HOME
17. února 2019   20:13 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Veřejné školství vysává rodinné finance
Marwaan Macan-Markar

BANGKOK, BARMA , 21. června 2010 (IPS) - A je to tu zase, rodiče v armádou ovládané Barmě počítají, kolik zaplatí za vzdělávání svých dětí ve veřejných základních školách. Tento rituál se opakuje každý rok na začátku školního roku, který se zde kryje s příchodem červnových monzunových dešťů.

Přestože Barma, oficiálně nazývaná Myanmar, má zákony, podle nichž je základní vzdělávání povinné a bezplatné, ekonomické problémy, se kterými se rodiče musí v tomto období potýkat, svědčí o něčem jiném. Situaci ve školství nám popsal jeden rodičů z bývalého hlavního města Rangúnu, který souhlasil s rozhovorem jen za podmínky zachování anonymity. Podle jeho slov tato finanční zátěž přetrvala dokonce i poté, co se zdálo, že junta veřejné školy za vybírání poplatků kárá, a tak rodiče ze strachu, aby jejich děti nevypadly ze státem podporovaného vzdělávacího systému, platí dál.

„Mnoho veřejných základních škol očekává, že rodiče žáků budou platit za údržbu budovy, školní nábytek a učebnice," potvrzuje Aung Myo Min, ředitel nevládního Barmského vzdělávacího institutu lidských práv (HREIB) se sídlem v severothajském městě Chiang Mai. „První měsíc školního roku je pro tyto rodiče nejnákladnější, protože musí zaplatit roční poplatky." Aung Myo Min odhaduje, že finanční požadavky za slibované bezplatné vzdělávání obvykle dosahují 100 000 kyatů (kolem 100 amerických dolarů) ročně. To je pro průměrnou rodinu nemalá částka představující zhruba polovinu měsíční mzdy středně postaveného barmského úředníka.

Avšak tím finanční starosti spojené se vzděláváním v Barmě nekončí. Rodiče dítěte, které v rámci státního vzdělávacího systému postoupilo na střední školu, mohou na začátku školního roku očekávat požadavek na zaplacení 200 000 kyatů (200 amerických dolarů). „Čím vyšší škola, tím více platíte," vysvětluje Aung Myo Min. „Peníze se požadují na stejné účely jako u základních škol – budovy, knihy, nábytek. Někdy i na něco jiného."

Zatímco rodiče ve městech, jako je Rangún nebo Mandalaj, s těmito poplatky za základní vzdělání těžce zápasí, ve vzdálených částech země je situace ještě horší. Tyto oblasti, které obývají příslušníci mnoha etnických menšin, jako jsou Karenové či Šanové, těžce postihl celá desetiletí trvající konflikt mezi barmskou armádou a etnickými separatisty a ušetřeny nezůstaly ani zdroje určené na vzdělávání dětí z etnických menšin.

„Školy ve vesnicích mají nedostatek kvalifikovaných učitelů a rodiče musí platit více za dopravu dětí do lepších škol," říká Lway Aye Nangová, generální tajemnice Barmské ženské ligy (WLB) se sídlem v Chiang Mai. „Studenti na středních školách potřebují soukromé konzultace, což pro rodiče znamená další výdaje." Proto se organizace, jako je Barmská ženská liga, obávají, že dívky jsou při rozhodování rodin nad školními poplatky nuceny platit mnohem vyšší cenu. „Ve městech i na venkově je větší pravděpodobnost, že rodiče nechají na školách své syny a dcery vezmou domů," tvrdí Lway Aye Nangová. „Členové rodiny při omezených finančních možnostech vzdělávání dcer nepodporují."

Není proto divu, že aktivisté v oblasti ženských práv nahlas pochybují, že Barma bude schopna splnit cíle v oblasti vzdělávání a genderové rovnosti stanovené na summitu Organizace spojených národů v roce 2000. Toho roku OSN odstartovala program Rozvojové cíle tisíciletí spočívající v osmi cílech, které mají být dosaženy nejpozději do roku 2015. Vedle cílů zaměřených na výrazné snížení počtu osob žijících v absolutní chudobě nebo bojujících se smrtelnými chorobami, jako je AIDS, malárie či tuberkulóza, se státníci z celého světa dohodli také na všeobecně dosažitelném základním vzdělání, genderové rovnosti a posílení role žen.

Agentury OSN působící v Barmě jsou však v otázce, zda Barma dokáže rozvojový cíl v oblasti vzdělávání splnit, optimističtější. „Podle posledních údajů ministerstva školství a údajů OSN je v Myanmaru do základních škol zapsáno 84 procent dětí," říká mluvčí kanceláře Dětského fondu OSN v Barmě Zafrin Chowdhuryová. „Myanmar je i na dobré cestě dosáhnout cíle genderové rovnosti – poměr mezi chlapci a dívkami je 100:98." Zafrin Chowdhuryová v e-mailovém interview nicméně připustila, že dosažený pokrok může ještě zpochybnit míra retence. „Naplnění rozvojového cíle v základním vzdělávání bude záviset na podílu žáků, kteří školní docházku dokončí. A ten zatím za podílem dětí, které projdou zápisem, pokulhává."

Avšak aktivisté v oblasti práv na vzdělání nejsou přesvědčeni o pravdivosti takového hodnocení. Barma byla v minulosti známá vysokou mírou gramotnosti a po ukončení britské kolonizace v roce 1948 patřila mezi nejvíce prosperující země regionu. Od vojenského převratu v roce 1962 se ovšem v řadě ukazatelů propadla až na úroveň nejméně rozvinutých zemí. Snahu současné junty na poli vzdělávání navíc popírají dostupné údaje o veřejných výdajích.

Junta má od roku 2000 značné příjmy z exportu zemního plynu do sousedního Thajska. Do roku 2008 získala osm miliard amerických dolarů, ale ve stejném období vynaložila 40 až 60 procent národního rozpočtu na svou 450tisícovou armádu. Avšak výdaje na zdravotnictví a školství podle zprávy londýnského Mezinárodního institutu strategických studií z roku 2007 představovaly pouze 0,4 respektive 0,5 procenta národního rozpočtu. „I kdyby představitelé OSN tomu věřili, já Barmu nemohu považovat za zemi realizující rozvojové cíle tisíciletí v oblasti vzdělávání," říká Aung Myo Min z HREIB. „Kdyby snaha vlády byla upřímná, poskytla by školám více peněz a nenechávala by rodiče platit poplatky v podobě povinných darů."

(KONEC)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.