HOME
24. ledna 2019   00:23 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark AFRIKA
„Volný obchod s přírodními zdroji neprospívá rozvoji"
Isolda Agazzi

ŽENEVA, 27.července (IPS) - Ačkoliv řada lidí věří, že s restrikcemi vývozu přírodních zdrojů by se mělo skoncovat, neuvědomují si, že následný nárůst vývozu by poškodil životní prostředí a neprospěl by rozvoji.

Mark Halle, ředitel Mezinárodního institutu pro udržitelný rozvoj, řekl v rozhovoru pro IPS o Zprávě o světovém obchodu 2010, že řada afrických států sleduje strategii „vyvez kolik můžeš" a z důvodu vlastní nekonkurenceschopnosti ve službách a výrobě exportuje především suroviny.

Mezinárodní institut pro udržitelný rozvoj sídlí v Ženevě a zabývá se mimo jiné problémy světového obchodu a dotací.

Zpráva zveřejněná Světovou obchodní organizací 23. července ukázala, že obchod s rybami, dřevem, palivy a důlními produkty představuje 24 procent celkové světové obchodní výměny za rok 2008. Paliva tvoří tři čtvrtiny tohoto obchodu a jejich podíl prudce narůstá od roku 2000.

Regionální obchod mezi africkými státy stagnuje na mimořádně nízké úrovni – průměrně pět procent – zatímco většina afrického exportu sestává z vývozu surovin, z nich pak zejména energetických komodit.

Oblasti oplývající bohatými přírodními zdroji vyvážejí suroviny především do průmyslových zemí. V roce 2008 dosáhl vývoz přírodních zdrojů z Afriky v přepočtu 406 miliard dolarů, z toho paliva představují 86 procent, což je 76 procent úhrného afrického exportu komodit.

Podle Michele Ruta, ekonomky z oddělení ekonomického výzkumu Světové obchodní organizace, na sektor přírodních zdrojů působí spíše exportní opatření než importní.

Dovozní cla jsou v rozvinutých ekonomikách nízké – přestože mají tendenci růst s mírou zpracování dováženého zboží – ovšem velcí vývozci obvykle přijímají kvantitativní omezení a vysoká vývozní cla, vysvětluje Ruga.

„WTO zaměřila svůj primární zájem na snížení dovozních celních tarifů, ale ty v případě přírodních zdrojů nehrají zásadní roli. Jen pár zemí uplatňuje dovozní poplatky na ropu, například," říká Joost Pauwelyn, profesor mezinárodního práva na Vyšším institutu mezinárodních a rozovojových studií v Ženevě.

„Omezení produkce, vývozní poplatky ani spotřební daně nejsou porušením pravidel WTO, ale některé z nich jsou škodlivé a neúčinné. Tak významný orgán, jakým je WTO, by s tím měl něco dělat. Volný obchod je právě v oblasti přírodních zdrojů významnější než jinde," uzavírá Joost Pauwelyn.

„Toto tvrzení je v zásadě správné, ale neúplné," říká Mark Halle. „Rozvojové země byly nejrůznějšími obchodními dohodami a ujednáními přinuceny snížit drasticky dovozní cla a tak ztratily zdroje příjmů státního rozpočtu. Musí někde nějaké najít, tak zavádějí vyšší vývozní cla."

„Vedou taková cla k hospodářským ztrátám? Pravděpodobně ano, ale řešením není vyvážet více přírodních zdrojů, aby se tak kompenzoval výpadek v příjmech státu – k čemuž jsou vlády pobízeny – protože to povede k enviromentálním problémům."

„O co vám jde? O další rozvoj afrického kontinentu, nebo zefektivnění obchodu?" ptá se Mark Halle.

Podle zprávy WTO exportní státy ve své domácí politice široce využívají nástrojů jako je spotřební daň, technická omezení a vládní subvence.

Podle Marka Hallea jsou státní subvence jinou kapitolou. Většina z nich neovlivňuje obchodní výměnu a je záležitostí domácí politiky. „Ale není lepší využití pro veřejné peníze?" ptá se Halle. Například fosilní paliva jsou běžně v řadě afrických zemí subvencována. Vláda stanoví pevnou cenu benzínu a pokud cena na mezinárodním trhu převýší domácí, hradí rozdíl.

„Otázkou je, o co se snažíte? A odpověď většinou zní: snažím se být znovuzvolený. Ale pokud je váš záměr zlepšit dopravu, pak by jste měli investovat do veřejné dopravy, aby jste pomohli nejchudším. Ti nevlastní auta, takže subvence do paliv přináší prospěch ve většině případů středním vrstvám."

Peníze, které jsou zapotřebí ve zdravotnictví a školství, jdou tak prostřednictvím státních dotací do kapes střední třídy, navíc tak, že podporují spotřebu uhlíkatých paliv. „To je velmi špatná strategie. Ovšem to není problém jenom Afriky. EU a Spojené státy dělají totéž. Rozdělování státních dotací je vždycky předmětem politické úvahy," uzavírá.

Zpráva WTO si také všímá cenové volatility, tedy prudkých výkyvů v tržních cenách přírodních zdrojů. „Hodně se mluví o výkyvech cen, ale výkyvy v příjmech jsou také důležité," řekla v rozhovoru pro IPS Claudien Sigam, koordinátorka projektu optimalizace přírodních zdrojů v Africe UNCTAD.

Jedním z nebezpečí přehnané závislosti na přírodních zdrojích je takzvaná Holandská nemoc. Náhlý objev rozsáhlých nalezišť plynu v roce 1970 vyvolal příliv peněz, který tlačil na růst hodnoty holandské měny, což se projevilo v problémech exportních odvětví holandské ekonomiky.

„Klíčovým stádiem holandské nemoci je časová prodleva mezi objevem zásob zemního plynu a momentem, kdy začaly přicházet peníze," pokračuje Sigam. „Mezi podpisem smluv a okamžikem, kdy zahraniční společnosti začaly platit daně, uběhlo pět až sedm let."

„Využíváte-li výdělky z ropy jako příjem státního rozpočtu, stanou se volatilními ze tří důvodů: kolísání v rychlosti těžby; změny v načasování plateb od soukromých společností; a výkyvy v cenách přírodních zdrojů," vysvětluje Claudien Sigam.

Číňané během svého vstupu do důlního sektoru v Demokratické republice Kongu zvolili jiný přístup. Jejich model „infrastrukturu za zdroje" vyřešil potíže Holandské nemoci po svém – ještě než zahájili těžbu, postavili infrastrukturu a silnice.

„Je to zcela nový postup, který se úspěšně vypořádává s problémem časové prodlevy," prohlásila Claudien Sigam. (KONEC)


  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.