HOME
15. února 2019   21:13 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark OBCHOD
Model růstu založeného na exportu končí, tvrdí UNCTAD
Autorka: Isolda Agazzi

Ženeva, 15.září (IPS) - Zatímco zotavení z ekonomické a finanční krize je stále křehké zejména v rozvinutém světě, podle Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) výhled pro Afriku budí optimizmus. Agentura také věří, že krize by mohla být zvoněním umíráčku pro model hospodářského růstu založeného na vývozu – obzvláště africké země by se ho měly vzdát.

Vzhledem k tomu, že významné průmyslové státy nedokážou konzumovat tolik, kolik dokázaly před krizí, růst postavený na exportu – hlavně prostřednictvím investičních pobídek v oblastech levné pracovní síly – nemá budoucnost.

Podle UNCTAD by rozvojové země, především v Africe, měly povzbuzovat domácí poptávku a dovolit růst mezd odpovídající růstu produktivity. Tato dobrozdání obsahuje výroční zpráva UNCTAD nazvaná "Zaměstnanost, globalizace a rozvoj", která byla zveřejněna 14.září. Globální hospodářská a finanční krize skončila éru růstu ekonomiky založeného na exportu, protože, jak uvedl při předložení zprávy v Ženevě generální tajemník UNCTAD Supachai Panitchpakdi: "Aby systém fungoval, musí být nejen někdo, kdo vyváží, ale také někdo, kdo dováží".

Poté, co spotřebitelský boom postavený na úvěrech v USA skončil, nebude americká ekonomika nadále sloužit jako motor globálního růstu. Není pravděpodobné, že by v blízké budoucnosti její roli převzaly Čína, Evropa nebo Japonsko.

"Domácí poptávka v Číně je osmkrát nižší než v USA," pokračuje Supachai Panitchpakdi.

"Přestože se Číňané snaží povzbudit domácí spotřebu, nedokáží kompenzovat ztrátu způsobenou výpadkem poptávky ve Spojených státech. Rozvojovým zemím doporučujeme, aby se vyhnuly modelu růstu založeného na exportu, který stlačuje domácí mzdy, což vede k poklesu domácí poptávky a brzdí tvorbu pracovních míst."

Supachai Panitchpakdi tvrdí, že udržování nízkých mezd nemá vztah k tvorbě pracovních míst. "Musíme vnímat mzdy a příjmy jako zdroj poptávky a s růstem mezd odpovídajícím růstu produktivity poroste poptávka, což přitáhne investice."

Na otázku, jak zajistit růst mezd v prostředí globalizované ekonomiky, v níž nadnárodní společnosti přesouvají své investice do zemí s tvárnější pracovní legislativou a nižší průměrnou mzdou, má odpověď Dr. Heiner Flassbeck, ředitel divize UNCTAD pro globalizaci a rozvojové strategie: "To závisí na ekonomické strategii, kterou si daná země zvolí."

A upřesňuje: "Pokud věříte, že pružný trh práce je tou nejlepší věcí na světě, nebudete patrně bojovat za vznik institucí, které by mohly stabilizovat domácí poptávku. Posledních dvacet až třicet let byl flexibilní pracovní trh všeobecně přejímanou představou správného fungování ekonomiky, a proto žádné takové instituce neexistují." Podle Heinera Flassbecka potřebujeme změnu paradigmatu. UNCTAD společně s Mezinárodním měnovým fondem by měl přesvědčit vlády o potřebě uzavírání tripartitních dohod řešících národní hospodářské strategie. "To je pro řadu zemí, zejména v rozvojovém světě, zcela nový přístup," dodává.

Účastníky tripartity jsou vláda, zaměstnavatelé a odbory. Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation) varovala vlády před křehkostí ekonomického oživení a pokračující nezaměstnaností. Nové pracovní příležitosti podle ní vznikaly především na nelegálním trhu práce.

UNCTAD věří, že politika udržitelného mzdového růstu musí pokrývat jak legální trh práce, tak oblast práce načerno a jejich vzájemné propojení. Příkladem jsou státem garantované příjmy zemědělců v některých zemích.

Toto zejména platí o Africe, kde "víc než dvacetileté uplatňování tržně ortodoxní makroekonomické politiky omezovalo pokrok ve vytváření podmínek nezbytných pro rychlý a udržitelný růst," říká se ve zprávě.

Ve zprávě se také dočteme, že koncem devadesátých let struktura produkce v Africe "připomínala koloniální éru, skládala se převážně z těžby a zemědělství.".

"V absolutním měřítku v Africe žádný nedostatek pracovních příležitostí neexistuje, existuje pouze nedostatek produktivního a důstojného zaměstnání," tvrdí zpráva. V zemědělství stále pracuje přes šedesát procent pracovní síly, současně roste zaměstnanost na nelegálním trhu práce ve službách a drobném podnikání.

Ve stálém pracovním poměru je pouze třináct procent zaměstnaných, přičemž šedesát procent zaměstnaných tvoří "pracující chudí".

Supachai Panitchpakdi zdůrazňuje: "Jak ukazuje nedávno zveřejněný dokument UNCTAD Zpráva o světových investicích 2010 (World Investment Report 2010), v současnosti pozorujeme vznik a vývoj nejrůznějších přístupů vlád k investicím, od liberálních po regulatorní, což je zřejmé právě v rozvojových zemích."

Vlády chápou, že nekontrolovaná investice ponechaná vlastní vynalézavosti může vést k přemístění nebo likvidaci celých průmyslových odvětví. Tak se znovu začínají vracet ke směrování přímých investic do určitých zeměpisných, sociálních a hospodářských oblastí. Například Čína se přeorientovává z investic do odvětví založených na levné pracovní síle k investicím do pokročilých technologií.

"UNCTAD je znepokojený křehkým a nerovnoměrným zotavením," prohlásil Supachai Panitchpakdi. "Některým vládám hrozí vážné riziko, pokud ustoupí od podpůrných ekonomických opatření příliš brzy. Tlak vyvíjený na některé země, zejména průmyslové, vyrovnat co nejrychleji své rozpočty, by mohl utlumit účinek dřívějších stimulačních opatření a zpomalit růst."

Ovšem Heiner Flassbeck dodává, že UNCTAD je "ohledně Afriky optimistický. Na kontinentě nedošlo v roce 2009 k tak dramatickému poklesu produkce a nyní pozorujeme skokový růst v mnoha afrických státech. Z našeho pohledu by Afrika v roce 2010 mohla pokračovat 4,5% růstem HDP". (KONEC)


  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.