HOME
24. ledna 2019   00:10 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
BRICS stopuje peněžní toky
John Fraser


Přístav Pecém v Brazílii získal velkou objednávku na vyložení a uskladnění strojového zařízení pro cementárnu z Číny.
Foto: Mario Osava/IPS
JOHANNESBURG, 19. prosince 2012 (IPS) - pět předních rozvíjejících se zemí sdružených ve skupině BRICS – Brazílie, Rusko, Indie, Čína a JAR – plánuje zintenzívnit snahy o sběr přesných obchodních dat, aby získaly lepší přehled o peněžních tocích.

Přesnější data pomohou ekonomickému plánování a poskytnou přesnější přehled o ekonomických vazbách a propojení pěti člunů klubu.

„Nikdy se nedokážeme dohodnout, jaký je náš vzájemný obchod," vysvětluje Xavier Carim, zástupce ředitele odboru obchodu a průmyslu (ředitel odboru v JAR je na úrovni ministra, zástupce ředitele je totéž, co náměstek, pozn. ed.).

„Shromažďujeme statistické údaje odlišnými způsoby a nyní se pokusíme zjistit, proč se neshodují. Je to technický úkol."

Statistický přehled by měl rozproudit debatu na summitu zemí BRICS v Durbanu, plánovaném na březen 2013, který navštíví hlavy vlád a ministři hospodářství pěti členských států.

„Vždy je dobré mít přesnější údaje," říká Dawie Roodt, pretorijský ekonom z Efficient Group.

„Čím přesnější máme data, tím účinněji mohou ekonomové identifikovat trendy – a o to lépe mohou také radit při vytváření politiky." Také další přední jihoafrický ekonom, Mike Schussler, souhlasí s potřebou přesných dat.

„Musíte mít správné údaje," vysvětluje. „Jestliže pracujete s chybnými daty, povede to k tomu, že učiníte nesprávné závěry."

Jako příklad uvádí obchodní deficit JAR s Čínou, který je podle údajů z Pekingu větší, než podle jihoafrických čísel.

„Současně náš obchodní přebytek s africkými partnery může být vyšší, než je deklarovaný," upozorňuje Schussler.

„Jihoafrická rezervní banka potřebuje přesné údaje pro určování úrokových sazeb. Sledovat údaje z obou stran je fér."

Jihoafrický obchodní expert, který si nepřeje být jmenován, protože nemá povolení mluvit s médii, nám řekl, že jedním z důvodu pro rozpory v číslech je, že existuje tendence podhodnocovat dovoz a přeceňovat vývoz.

„Celní hodnota importovaného nákladu je klíčová při stanovení dovozní daně, kterou platíte," vysvětluje.

„Tudíž existuje silný tlak na umělé podhodnocování vašeho zboží, protože zaplatíte méně na dovozních poplatcích. Řekněme, že zboží má hodnotu 100 000 dolarů a vy přiznáte 50 000, to znamená poloviční platbu."

Upozornil také na to, že zatímco většina zemí uplatňuje na importované zboží celní poplatky, u zboží určeného k vývozu se tak neděje.

„Výsledkem je, že celní úřady věnují vývozu méně pozornosti, což usnadňuje některým vládám nafukovat hodnotu exportu, aby si vylepšily obchodní bilanci."

„Některé země navíc vyplácejí exportní pobídky, které se také odvíjejí od deklarované hodnoty vyváženého zboží, tudíž vytváří tlak na vývozce, aby stanovil cenu co nejvyšší. A kontroly se provádí jen zřídka."

Obchodní expert nám vypráví, že vládní úředníci jsou stálým terčem posměchu, říká se, že když se čísla přesně shodují, něco se muselo pokazit.

„Existují způsoby, jak získat ucelenější přehled o tom, co se děje," tvrdí. „Můžete například sledovat nejen obchodní statistiky, ale také peněžní toky."

„To je úkolem Centrální banky, sledovat peněžní toky, zatímco vládní statistický úřad má na starosti obchodní toky."

I kdyby všechny údaje byly posbírány nejpřísnější metodou, stále by existoval prostor pro legitimní odlišnosti v údajích dvou obchodních partnerů. „V JAR se hodnota zboží vypočítává na základě doložky FOB (Free On Board – součást mezinárodní úmluvy Incoterms, podle níž prodávající hradí náklady na zboží až do nalodění). Jsme jednou z hrstky zemí, které tak činí, většina kalkuluje cenu zboží podle CIF (Cost, Insurance and Freight – jiná doložka Incoterm, podle níž prodávající hradí také dopravu). Nemůžete čekat, že vám tyto dvě metody přinesou stejná čísla, CIF musí být nevyhnutelně vyšší než FOB," pokračuje.

Carim nám prozrazuje, že vedle lepší koordinace při sběru dat pracují vlády BRICS ještě na dalších iniciativách. Ty budou diskutovány na setkání ministrů hospodářství a obchodu souběžně s hlavním programem summitu v Durbanu.

„Jednání se budou zabývat spoluprací uvnitř BRICS a koordinací společných postupů na multilaterálních fórech, jako je G20 nebo WTO." Diskutovat se bude také o podpoře obchodu.

„Náš obchod se státy BRICS roste, zejména s Čínou a Indií," pochvaluje si Carim. „Obchod s Brazílií a Ruskem je o něco nižší." „JAR vyváží do zemí BRICS převážně nerostné suroviny a chtěla by rozšířit svou nabídku o zboží s vyšší přidanou hodnotou."

Očekávají se také diskuse o celní spolupráci, podpoře drobného podnikání a nastartování investic.

Jelikož skupina BRICS nemá žádný výbor ani formální orgány, je jasné, že se bude bojovat o vznik ekonomické a obchodní páteře klubu. Jak účinná a široká budou opatření, která dokážou země BRICS přijmout, bude testem úspěchu summitu.

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.