HOME
17. února 2019   20:03 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark ZDRAVÍ
Práva na duševní vlastnictví zůstávají překážkou pro léky
Isolda Agazzi

ŽENEVA, 20.července (IPS) - Práva na duševní vlastnictví jsou klíčovou příčinou vysokých cen léčiv, díky nimž jsou léky nedostupné a mimo dosah lidí postižených chudobou. Jelikož existují mechanizmy, jak obejít zákony na ochranu duševního vlastnictví, byla řada chudých zemí přinucena přijmout přísnější ustanovení zákona.

Ze všech záležitostí, diskutovaných řídícími orgány Světové zdravotnické organizace, dostupnost léků zůstává i nadále potenciálně nejvýbušnějším problémem," prohlásila Margaret Chan, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace na sympóziu o dostupnosti léčiv.

Sympózium, společně pořádané Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO), se konalo v Ženevě 16. července.

"Stále více se takové diskuze nevyhnutelně stáčejí k otázce cen, patentů, ochrany duševního vlastnictví a soutěže. A jsou zastíněny rostoucím podezřením, že s léky se nakládá jako s kteroukoliv jinou tržní komoditou, navzdory jejich zdraví a život zachraňující roli," pokračuje.

Chan připouští, že "vzít tyhle pochyby v úvahu, znamená hledat konsenzus v otázkách spravedlivější politiky veřejného zdravotnictví".

Vysvětluje, že "cena má rozhodující dopad na dostupnost léků, společně s dostupností služeb, nedostatkem personálu, nedostatečností systémů zprostředkování směrnic a dodávky materiálu a absencí systému zdravotního pojištění. Ale pro chudé je cena tou nepřekonatelnou překážkou".

"Devadesát procent populace v rozvojových zemích hradí léky v hotovosti, je to po jídle jejich druhý nejvyšší výdaj." Celní poplatky jsou u léčiv zpravidla nízké a Nejméně rozvinuté země jsou běžně od nich osvobozeny. Ovšem, jen co jsou za hranicemi, cenu začíná ovlivňovat řada faktorů, z nichž práva na duševní vlastnictví hrají klíčovou roli.

Pascal Lamy, generální ředitel Světové obchodní organizace, na sympóziu 16.července prohlásil, že v závěrečném stanovisku, přijatém na zasedání WTO v Doha v roce 2001, účastníci "správně" vyjádřili potřebu účinného využití režimu duševního vlastnictví a pružnosti dohody WTO o obchodních aspektech duševního vlastnictví (TRIPS). "Jak bylo řečeno v Doha, součástí široké národní i mezinárodní kampaně na ochranu veřejného zdraví musí být dohoda WTO o obchodních aspektech duševního vlastnictví," doplnil Lamy.

Závěrečné stanovisko, přijaté na zasedání WTO v Doha v roce 2001, umožňuje jednotlivým vládám v případě naléhavého ohrožení veřejného zdraví vydávat "nucenou licenci" k výrobě generik bez souhlasu vlastníka patentového oprávnění. Mnozí namítají, že výklad pojmu "naléhavého ohrožení veřejného zdraví" je ponechán na příslušném ministrovi či ministryni a to vede k nejistotě. "Brazílie, Thajsko a Indie úspěšně využily vlastní legislativu k vydávání nucených licencí. Uplatnit možnosti, které nabízí dohoda TRIPS, lze pouze v případě, že země má vhodné zákony," poznamenává Denis Broun, ředitel regionálního podpůrného týmu pro Evropu a Střední Asii organizace UNAIDS.

"Ale nucené licence nebyly využívány tak často, jak bylo třeba," říká Michelle Childs, ředitelka pro politiku a prosazování nevládní organizace Lékaři bez hranic (MSF).

"Je to proto, že bohaté státy často zastrašují ty země, které se k využití institutu nucené licence uchýlí." MSF, což je zkratka francouzského názvu Médecins Sans Frontičres, je jedna z největších nevládních humanitárních organizací na světě.

"Panuje všeobecný souhlas, že dohoda TRIPS by neměla bránit signatářským zemím přijímat opatření v zájmu ochrany veřejného zdraví," doplňuje Pascal Lamy. "Tento problém vedl k prvnímu a zatím jedinému dodatku znění dohody od chvíle, kdy před šestnácti lety zaschl inkoust na čerstvě podepsané smlouvě. Tomu dodatku se říká mechanizmus šestého článku."

Mechanizmus šestého článku, přijatého v roce 2003, dovoluje zemím, které nemají kapacity k výrobě vlastních generických léčiv, dovážet takové léky ze zemí, ve kterých se pod nucenými licencemi již vyrábí. Problémem je, jak se shodli účastníci sympózia, že tento mechanizmus nepracuje správně. Například v roce 2007 Rwanda uvědomila WTO, že hodlá dovážet antiretrovirální (ARV) generika z Kanady. Následně musely oba státy vydat nucenou licenci a projít zdlouhavým a těžkopádným administrativním procesem, který trval v jejich případě přes tři roky.

Ze 154 členských států Světové obchodní organizace 84 spadá do kategorie zemí s nízkou nebo velmi nízkou dostupností léčiv.

Kategorie nízké dostupnosti znamená, že léky jsou dostupné pro 50 až 70 procent obyvatelstva, velmi nízká dostupnost znamená, že léky jsou dostupné pro méně než padesát procent populace. Nejméně rozvinuté státy jsou v kategorii velmi nízké dostupnosti léčiv.

"V roce 2016 vyprší platnost patentů v nejchudších zemích, ale většina z nich má už nyní v platnosti přísnou patentovou legislativu. Nedostatečné výrobní kapacity mají právě díky přísné patentové legislativě a všeobecně nízké úrovni industrializace," říká Broun. Středně a nízkopříjmovým zemím byl poskytnut desetiletý odklad termínu přijetí zákonů upravujících otázky duševního vlastnictví u léčiv. Například Indie, největší producent generik pro rozvojové země, přijala takový zákon už v roce 2005.

Nejméně rozvinutým zemím byl poskytnut dvacetiletý odklad, který končí v roce 2016 – přestože WTO právě prochází procesem vyhodnocování potřeb Nejméně rozvinutých zemí, přičemž se soustřeďuje na individuální priority jednotlivých států.

"Některé africké země už rozšiřují své výrobní kapacity, ale jsou obavy, že nedodrží termín dohody TRIPS v roce 2016 - nejen pro produkci, ale také pro dovoz – z důvodů nárůstu cen," doplňuje Michelle Childs.

Seznam základních léčiv Světové zdravotnické organizace nyní zahrnuje 423 položek, z nichž pouze na dvacet se vztahují patenty, Většinou se jedná o antiretrovirální léky druhé generace. "Tohle je největší problém veřejného zdraví. A třetí generace antiretrovirálních léčiv bude ještě dražší," varuje Hans Hogerzeil, ředitel divize WHO pro základní léčiva a farmaceutickou politiku. (Konec)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.