HOME
24. ledna 2019   00:15 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Irsko a Angola společně za práva žen
Samantha Bailie


Členka angolského Fóra novinářek dává rozhovor.

Angola, 30. července (SNS) - Sociální postavení, politická moc a bohatství jsou cíle, o něž se pokouší řada lidí na celém světě. Ale v Angole se tato soutěž o společenské uznání vede v oblasti základních potřeb. Přestože mnoho žen podporovalo válku a jako vojačky nebo aktivistky se přímo účastnily, stále nejsou považovány za rovnocenné svým mužským protějškům. Angolské novinářky se spojily, aby obrátily proud.

Angola by mohla být jedním z největších producentů ropy v Africe, ale díky dědictví dvacet sedm let trvající občanské války je jednou z nejchudších zemí světa. Přestože se za války nejedna žena chopila zbraně a aktivně bojovala, nejsou ženy stále považovány za rovnocenné svým mužským protějškům a jsou předmětem genderového násilí všeho druhu, od domácího násilí po znásilňování na ulicích.

K porušování práva žen na nenásilné zacházení přispívají některé kulturní vzorce a normy. Podle Mary Teresy McBride z irské nevládní charitativní agentury Trocaire je to největší problém na venkově, kde dodnes vládnou hluboce zakořeněné předsudky.

Mlčení kolem problému násilí páchaného na ženách a neochota vnímat domácí násilí jako 'veřejný zločin‘ by patrně pokračovaly, nebýt vzniku Fóra novinářek za rovnost pohlaví. Členky Fóra užívají svého vlivu v médiích a ve společnosti, aby upozornily na trapný stav v oblasti rovnosti pohlaví a pokračující porušování práv žen.

Díky medializaci úspěšně prolomily tabu v choulostivých otázkách, jako jsou domácí zneužívání a hrubé zacházení, hrubě porušující sociální i ekonomická práva žen, a podrobily veřejné kritice status, který je ženám v Angole přiřazován, status druhořadého občana. Dosáhly řady významných úspěchů v boji za rovnoprávné postavení žen, dodaly ženám sebedůvěru a odvahu mluvit o nerovnostech ve vztahu s muži, i znalosti a nástroje, jak se domácímu násilí bránit.

Na stranu Fóra se přidala také irská agentura Trocaire. S její významnou podporou a ve spolupráci s místními úřady postupně vzniká kvalitní podpůrná struktura služeb a poradenství pro ženy, které se domáhají svých práv.

Angolskou pobočku Trocaire řídí Mary Teresa McBride, vedoucí Programu pro lidská práva a vládnutí, žena, která se vždy živě zajímala o otázky lidských práv. Hned po ukončení univerzitního studia nastoupila na praxi do pobytového a vzdělávacího programu agentury Trocaire, aby se zblízka seznámila s nevšedními metodami, které Trocaire při své práci používá.

„Líbí se mi, že Trocaire nikomu nevnucuje žádná řešení, ale především naslouchá tomu, co lidi trápí," říká Mary Teresa.

Mary Teresa McBride si přála pracovat v terénu mezi chudými a uplatňovat teorii v praxi. Když se o rok později objevila příležitost, neváhala a zamířila do Angoly.

„Angola je úžasná země a Angolanů si nesmírně vážím – pro jejich nezlomnost a optimismus, který prokázali za třicetileté občanské války. Je pro mne velkým vyznamenáním, že mohu přispět svou troškou k jejich budoucnosti."

Mary Teresa si vybrala Trocaire, protože: „Každá humanitární organizace má své vlastní metody práce a mně přístup Trocaireu vyhovuje nejlépe, věřím, že přináší skutečnou změnu."

Mary Teresa má na starosti fondy z veřejných sbírek v Irsku. Vedle toho také vyjednává s irskou vládou o podpoře místních partnerských organizací v Angole, které usilují o nápravu vládní politiky a praxe ve vztahu k lidským právům obyčejných Angolanů.

Mary Teresa úzce spolupracuje s Fórem novinářek a zajišťuje vše, co potřebují pro svou činnost. „Pomáhám jim identifikovat nejvýznamnější případy porušování genderových principů a radím strategie, jak vystupovat v jednotlivých kauzách. Nabízím zkušenosti z Irska i jiných zemí, kde Trocaire pracuje, které by mohly být Fóru novinářek užitečné v jejich boji za lepší život angolských žen."

Suzana Mendes, mluvčí Fóra novinářek, nešetří na adresu irské charity chválou: „Trocaire je naším nejvýznamnějším partnerem v kampani „Prolomit ticho", kterou vedeme s cílem zapojit média do boje s domácím násilím, jehož případy se v Angole oznamují dvacetkrát za den."

„Bez jejich pomoci by se tahle práce těžko zvládala. Pro nás je Trocaire víc než donátorem, je partnerem, který nám pomáhá navazovat další partnerství a povzbuzuje nás v rozšiřování vlastních kapacit."

Navzdory schopnostem a kvalitám, které ženy prokázaly za občanské války, úplná rovnost pohlaví zůstává v Angole vzdáleným cílem.

Nicméně s pomocí irské agentury Trocaire byly vytyčeny první milníky na této obtížné cestě a lze věřit, že jednoho dne na tom budou ženy v Angole stejně jako ženy v Irsku.

___

"This story is published in agreement with the Street News Service of the International Network of Street Papers (INSP). The original story can be found at: http://www.streetnewsservice.org/news/2010/august/feed-243/ireland-and-angola-working-together-for-gender-equality-.aspx

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.