HOME
17. února 2019   20:05 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Odlesňování přináší riziko hladomoru
Arsčne Séverin

KINKALA, Kongo , 22. června (IPS) - V Poolu se k zemi kácí stromy a zvuk dopadajících kmenů slyší spousty lidí. Je bolestnou ironií, že ukončení ozbrojeného konfliktu v roce 2003 v tomto kraji na jihu Konžské republiky znamenalo začátek rozsáhlé devastace pralesa.

Podél celé 75kilometrové silnice mezi hlavním městem Brazzaville a nejvýznamnějším městem jižní oblasti Kinkalou leží otýpky dřeva a pytle dřevěného uhlí připravené k převozu do hlavního města, aby uspokojily poptávku tamních domácností. Po občanské válce, která trvala od roku 1998 do roku 2003, se výroba dřevěného uhlí a palivového dříví stala pro obyvatele kraje Pool, jedné z dvanácti administrativních oblastí země, zdrojem obživy. Někteří farmáři během čtvrt roku vyprodukují téměř 300 pytlů dřevěného uhlí, přičemž jeden 15kilogramový pytel se v Brazzaville prodává za ekvivalent deseti amerických dolarů.

„Jakmile farmáři získají půdu, raději kácejí stromy a vyrábějí dřevěné uhlí, které prodávají v Brazzaville, než aby čekali dva roky na sklizeň manioku. Za peníze, které utrží, v Brazzaville nakoupí maniok a fufu," říká Virgil Safoula, ředitel nevládní organizace Životní prostředí a rozvoj veřejných iniciativ známé pod francouzskou zkratkou EDIC. Většina potravin prodávaná v Kinkale nyní pochází z měst. „Z lesů v Poolu navíc zmizely houby, housenky a chřest," dodává ředitel odboru životního prostředí na krajském úřadu Prosper Mayembo.

Podle údajů krajského zastupitelstva měl Pool před válkou 44 000 hektarů orné půdy, na níž vznikalo plných 30 procent národní zemědělské produkce. „Pálení dřevěného uhlí a vypalování křovin obnažilo a vyčerpalo půdu natolik, že Poolu teď hrozí hladomor," říká Virgil Safoula. Podle vládních statistik zaniklo v letech 2007 a 2008 v tomto kraji více než 6 000 hektarů lesa. A jen v prvním čtvrtletí roku 2009 bylo v okolí Kinkaly vyprodukováno 62 000 pytlů dřevěného uhlí, z toho více než 78 procent v Poolu. Ve stejném období bylo do hlavního města z Kinkaly převezeno 200 000 otýpek palivového dříví.

„Dokud bude poptávka po energii v Brazzaville vysoká, bude les vnímán jako řešení," tvrdí Prosper Mayembo. „Dokonce nejsou ušetřeny ani ovocné stromy," říká majitel pozemků v Kinkale Emmanuel Sengomona. „Jak můžete vidět, zničeno bylo skoro všechno. V pecích na dřevěné uhlí skončily mangovníky, avokádovníky i stromy plodící safou." (Safou je tmavé olejovité ovoce, které je ve střední Africe běžnou součástí jídelníčku.) „Když jsme byly děti, rodiče tu lovili v rozsáhlých lesích," vzpomíná 60letý Matthias Youlou, „avšak dnes již není co lovit." Prosper Mayembo k tomu dodává: „Bojím se, že se z Poolu stane poušť, protože tu kácejí bez oddychu. Nebude tu žádné zemědělství a my zemřeme hlady."

Jedna farmářka z Mabaya, která nám nechtěla sdělit své jméno, však nad touto kritikou krčí rameny: „Kdybychom to nedělali, z čeho bychom žili? Prodej palivového dříví může měsíčně vynést kolem 1 000 dolarů."

Kongo má zákony, které mají bránit rozsáhlému ničení lesů, ale nákladní auta s tímto nákladem dál nerušeně proudí do Brazzaville. „Ty náklaďáky klidně jezdí, protože platí vládě. Je to ostuda, když nerespektujeme podepsané dohody. Vláda ty čachry nezastaví," říká Virgil Safoula z EDIC. „Když dojde k zadržení nákladu dřeva a uhlí, kolik lidí podle vás zaplatí takovou pokutu, jakou stanovuje zákon?" ptá se Prosper Mayembo. „Nikdo. Smlouvají, aby zaplatili míň." Jenže nejde jen o snadno zkorumpovatelné inspektory. „Většina lidí, kteří se tímto obchodem zabývají, jsou bývalí členové milice," říká Mayembo. „Musíme se vyhnout novému rozhoření občanské války, nemůžeme jim to najednou zarazit. Musíme postupovat obezřetně."

Nevládní organizace však jeho přístup ostře kritizují. „U Missafou a Madzia (oblasti v Poolu) můžete vidět dokonce vlaky, které převážejí dříví do Brazzaville, ale vláda nedělá nic. Úřady vybírají nějaké poplatky, jen aby maskovaly své nezodpovědné chování," zlobí se Roger Younga z brazzavillské nevládní organizace Congo Vert (Zelené Kongo).

Nevládní organizace seznamují místní komunity s riziky odlesňování a nabízejí také alternativy. „Od roku 2009 usilujeme o založení školky brachychitonů, palem a jatrof, abychom lidem v Poolu ukázali alternativu ve formě znovuzalesnění. Jednali jsme se správci půdy v Poolu a nakonec jsme zajistili místo, kde školka vznikne," říká Safoula.

I přes zdejší nesmírný zemědělský potenciál oficiální statistiky uvádějí, že v důsledku občanské války z let 1998–2003 obyvatelé Poolu trpí nejvyšší mírou podvýživy v zemi – v roce 2009 dokonce dvě pětiny obyvatel trpěly hladem. Ve zprávě za stejný rok Dětský fond OSN (UNICEF) zdůraznil, že každé páté dítě v tomto kraji trpělo chronickou podvýživou. „A pokud se lidé odvrátí od zemědělství, důsledky budou katastrofální," říká Roger Younga.

V reakci na tuto hrozbu Světová banka naléhá na konžskou vládu, aby urychlila přípravu národního plánu na boj proti odlesňování. „Poskytneme vládě na přijetí tohoto plánu 200 000 dolarů," říká Andre Aquino, vedoucí programu Světové banky určeného pro obě Konga a zaměřeného na omezení důsledků odlesnění a zhoršení životního prostředí. „Jakmile bude připravený, nevládní organizace a místní komunity budou mít přístup k našim fondům. Můžeme jim dát k dispozici až 3,4 milionu dolarů."

(konec)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.