kapitálu." Mahmud na závěr dodává, že zatímco mikroúvěrování v Bangladéši trvale roste, vzniká potřeba pro užší regulaci a kontrolu takových anomálií, jako jsou překrývající se úvěry různých poskytovatelů. (KONEC)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.