HOME
24. ledna 2019   00:12 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Tanzanie brzdí „závod o půdu"
Orton Kiishweko


Tanzanská nevládka Institut pro výzkum práv na využívání půdy říká, že z 1 825 nahlášených konfliktů o půdu v průběhu roku 2011 se 1 095 týkalo velký
Foto: Orton Kiishweko/IPS
DAR ES SALAAM, 19. prosince 2012 (IPS) - s platností od ledna 2013 Tanzanie omezuje množství půdy, které si může velký investor „pronajmout" pro zemědělské využití. Rozhodnutí předcházela rozsáhlá kritika doma i v zahraničí, že velcí investoři se pokoušejí zabrat obrovské kusy země a vystěhovávají drobné místní zemědělce a jejich komunity.

Stálý zástupce na Úřadu premiéra (obdoba našeho úřadu vlády) Peniel Lyimo nám potvrdil, že vláda stanovila stropy pro investory v této východoafrické zemi. Dosud žádné limity neplatily.

„Pro velkoinvestora, který chce investovat do cukru, byl stanoven strop 10 000 hektarů. U rýže 5 000 hektarů. U cukru je o tolik vyšší, protože může produkovat elektřinu." Sušená vlákna cukrové třtiny se používají jako palivo v tepelných elektrárnách.

Citujme z oficiálních prohlášení, která byla publikována vládní agenturou na podporu investic Tanzania Investment Centre: „Ani pro sedmileté období nebude investorovi umožněno využívat více než 10 000 hektarů…"

Tento krok přišel jako reakce na vytrvalý tlak ze strany organizací zabývajících se ochranou práv občanů na půdu.

V roce 2008 zahájila vláda Tanzanie kampaň Kilimo Kwanza (Zemědělství především), aby přilákala investice do zemědělství.

A když se v Dar es Salaamu konalo v roce 2010 Světové ekonomické fórum, vzniklo vícestranné partnerství pro rychlý rozvoj zemědělského potenciálu země Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (Jižní zóna zemědělského růstu Tanzanie) a vláda začala lákat zahraniční společnosti, aby investovaly do pěstování cukru, kukuřice, rýže a kasavy.

Nicméně občanskoprávní organizace jako nevládky Land Rights Research and Resources Institute (Institut pro výzkum práv na využívání půdy) a Oakland Institute, nezávislý think-tank z USA, vyzývaly opakovaně vládu, aby přehodnotila svou politiku podpory investic a omezila zábory půdy zahraničními investory.

„Zábory desítek tisíc hektarů velkoinvestory poškodily drobné zemědělce," říká výkonný ředitel Institutu pro výzkum práv na využívání půdy Yefred Myenzi.

Dosud poskytla vláda velkoinvestorům 80 000 hektarů půdy.

„Konflikty mezi chudými vesničany a mocnými investory zatím přinesly přes tisíc doložených incidentů. Průměrně máme na venkově pět sporů o půdu denně, tři z nich se týkají investorů," říká Myenzi. V severním distriktu Loliondo, známém krásnou přírodou, si většinu půdy pronajali zahraniční držitelé loveckých koncesí, což vedlo k rozsáhlému vystěhovávání místního obyvatelstva. Podle zprávy Oakland Institute byla nedávno velká americká energetická společnost AgriSol Energy obviněna ze záborů půdy v Tanzanii, které zbavily dočasného domova 160 000 uprchlíků z Burundi. Zpráva tvrdí, AgriSol vydělává na nuceném vystěhovávání uprchlíků, pro něž je farmaření podmínkou přežití. Půdu, kterou obdělávali – 800 000 akrů - si společnost od vlády pronajala za 25 centů za akr. Myenzi říká, že z 1 825 nahlášených a doložených konfliktů o půdu v průběhu roku 2011se 1 095 týkalo velkých investorů.

„Spory o půdu ochromují zemi. Je třeba učinit konkrétní ozdravné kroky. Současná opatření vlády se soustřeďují na velkofarmaření, ale měli bychom připravit plán na koexistenci s drobnými zemědělci, jichž je většina," vyzývá Myenzi.

Podle tanzanského Ministerstva zemědělství, výživy a spolupráce drobné zemědělství vyprodukuje přes devadesát procent potravin v zemi.

Pouze polovinu (44 miliónů hektarů) z celkové plochy Tanzanie tvoří obdělávatelná půda. A podle údajů posbíraných během sčítání v letech 2002 až 2003 z obdělávatelné půdy se využívá 9,1 miliónu hektarů. „Vlastních půdních zdrojů nemá Tanzanie mnoho. A teď se rozběhl závod boháčů, jak domácích, tak zahraničních, o rozsáhlé zábory půdy," líčí situaci Myenzi.

Damian Gabagambi, zemědělský ekonom z University of Agriculture v Sokoine, největší zemědělské univerzity v Tanzanii, říká, že hlavní investoři by měli poskytnout příliv technologií a vytvoření trhů pro drobné zemědělce. „I když lákáme velké investory do zemědělského sektoru, musíme limitovat množství půdy, kterou si mohou pronajmout. Pak se budou muset při zásobování spoléhat na drobné farmáře, kteří jsou z hlediska potravinového zabezpečení země významnější," vysvětluje Gabagambi. V Tanzanii žije odhadem 42 milióny lidí v 12 000 vesnicích, ale pouze 0,02 % obyvatel disponuje vlastnickým nárokem.

Právník Harold Sungusia z Centra pro lidská práva nám řekl, že vláda by měla vytvořit spravedlivou rovnováhu mezi zájmy lidí a investorů, aby udržela konflikty pod kontrolou. Dodal také, že státní aparát v sedmdesátých a osmdesátých letech chránil zájmy malorolníků, zatímco dnes zprostředkovává nákupy půdy několika elitním a zahraničním společnostem.

„Od roku 2001 se zákony o půdě osmkrát změnily. Komu ku prospěchu?" Ovšem generální ředitel Úřadu pro rozvoj kotliny Rufiji Aloyce Masanja mu oponuje. Vládní organizace, kterou řídí, spravuje 183 000 čtverečních kilometrů rozsáhlé centrální pánve, rozděluje vodní zdroje jak velkofarmám, tak drobným hospodářstvím, a řeší spory.

Tvrdí, že vláda je při realizaci projektu Jižní zóny zemědělského růstu Tanzanie především závislá na soukromém sektoru. „Půdu poskytujeme soukromým investorům až po pečlivém zvážení.

Soukromý sektor by si mohl vést lépe… je úzce propojený s ostatními oblastmi ekonomických aktivit týkajících se rozvoje zemědělství."

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.