HOME
16. ledna 2019   19:07 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Amarant – nasytí a vyléčí
Jesse Masai


Oběd v Baptistickém středisku pro děti.
Jesse Masai
Afrika , 30. července (SNS) - Počet hladovějících v Keni dosáhl hrozivého čísla třiadvacet miliónů, proto prezident Mwai Kibaki prohlásil pokrok v zemědělství za jeden z hlavních cílů vize národního růstu a rozvoje. Co ale budou mít nakažení virem HIV z téhle zemědělské revoluce?

Výsledky studie rozšíření chudoby zveřejněné tento měsíc v Londýně nadělaly v Nairobi kdekomu vrásky. Studie bude součástí dvacátého výročního vydání Zprávy o humánním pokroku organizace UNDP na konci října tohoto roku.

Podle nejčtenějších místních novin Sunday Nation, které první informovaly o výsledcích studie, třiadvacet miliónů Keňanů žije pod úrovní chudoby a pravidelně hladoví.

„Naše metody se snaží pojmenovat nejohroženější domácnosti a skupiny a umožňují nám pochopit, které konkrétní nedostatky jim sužují život," říká Dr. Sabin Alkire z univerzity v Oxfordu, jeden ze dvou předních výzkumníků projektu.

V den, kdy byla zveřejněna londýnská zpráva, keňský prezident Mwai Kibaki řídil zasedání vlády, během něhož bylo zemědělství zahrnuto do národní programové vize růstu a rozvoje s důrazem na zvýšení produkce, ekonomicky životaschopný marketing a zpracování.

Prezident prohlásil: „Přijali jsme opatření k posílení zemědělského sektoru. V této souvisloti jsme implementovali Strategii revitalizace zemědělství v letech 2003 až 2008. V tomto období jsme zvýšili investice do zemědělství ze skrovných půl procenta státního rozpočtu na 5.6 procenta."

„Ve stejném období jsme dosáhli zemědělského růstu 6.2 procenta, což je v Africe mírný nadprůměr. Tyto úspěchy byly později nepříznivě ovlivněny externími faktory, ale mohu s radostí prohlásit, že v polovině tohoto roku se sektor zemědělství vzpamatoval a opět dosáhl pětiprocentního růstu."

Uprostřed všech těchto řečí o zásobování potravinami, jeden muž v Maili Saba, nelegální osadě na prašném pahorku v Dandoře u Nairobi, pochybuje, že jídla bude dost i pro děti nakažené virem HIV.

Tony Wenani řídí Baptistické středisko pro děti (BCC), dvacet let starý duchovní úřad Baptistické církve Keni, který spolupracuje s nejrůznějšími místními i mezinárodními organizacemi a v mimořádně těžkých podmínkách pečuje o vzdělání a uspokojování tělesných i duševních potřeb jedenadvaceti dětí, některých nakažených virem HIV.

„Některé z těchto dětí zůstaly opuštěny poté, co jejich rodiče zemřeli na AIDS, jiné přišly o domov, když jejich rodiny zasáhla chudoba - ponechány, aby se staraly samy o sebe, staly se závislými na lepidle (obdoba našich čichačů ředidla, pozn. ed.) a jiných drogách, zapletly se do drobné kriminality a vedou nešťastný život, který nepotrvá dlouho," říká Tony Wenani.

Rychle rostoucí populace společně s onemocněním AIDS a nehygienickými podmínkami v nelegálních osadách, kde neexistuje žádná zdravotní péče, vystavují jejich obyvatele obrovským rizikům.

Wenaniho navíc trápí, že většina léků běžně užívaných u dospělých pacientů s AIDS není dostupná ve vhodné nebo schválené formě pro děti. „Ty, co jsou k dispozici, jsou často příliš drahé tam, kde je jich nejvíc zapotřebí. Dosažitelné pediatrické preparáty mohou být až několikanásobně dražší, než jsou jejich ekvivalenty pro dospělé. Proto potřebujeme rozšířit vývoj laciných, pevně dávkovaných kombinací pro děti," pokračuje.

Tváří v tvář naléhavé potřebě dostupných antiretroviráních léků vhodných pro děti, léků s prodlouženou dobou použití a srozumitelným návodem pro ošetřovatele, Wenani, který je specialistou v péči o nemocné AIDS na keňské Univerzitě svatého Pavla, spojil své síly s doktorem Davidsonem Mwangi, keňským badatelem v oblasti potravinových náhražek antiretrovirálních léčiv, a společně prosazují Amarant*, což je nenáročná nepravá obilnina s vysokou výživnou hodnotou povzbuzující činnost imunitního systému.

„Analýza cereální skladby potravin z amarantové obilniny je dobře srovnatelná se složením nezralého amarantového zrna," tvrdí doktor Mwangi, pravidelný účastník mezinárodních konferencí o problematice AIDS, včetně nedávného setkání ve Vídni.

Oba také tvrdí, že tato relativně nová plodina (amarant pěstovali již staří Aztékové, Inkové a Mayové jako svou základní potravinu, kterou nazývali "svatým zrnem" – pozn. ed.) je nejen odolná proti škůdcům a suchu, ale navíc podle zpráv z krajské nemocnice v Thika posiluje kosti u dětí ve věku od dvou do pěti let nakažených virem HIV, odstraňuje kožní infekce, posiluje imunitní systém a povzbuzuje chuť k jídlu. Vedle toho omezuje zvracení a průjmy.

Doktor Mwangi, který už bezmála čtvrt století bojuje za tuto plodinu, zašel tak daleko, že sestavil úplný seznam všech onemocnění, které podle něj amarant léčí. Na seznamu má dnes dva tisíce položek. Oba si myslí, že Keňa by pěstováním amarantu mohla vyřešit potravinovou krizi i chudobu a – s pomocí komunitních zdravotníků – posílit celonárodní boj s virem HIV jak mezi dětmi, tak u dospělých. Amarantové zrno naklíčí, vyroste a dozraje během dvou měsíců a dává výnos až tisíc kilogramů z akru.

Přesto oba připouští, že osivo amarantu není pro obyčejné farmáře běžně dostupné ani rozeznatelné. Navíc trpí větší choulostivostí díky nevhodnému zpracování a bývá bezskrupulózními obchodníky vysoce předražené. Nevzdělaní a vykutálení prodavači vedle toho podávají špatné informace.

*Charakteristický pro amarant je mimořádně vysoký obsah bílkoviny a výborná schopnost asimilace. Také podíl aminokyseliny lyzinu, která je důležitá pro duševní vývoj, je u amarantu vyšší než u ostatních známých obilovin. Podíl vysoce hodnotných rostlinných tuků je značný. Amarant zaručuje vyváženou stravu co se týče minerálních látek, jako jsou vápník, hořčík, železo a vitamíny B, C a E.

___

"This story is published in agreement with the Street News Service of the International Network of Street Papers (INSP). The original story can be found at: http://www.streetnewsservice.org/news/2010/august/feed-243/hiv-caregivers-mull-over-food-options-for-kids-.aspx


  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.