HOME
20. dubna 2019   21:32 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Jednání Thajska s EU vyvolává poplach
Marwaan Macan-Markar

BANGKOK, 29. prosince 2012 (IPS) - pár dní před tím, než si lídři Evropské Unie přijeli do Norska pro Nobelovu cenu míru, zaslali jim thajští aktivisté dopis, v němž varují, že udělení ceny projde testem důvěry v této dálněvýchodní zemi.

Testem důvěry mínili osud dalšího zásobování thajského trhu generiky, které komplikuje zahájení rozhovorů s EU o dohodě o volném obchodu počátkem roku 2013. V dopise adresovaném Joao Aguiarovi Machadovi, zástupci evropského komisaře pro obchod, se volá po respektování globálních obchodních pravidel zahrnujících zvláštní ustanovení pro rozvojové země.

Nátlak, kterému EU v průběhu let podrobovala různé rozvojové země po celém světě, aby se podřídily jejím podmínkám a požadavkům v obchodních jednáních – jejichž cílem je odstranit všechny bariéry pro evropské společnosti podnikající v zahraničí – je příběhem, který se odvíjí „opačně, než by se dalo čekat" u nositele Nobelovy ceny míru, praví se v dopise.

„Obáváme se, že evropští vyjednavači přinutí Thajsko přijmout nové podmínky dodržování a uplatňování patentového práva, které znesnadní zásobování novými generickými léky," říká Chalermsak Kittitrakul, koordinátor kampaně v nadaci AIDS Access Foundation. „HIV pozitivní, pacienti užívající léky na rakovinu, nemoci srdce a diabetici budou muset zaplatit víc."

„Klauzule o patentech v dohodě o volném obchodu mezi EU a Thajskem ovlivní produkci i dovoz generických léků," pokračuje. „Vydláždí tak chodník velkým farmaceutickým společnostem k ovládnutí trhu a podkopání soutěže v sektoru generických léčiv."

Evropská Unie je druhým největším obchodním partnerem Thajska po ASEANu (Sdružení národů Jihovýchodní Asie, vedle Thajska jsou členy Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur a Vietnam, pozn. ed.). Podle thajských údajů bilaterální obchod v roce 2010 dosáhl 35 miliard dolarů.

Thajští aktivisté žádají, aby se text dvoustranné obchodní dohody pohyboval v mezích ustanovení dohody TRIPS Světové obchodní organizace o obchodních aspektech práv na duševní vlastnictví, která byla přijata během zlomového kola mezinárodních rozhovorů v Dauhá v roce 2001. Toto ustanovení dovoluje rozvojovým zemím postiženým mimořádnými zdravotními událostmi porušit patentová práva farmaceutických gigantů a vyrábět nebo dovážet generická léčiva. Průběh jednání o volném obchodu, která EU vedla s jižními sousedy Thajska, Malajsií a Singapurem, ještě zesílil obavy z toho, co Bangkok čeká v roce 2013, až EU zahájí dvoustranné rozhovory s Thajskem.

„Vyjednavači z Bruselu tlačí na přijetí požadavků TRIP-Plus, mezi něž patří exkluzívní přístup k datům," upřesňuje Paul Cawthorne, jeden z koordinátorů kampaně za dostupnost základních léčiv, kterou zahájila známá organizace Lékaři bez hranic.

Podle dokumentu, který unikl z thajského vyjednávacího týmu, na stůl přijde návrh, aby dohoda EU a Thajska o volném obchodu zahrnovala pětiletou informační exkluzivitu u nových léků, klauzuli, jejímž účelem je zabránit výrobcům generik ve využívání dat z povinných klinických testů a experimentů.

„To zpomalí proces produkce a zásobování trhu s generiky novými preparáty," vysvětluje Cawthorn. „Tahle blokační taktika zadržování údajů bude mít široké dopady, protože Thajsko je tradičním výrobcem generik." „V současnosti mezinárodní dohody informační exkluzivitu nevyžadují," připomíná Cawthorne. „Dohoda TRIPS ukládá členským zemím WTO chránit klinická data, ale žádnou povinnost zajistit období monopolu nebo exkluzivity ve využívání dat nezmiňuje."

Thajští aktivisté doufají, že rozšíří výčet svých úspěchů v boji s farmaceutickými obry – dokonce z USA – za zajištění fungujícího trhu s generiky pro pacienty doma i v celém regionu o další vítěznou kampaň.

Poslední utkání proběhlo v polovině roku 2007, kdy aktivisté složili svůj náklad před úřadem vlády, aby přiměly Světovou obchodní organizaci zabezpečit produkci generických léčiv.

V lednu toho roku Bangkok udělil ¨povinnou licenci¨ k nákupu retrovirálních léků z Indie, což Thajsku vyneslo reputaci dalšího bojiště farmaceutických obrů odhodlaných bránit svá práva na duševní vlastnictví a zisky před zástupci sektoru generik.

V Thajsku, zemi zasažené epidemií AIDS nejhůře v regionu, v současnosti žije 600 000 HIV pozitivních, třetina z nich dostává retrovirální léky ve státních nemocnicích. Toto široké pokrytí retrovirotiky vyneslo Thajsku chválu celého regionu, společně s dlouhým seznamem úspěchů v prevenci AIDS i péči o nakažené.

Udělení licence způsobilo, že Thajci trpící rakovinou prsu, plic a nemocemi srdce získali přístup k lacinějším generikům. V témž roce se za Thajce bojující za generika postavila i Světová banka.

Ve Washingtonu sídlící finanční instituce ve své zprávě odhalila, že díky využití licence státním programem léčby AIDS se cena léků následné terapie snížila o 90 %, což pomůže státnímu rozpočtu ušetřit během dvaceti let odhadem 3,2 miliardy dolarů.

Na těchto faktech bude postavena rozbíhající se kampaň. „Pro thajskou ekonomiku a veřejné zdravotnictví je důležité posílit vlastní trh s generiky a nevystavovat jej opatřením TRIPS-plus," říká Jacques-chai Chomthongdi z think-tanku Focus on the Global South se sídlem v Bangkoku.

„Cílem aktivistů je, aby se v zájmu ochrany lidí užívajících generika procesu přijímání zúčastnila také široká veřejnost," shrnuje Jacques-chai Chomthongdi. „Šušká se totiž o tom, že EU trvá na klauzulích TRIPS-plus jako na nutné podmínce zahájení rozhovorů."

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The download of the specified resource has failed.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.