HOME
22. února 2019   20:40 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Investice v rozvojových zemích na rekordní úrovni
Carey L. Biron


Jednou z nejlukrativnějších nových investičních příležitostí je zemědělská půda v rozvojových zemích.
Foto: Patrick Burnett/IPS
WASHINGTON, 6. prosince 2012 (IPS) - přímé zahraniční investice do a z rozvojových zemí dosahují rekordních čísel, zveřejnily nedávno orgány Světové banky.

„Navzdory zpomalení světové ekonomiky toky přímých investic plynoucí z rozvojových zemí narostly v roce 2012 o 11 % a dosáhly tak nového rekordu 237 miliard dolarů," říká se v nové zprávě Multilateral Investment Guarantee Agency (Agentura pro multilaterální investiční garance), která je členem ve Washingtonu sídlící World Bank Goup (Skupina Světové banky), jejímž úkolem je podpora přímých zahraničních investic do rozvojových ekonomik.

To je v souladu s širšími trendy, které naznačují, že investice jak do, tak z rozvojových zemí jsou značně vysoké a všeobecně na vzestupu. V roce 2012 podle zprávy Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) 36 % všech zahraničních investic plynulo do rozvojových zemí a 14 % přišlo z rozvojových zemí.

Většina investic přichází z takzvaných středopříjmových zemí, především Brazílie, Číny, Ruska a Indie, které společně v uplynulém roce obstaraly 64 % všech přímých investic původem z rozvojového světa. Nové rekordy v investování v zámoří ustanovily v roce 2012 čínské státní podniky.

(Nezávisle na Multilateral Investment Guarantee Agency uvolnil nové výsledky výzkumů vzájemných dvoustranných investic zahrnujících toky dovnitř i ven také Mezinárodní měnový fond) Díky politické nestabilitě a globálnímu ekonomickému poklesu během loňského roku investiční trendy ve většině částí světa relativně slábly, jedinou výjimkou byla Latinská Amerika. Letošní čísla ukazují pokles finančních toků do rozvojových zemí o sedm procent na přibližně 600 miliard dolarů.

Analytici MIGA přesto očekávají, že trendy se následující rok otočí a investice překonají předcházející rekordní úroveň z roku 2008, těsně před globální finanční krizí, která zasáhla primárně „tradiční zdroje" investování na Západě.

Uplynulý rok také stanovil nový rekord v úrovni zahraničních investic přicházejících z rozvojových zemí – 240 miliard dolarů. „Stojí za povšimnutí," říká se ve zprávě MIGA, „že čtvrtina přímých zahraničních investic rozvojových zemí směřuje do jiných rozvojových zemí (investování 'Jih-Jih')."

Dvousečný meč

Přímé zahraniční investice do rozvojových zemí „jsou stále významným motorem růstu i v době, kdy globální ekonomika oslabuje," řekl Izumi Kobayashi, výkonný viceprezident MIGA. Aktivisté celého světa však stále varují, že přímé zahraniční investice do rozvojových zemí přinášejí řadu významných problémů. Nová zpráva, která se více soustřeďuje na politická rizika přímých investic, nezachází do detailů ohledně struktury investorů. Nicméně nabízí přehled 438 nadnárodních investorů v rozvojových zemích, kteří odpověděli agentuře na otázky z průzkumu v polovině roku 2012.

Zdaleka největší podíl z nich tvoří investoři z finančního sektoru, který téměř výhradně sídlí v USA. Mezi nimi se objevil nový trend, který je názornou ukázkou současného vývoje. Podle nové zprávy Oakland Institute se jednou z nejlukrativnějších globálních investičních příležitostí současnosti stala zemědělská půda v rozvojových zemích. Zatím bylo ale publikováno pozoruhodně málo informací o tomto posledním trendu.

Analytici Oakland Institute předpokládají, že soukromý finanční sektor proinvestoval dosud v zemědělství rozvojových zemích 25 miliard dolarů, sumu, která by se mohla v následujícím období zdvoj- až ztrojnásobit.

„Tento typ investování nepomáhá místním komunitám, ani zemědělství," konstatuje Anuradha Mittal z Oakland Institute. „Zatím však mnozí ignorují jasné důkazy, které byly předloženy."

Zemědělské fondy jsou často líčeny jako „pozitivní sociální investice" zacílená na odstranění hladu a proti dopadům klimatických změn. Podle zprávy Oakland Institue se ukázalo, že velkokapitál má negativní dopady na potravinovou bezpečnost, místní hospodářství a životní prostředí.

Mezinárodní řízení

Tyto otázky byly předmětem debaty na setkání Fóra OSN o obchodu a lidských právech, na které se do Ženevy sjelo koncem roku tisíc účastníků z osmdesáti pěti zemí. Akce byla první svého druhu, diskusi o přijetí Řídících principů obchodu a lidských práv navrhly orgány OSN teprve loni.

Řídící principy jsou zacíleny na řešení „rozšiřující se propastí mezi příležitostí a vlivem ekonomických a finančních aktérů," pronesl vysoký komisař OSN pro lidská práva Navi Pillay na fóru. Také varoval, že bude třeba posílit zákonné standardy a pojistky odpovědnosti.

V klíčovém projevu kongresu řekl bývalý zvláštní zmocněnec pro obchod a lidská práva John G. Ruggie, že v nedávné minulosti „práva a možnosti nadnárodních korporací obrovsky vzrostly… Nicméně ochrana obyčejných lidí v měnícím se ekonomickém kontextu nedržela tempo."

I když Řídící principy představují první širokou mezinárodní shodu v těchto otázkách, Ruggie varuje, že „státy obecně nejsou nuceny… regulovat zahraniční aktivity domácích firem, které spadají do jejich jurisdikce… Národní soudy zjevně nesdílejí plné pochopení ohledně uplatnitelnosti mezinárodních norem na společnosti, které se dopouštějí hrubého porušování lidských práv."

Mnozí byli zejména zvědaví, jak se zachovají Spojené státy, které jsou domovem více nadnárodních společností než kterákoli jiná země. Po přijetí Řídících principů Washington zavedl opatření nutící společnosti se sídlem v USA zveřejňovat platby zahraničním vládám a současně žádá větší transparentnost v těžařském průmyslu.

Kauza, kterou nyní řeší Nejvyšší soud USA, také ukáže, do jaké míry jsou americké soudy připraveny trestat domnělé omezování lidských práv, ke kterému dochází v zámoří.

Zatím se o prvních dvou pravidlech Řídících principů vede soudní pře vyvolaná obchodními zájmy, přičemž mnozí pochybují o vynesení správného verdiktu.

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.