HOME
16. ledna 2019   18:18 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Úkol udržet učitele v Zambii
Brian Moonga


Mnoho zambijských učitelů volí nohama a opouští špatně placená zaměstnání.
Manoocher Deghati/IRIN
LUSAKA, 2. listopadu (IPS) - Snahy Zambie posílit vzdělávací systém nikam nepovedou, pokud se nenajde způsob, jak si udržet zkušené učitele, jako je Caroline Chisenga.

Caroline je učitelkou matematiky s desetiletou praxí. Nedávno si zvýšila pedagogickou kvalifikaci a teď váhá, jestli nemá znovu odejít ze země za vyšším platem.

V průměru vydělává učitel s diplomem v přepočtu 400 dolarů měsíčně, společně s příspěvkem na bydlení a odlučným se částka zvýší o dalších sto dolarů. To je tak málo, že to díky vysoké inflaci a všeobecně vysokým nákladům na život nestačí ani na uživení malé rodiny, zejména na místech jako je hlavní město Lusaka a provincie Copperbelt.

Proto se Caroline Chisenga po sedmi letech vyučování v druhém největším zambijském městě Ndola poprvé rozhodla pro ekonomickou emigraci.

„Můj plat mně nestačil, tak jsem odjela za prací do Botswany. Pracovala jsem tam tři roky a když se mnou nepodespali další smlouvu, vrátila jsem se domů s našetřenými penězi."

Její měsíční příjem v Botswaně činil v přepočtu 1500 dolarů. Nejčastěji odcházejí za lepším právě učitelé matematiky a přírodních věd a vytváří tak nedostatek vyučujícího perzonálu na státních školách.

Před vládou stojí nelehký úkol najít učitele, kteří by se postarali o víc než čtvrt miliónu studentů středních škol po celé zemi. Průmerně připadá ve středním školství sotva jeden učitel na šedesát žáků.

„Učitelé, kteří získali vzdělání na místních školách, se rozhodli opustit vlast a pracovat v zahraničí," říká Caroline Chisenga. „Tak vážná je situace a už nyní vidíme negativní dopady na zambijské školství, obzvláště na střední. Ať už se stane cokoliv, jsem ráda, že mám stále možnost vydělat si slušné peníze v zahraničí."

Patrick Nyambe je ředitelem South End School v Lusace, kterou navštěvuje téměř šest set žáků. Podle něj jeho škola potřebuje nejméně pět učitelů přednášejících přírodní vědy a dalších pět na matematiku. Škole se podařilo zajistit pouze dva na každý předmět.

„Učitelů je málo. V tomhle jsme pozadu, Zambie stále má vyšší odborné školy nabízející dvouleté pedagogické kurzy. To je postačující vzdělání pro výuku na základních školách, ale absolventi tohoto kurzu jsou právě ti, kteří jsou nakonec nuceni vyučovat přírodní vědy na středních školách kvůli zoufalému nedostatku kvalifikovaných vyučujících, kteří odcházejí do zahraničí. Potřebovali bychom nějaké rychlokurzy, aby se doplnily mezery ve vzdělání i v řadách vyučujících."

Nedávno proběhla zambijskými médii reportáž líčící příběh venkovského učitele, který sám nedokončil základní školu a přesto vyučoval, tak zoufalý je nedostatek perzonálu na školách. Vysoký podíl propadajících studentů z matematiky a přírodovědních předmětů je důkazem, jak tento nedostatek vyučujících ovlivňuje kvalitu vzdělání.

V Zambii je v současnosti kolem patnácti státních vyšších odborných škol, kde lze získat základy pedagogického vzdělání. Pokračovat ve studiu mohou úspěšní absolventi na University of Zambia.

Náklady na vzdělání jednoho učitele angličtiny nebo výtvarné výchovy na Evelyn Hone College v Lusace jsou 10 000 dolarů – náklady na vzdělání učitele přírodovědního oboru na University of Zambia ještě podstatně víc. Řada studentů pedagogiky může vystudovat díky vládnímu systému stipendií, ale po dokončení studia nemají žádnou povinnost nastoupit do zaměstnání jako učitel ve státní škole.

Většina z nich hodlá ze země odejít a hledat si práci učitele jinde.

Všechno ještě zhoršuje pandémie AIDS, která decimuje celou generaci. Ve zprávě Národní rady pro AIDS se uvádí, že plných čtyřicet procent zambijských učitelů je HIV pozitivní. Každoročně umírá na následky AIDS tisíc učitelů.

Ministerstvo školství Zambie v uplynulých dvou letech umístilo přes dvacet tisíc učitelů po celé zemi, aby nahradilo ty, kteří odešli za lepším do zahraničí nebo zemřeli. Miriam Chinyama patří k těm, kteří nevěří, že stačí vyškolit více učitelů.

Zambijské vzdělávací sdružení je významnou nevládní vzdělávací organizací, která se věnuje podpoře politiky vzdělání pro všechny a plnění Rozvojových cílů tisíciletí.

Miriam Chinyama, ředitelka této nevládní organizace, volá po rychlém zlepšení především pracovních podmínek zambijských učitelů.

„Když se podíváme na statistiku poměru počtu žáků připadajících na jednoho učitele, vidíme, že čísla jsou nepříznivá. Musíme udělat všechno, co se dá, abychom udrželi ve školách těch pár učitelů, co nám ještě zbývá," říká a zdůrazňuje, že výše příjmu není jediným problémem pro učitele, sužuje je také nedostatek materiálu a vybavení ve třídách.

„Vláda musí zajistit zavedení konkurenceschopných podmínek práce, aby udržela učitele v systému. Existuje řada způsobů, jak motivovat učitele," říká.

„Vláda například zahájila program distribuce solárních panelů učitelům na vesnicích, takže mají elektřinu. Tyto zdánlivě nedůležité věci hrají také nemalou roli, nejde jen o výši výdělku."

Patrick Nyambe jako ředitel South End School má podobné zkušenosti.

„Vzdělávací systém v Zambii je takový, že stát postaví školu, kde potřebuje, a nezabývá se tím, je-li škola vybavena potřebnými pomůckami. Učitele přírodovědních předmětů tak nemůže jeho práce bez potřebné výbavy těšit a stává se pro něj zdrojem frustrace. Jestli chtějí vylepšit systém základního školství, měli by začít u pomůcek, laboratoří, a podobně."

Je důležité, aby vláda v Zambii do svého úsilí o kvalitní vzdělávání vážně zapojila nástroje přímo motivující učitele. Tak zabrání dalšímu odchodu učitelů za lepším do zahraničí, což se později mnohonásobně ekonomicky vyplatí.

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.