HOME
17. února 2019   20:31 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark EKONOMIKA
Na zemědělských dotacích vydělávají královské rody
Julio Godoy

Paříž, 6. srpna (IPS) - Státní dotace do zemědělství v rozvinutých zemích v roce 2009 opět vzrostly. Největší prospěch přinášejí velkým soukromým společnostem a majitelům půdy, jako jsou třeba monacký princ Albert nebo královna Alžběta v Británii.

Stalo se tak navzdory opakovaným a jasným důkazům, že právě tyto subvence přispívají k likvidaci drobných farmářů v rozovojových zemích, zejména v Africe, a že narušují mezinárodní obchod.

Podle nové studie Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vzrostly státní zemědělské dotace v průmyslových zemích úhrnem na 252,5 miliard dolarů, což představuje 22 procent z celkových příjmů zemědělců za rok 2009, oproti 21 procentům v roce 2008 a 22 procentům v roce 2007.

Studie pojmenovaná "Zemědělská politika v zemích OECD v období 2010" zjistila, že zemědělské dotace v Evropské Unii narostly z 22 na 24 procent. V období mezi lety 2007 a 2009 unijní zemědělci získali průměně 23 procent ze svých úhrných příjmů formou přímé finanční podpory od státu.

OECD sdružuje třicet nejrozvinutějších zemí světa, mezi nimi USA a většinu členských států EU.

Zemědělské dotace jsou už po léta předmětem horké diskuse v zemích OECD, jak v Evropské Unii tak ve Spojených státech. V širším měřítku se jimi zabývá Světová obchodní organizace, i na mrtvém bodě uvázlé rozhovory v Doha.

Evropská Unie vynakládá ročně kolem 75 miliard dolarů na zemědělské subvence přesto, že zemědělský sektor představuje pouhá dvě procenta ročního úhrného domácího produktu EU. Tento dotační režim se změní nejdříve v roce 2014.

Nové údaje OECD ještě posílily pochybnosti o zemědělských dotacích, ukázaly, že největší prospěch z nich plyne do kapes nejvýznamnějších souromých společností a dokonce i některým evropským panovnickým rodům.

"Zemědělské dotace EU jsou ostudou," řekla v rozhovoru pro IPS Marita Wiggerthela z německé pobočky humanitární organizace Oxfam. Jako příklad cituje subvence do mlékárenství, které jsou součástí zemědělské politiky EU.

Převážně díky nadprodukci výkupní ceny mléka počátkem roku 2009 mimořádně klesly až na 0,20 Eura za litr. Místo omezení produkce, což by stabilizovalo ceny, EU znovu přidělila dotace producentům.

"Následkem toho EU opět vyváží mléko do celého rozvojového světa, zejména do Afriky, za dumpingové ceny," říká Marita Wiggerthale. "Tak likviduje existenci místních zemědělců v nejchudších zemích světa a přitom uměle udržuje nadprodukci mléka."

Aby škodlivé dopady na místní ekonomiky byly ještě drtivější, nutí současně EU skrze obchodní ujednání, příznačně pojmenovaná jako dohody o hospodářském partnerství, jednotlivé rozvojové státy v Africe, Karibiku a Tichomoří otevřít vlastní trhy.

Rainer Falk, přední německý kritik neoliberální globalizace a vydavatel informačního bulletinu "Světové hospodářství a rozvoj", zaměřeného na mezinárodní spolupráci a obchod, řekl v rozhovoru pro IPS, že prospěch z dotací mají pouze největší firmy v odvětví.

"Údaje za rok 2008 to ilustrují," říká Falk. "Hlavním příjemcem dotací v Německu byl Suedzucker, velkovýrobce cukru, který během roku získal přes padesát miliónů dolarů na dotacích," argumentuje Falk. Údaje z ostatních zemí potvrzují Falkova tvrzení.

Jedním z hlavních příjemců dotací ve Francii je poslední dobou princ Albert z Monaka. Stejně tak v Británii je významným příjemcem evropských dotací královna Alžběta.

Carmel Cahill, vedoucí divize politiky, obchodu a regulací na ředitelství OECD pro zemědělství, potravinářství a rybolov, se ke kritice dotační politiky EU připojuje. "Evropské dotace do zemědělství přináší užitek především největším pozemkovým vlastníkům," prohlásila v rozhovoru pro IPS.

Podle nejčerstvějších údajů se tři čtvrtiny plateb rozděluje mezi pouhých jedenáct procent farem. "Ovšem nezapomínejme," varuje Carmel Cahill, "že to je podíl z přímých plateb, nikoliv z celého rozpočtu, množství peněz proudí také přes nejrůznější programy a projekty." Carmel Cahill také připomíná pozitivní změny v dotační politice EU.

"Přestože EU stále utrácí pořádný kus svého rozpočtu na podporu relativně malého sektoru své ekonomiky, zreformovala podmínky přidělování dotací tak, aby se posunula od podpory vývozu k podpoře producentů," říká Carmel Cahill.

"Subvence, které nejsou přidělovány podle výše produkce, jsou daleko méně deformující pokud jde o obchod než pomoc přímo svázaná s velikostí produkce," tvrdí Carmel Cahill.

Přesto si Carmel Cahill stěžuje, že členské státy EU nejsou schopny navázat dotace na konkrétní cíle. "EU by mohla spojit dotační pomoc s přísnějším posuzováním ochrany životního prostředí, nebo s podporou biodiverzity."

Vysvětluje, že nárůst zemědělských dotací je především způsobený výkyvy cen na mezinárodním trhu zemědělských plodin v posledních čtyřech letech. "Vyšší ceny potravin v letech 2007 a 2008 stály za propady přidělených subvencí v daném období a návrat k cenám z roku 2007 obrátil tento trend pro rok 2009." To automaticky vedlo k relativnímu navýšení dotací.

Ve zprávě OECD se také říká, že nízký nebo záporný růst HDP v zemích OECD, způsobený nedávnou globální recesí, vyvolal tlak na poptávku po zemědělských produktech s relativně vyšší přidanou hodnotou, jako jsou mlékárenské a masné výrobky. Zvýšení nabídky způsobené vyššími cenami roku 2008 se následně potkalo s poklesem poptávky na trhu s potravinami.

Všechny tyto faktory přispěly k růstu dotací.

(KONEC)


  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.