HOME
16. ledna 2019   19:19 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Země BRICS usilují o nový dialog s Afrikou
John Fraser


Xavier Carim, zástupce generálního ředitele odboru obchodu a průmyslu.
Foto: John Fraser/IPS
JOHANNESBURG, 27. prosince 2012 (IPS) - Jihoafrická republika plánuje na přelomovém summitu, který se bude konat v březnu, posílení vazeb mezi Afrikou a jejími partnery v Brazílii, Rusku, Indii a Číně.

„Tématem summitu je BRICS (zkratka složená z počátečních písmen zemí sdružených v bloku) a Afrika – partnerství pro rozvoj, integraci a industrializaci," popisuje Xavier Carim, zástupce ředitele Odboru obchodu a průmyslu, plánovanou náplň mezinárodního setkání v Durbanu (JAR).

„Chceme spojit naše zájmy s podporou integrace v Africe, nesoustředit se pouze na otázku přístupu ke zdrojům."

Vzhledem k tomu, že JAR je nejmenší ze zemí skupiny BRICS jak co do počtu obyvatel, tak velikosti HDP, objevily se názory, že si nezaslouží členství v klubu nejvýznamnějších rozvíjejících se zemí.

Odpovědí na tyto postoje je skutečnost, že JAR může svým partnerům v BRICS nabídnout lepší přístup k minerálnímu bohatství celého kontinentu a proto nehraje pouze národní roli, ale také regionální. Bezprostředně po hlavním jednání navštíví hlavy vlád zúčastněných zemí zasedání řídícího výboru Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD).

„Proběhne to na úrovni prezidentů, což pomůže navázat vztahy BRICS s Afrikou," pokračuje Carim.

Plán na oživení vztahů mezi Afrikou a státy BRICS na summitu v Durbanu vítá také John Maré, politický konzultant z Pretorie.

„Má to velký význam. Konkrétně to znamená, že Jihoafrická republika moderuje obchodní dialog Afriky s Čínou. Je důležité, aby se v obchodních ujednáních zajistilo, že nebude žádné využívání Afriky Číňany."

Zdůraznil, že právě Čína, asijský gigant a zakládající člen uskupení BRIC, má pro Afriku klíčový význam.

„Skupina BRIC přizvala JAR za člena, protože v nás viděla nejvhodnější bránu na kontinent," vysvětluje.

„Jestli se podaří na summitu prosadit agendu Afriky, bude to znamenat, že JAR sehrála roli, která se od jejího členství očekává." Podle Marého by země BRICS měly usilovat o nový dialog s Afrikou tak, jak se to nyní daří Evropské Unii.

„EU vede s Afrikou úspěšný dialog prostřednictvím výboru Afrického svazu." (African Union – sdružující organizace 52 států založená v roce 2002; jedinou africkou zemí, která není členem, je Maroko, pozn. ed.)

„Toto spojení NEPADu s BRICSem by mohlo být zrcadlovým obrazem dialogu s EU a mohlo by BRICSu přinést vztahy s Afrikou, které nemají ani USA nebo Japonsko," dodává. „Jsem přesvědčený, že setkání v Durbanu bude prvním kolem pravidelných rozhovorů."

Moderátorskou roli JAR při vytváření užších vazeb mezi Afrikou a státy BRICS by uvítal také nezávislý analytik z Johannesburgu Ian Cruickshanks.

„Těší mne jakékoliv rozšíření vlivu Jihoafrické republiky v globálním ekonomickém a politickém měřítku."

„Skupina BRICS je vnímána jako nové, životem pulzující uskupení s rostoucím politickým a ekonomickým vlivem, disponující přístupem ke kapitálu, schopné ovlivnit nové fixní investice v Africe, která je posledním nerozparcelovaným územím v oblasti zatím nevyužívaných energetických a surovinových rezerv."

Cruickshanks také připomněl, že Afrika přispívá k úhrnnému HDP planety pouhými třemi procenty, z toho připadá jedna třetina na JAR. „Afrika má ovšem potenciál postupovat kupředu rychleji než rozvojový svět za předpokladu, že bude mít lepší přístup k finančním prostředkům, což by mohli zajistit průmysloví tahouni skupiny BRICS," předpovídá. Cruickshanks také zmiňuje skutečnost, že surovinové zdroje Jihoafrické republiky jsou již z velké části vyčerpány, a pochybuje o tom, že by zásoby z ropných šelfů u pobřeží byly dostatečně velké pro případné využití v rámci partnerství se zeměmi BRICS, nebo pro export do dalších států Afriky.

„Bránou do Afriky by pro země skupiny BRICS mohl být rozvinutý finanční sektor JAR. Ten by mohl nastartovat obrovský ekonomický vzestup a přinést 900 miliard randů (jihoafrická měna) na financování plánů rozvoje infrastruktury, slíbené prezidentem Jacobem Zumou," říká Cruickshanks. „Pro další rozvoj je také třeba pracovat na předcházení a zmírnění obchodních neshod uvnitř uskupení BRICS," dodává Carim.

Jako příklad uvádí zavedení antidumpingových celních poplatků pro dovoz kuřat z Brazílie a papíru z Číny.

„Takové věci musí přijít, je to nevyhnutelné, když si uvědomíte, jak naše obchodní výměna narůstá," objasňuje Carim.

„Čím víc obchodujete, tím víc máte vzájemných třenic – to je normální součást vztahu."

„Nicméně při jednání s partnery v rámci BRICS se vždy snažíme takovým potížím předcházet," pokračuje.

Carim přesto trvá na tom, že společnosti, které jsou přesvědčeny, že se staly oběťmi dotovaného zboží, tedy zboží prodávaného na zahraničním trhu za nižší cenu než na domácím, mají právo žádat vládu o ochranářská opatření.

Vedle toho je také třeba pracovat na vytvoření příznivější obchodní vyváženosti mezi JAR a jejími partnery v BRICKS. „Růst dovozu negativně ovlivňuje domácí průmysl," argumentuje. „Musí existovat způsob, jak vyrovnat tlaky a najít prostor a podporu pro náš vývoz, jako tomu je v případě exportu našeho vína do Brazílie."

Podle Carima ale ještě neuzrál čas na vznik zóny volného obchodu v rámci zemí skupiny BRICS.

„Nikdo o zóně volného obchodu nemluví, protože otevřít své trhy znamená nebezpečí ztráty celých odvětví," přibližuje Carim náladu. „Indie je zranitelná v sektoru zemědělství, ve spotřebním zboží naopak vynikají Číňané a Brazílie je neobyčejně konkurenceschopná na trhu s potravinami.

„Volný obchod představuje rizika."

Podle něj mají země BRICS mnoho příležitostí učit se od sebe navzájem. Jako příklad uvádí metodu rozvoje finančních institucí v Brazílii, která by mohla být příkladem pro Jihoafrické sdružení průmyslového rozvoje.

Číňané a Indové zase vynikají v zavádění průmyslových rozvojových zón – oblasti, v které JAR má co dohánět.

„Měli bychom raději směřovat ke sdílení zkušeností, než k ničivé soutěži," uzavírá Carim.

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.