HOME
16. ledna 2019   18:55 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Finanční kriminalita stojí rozvojový svět nejméně bilión dolarů ročně
Jim Lobe

WASHINGTON, 18. prosince 2012 (IPS) - v roce 2010 přišel rozvojový svět následkem korupce, daňových úniků a dalších nezákonných finančních operací včetně hotovostních převodů téměř o bilión dolarů, říká se v nové zprávě Global Financial Integrity zveřejněné ve Washingtonu.

Tato šest let stará výzkumná a nátlaková skupina prohlásila, že globální finanční korupce během posledního desetiletí vytrvale roste, a to navzdory bezpříkladnému úsilí vlád i nevládních organizací ji odstranit.

V roce 2010, což je poslední rok, pro který existují dostupná data od MMF a Světové banky, stály nezákonné finanční operace podle GFI 859 miliard dolarů.

Tato suma přibližně desetkrát překonává celkovou částku 88 miliard poskytnutých rozvojovým zemím jako přímá zahraniční pomoc v témže období.

„To znamená, že na každý dolar rozvojové zahraniční pomoci připadá deset dolarů ztracených cestou nezákonných toků," poznamenává GFI.

Ovšem přední ekonom GFI a spoluautor zprávy Dev Kar tvrdí, že poslední odhady téměř určitě podhodnocují celkové množství nezákonných finančních toků, částečně proto, že nezahrnují hotovostní převody, a také proto, že byla použita nová, konzervativnější metoda shromažďování a vyhodnocování dat.

S použitím původní metody se odhadovaná částka ztracená v nezákonných operacích vyšplhá až na 1,14 biliónu dolarů.

„Odhady vytvořené podle obou metodologií jsou pravděpodobně značně konzervativní, protože nezapočítávají přeceňování služeb, nesprávné účtování faktur, Hawala převody (mimobankovní systém převodu peněz) a výplaty prováděné ve velkých objemech hotovosti," shrnuje situaci Kar, který dříve pracoval jako přední ekonom MMF.

„To znamená, že většina zisků z pašování drog a lidí a jiných kriminálních aktivit, které jsou realizovány v hotovosti, se do odhadů nezapočítávají," dodává.

Osmdesátistránková zpráva „Nezákonné finanční toky z rozvojových zemí: 2001-2010" konstatuje, že největší ztráty způsobené nezákonnými toky utrpěla Čína – během první dekády nového století to bylo průměrně 274 miliard dolarů ročně, celkem tedy 2,74 biliónu dolarů, přičemž 420,36 miliard dolarů připadá jen na rok 2010.

Čína je na žebříčku ztrátovosti následována Mexikem, Malajsií, Saudskou Arábií a Ruskem. Mexiko s ročním průměrem 47,6 miliard dolarů a 51,2 miliard dolarů v roce 2010, Malajsie průměrně 28,5 miliard, ale ohromujících 64,38 miliard za rok 2010, Saúdská Arábie průměrně 21 miliard a 3838,2 miliard v roce 2010, Rusko průměrně 15,2 miliard a 43,6 miliard za rok 2010.

Další země, které se umístily v první desítce za rok 2010, jsou Irák (22,2 miliard), Nigérie (19,66 miliard), Kostarika (17,51 miliard), Filipíny (16,62) a Thajsko (12,37 miliard).

Ačkoli nejhůře postižené ekonomiky jsou středopříjmové země, nebo dokonce vysokopříjmové, jako jsou Katar a Spojené arabské emiráty, oběti nalezneme i mezi nejchudšími státy světa. Mezi země s největšími ztrátami za rok 2010 vedle Nigérie a Filipín patří také Súdán (8,58 miliard dolarů) a Etiopie (5,64 miliard dolarů), Indie se dostala na osmé místo v žebříčku průměrných ročních ztrát za posledních deset let s 12,3 miliardy dolarů. „Z rozvojového světa nepřetržitě proudí astronomické částky do daňových rájů a bank v rozvinutých zemích," líčí situaci ředitel GFI Raymond Baker.

„Je to jasné, z rozvojových zemí se odčerpává stále více peněz a to v době, kdy jak chudé, tak bohaté státy bojují o nastartování ekonomického růstu. Tato zpráva by měla být důrazným varováním světovým lídrům, že se musí udělat víc v boji s těmito zhoubnými finančními úniky."

Tato zpráva přichází uprostřed zvýšené globální pozornosti věnované korupci jako překážce rozvoje. Korupce a s ní související hrozby pro dlouhodobou vládu Komunistické strany Číny byla hlavním tématem na 18. Národním shromáždění uplynulý měsíc, kde byla také předána moc novému prezidentu Xi Jinpingovi.

Zatímco v Rusku proti občanským protikorupčním hnutím tvrdě zakročili, v Indii se jim podařilo stát se středem celonárodní pozornosti. Přitom oba tito tradiční poskytovatelé zahraniční pomoci stále častěji podmiňují svou podporu mírou odhodlání příjemců odstranit korupci v řadách úředních činitelů.

Podle zprávy GFI je za většinou nezákonných finančních toků z rozvojových zemí v poslední dekádě metoda „obchodního přeceňování" – uvádění nesprávné ceny zboží.

Když například exportér z rozvojové země prodá zboží v hodnotě dvou miliónů dolarů zahraniční společnosti, vyúčtuje cenu jeden a půl miliónu s tím, že půl miliónu si nechá složit na své soukromé konto v zahraničí, aby se vyhnul zdanění.

Nebo naopak dovozce vykáže vyšší cenu, než ve skutečnosti za zboží zaplatil, aby snížil daňový základ, a zisky opět končí na tajných kontech někde v zámoří.

Nezákonné transfery mohou podle zprávy probíhat také cestou různých forem korupce zahrnující podplácení, ilegální provize stejně jako otevřené defraudace.

V období 2001 až 2010 zpráva odhaduje, že rozvojové země ztratily 5,86 biliónu dolarů, tedy průměrně přes půl biliónu ročně.

Měřeno dolary nezákonné toky navzdory propuknutí finanční krize v roce 2008 nepřetržitě rostly průměrně o 8,6 % ročně. Nárůst probíhal v každém rozvojovém regionu, Střední východ a Severní Afrika však suverénně vedou (s průměrným ročním růstem nelegálních toků o 26,3 %), následovány těsně Subsaharskou Afrikou (23,8 %). Průměrný roční přírůstek v Asii, která obstarává 61 % všech nezákonných toků z rozvojového světa, dosáhl téměř 8 %. V Latinské Americe a Karibiku byl růst nejpomalejší – na úrovni 2,65 %.

Zpráva se nezabývá hotovostními transakcemi, které je mnohem obtížnější vystopovat. Ve své předcházející zprávě GFI odhadlo, že pašování a obchod s drogami, které probíhají zpravidla v hotovosti, ročně vyprodukuje zisky kolem 320 miliard dolarů jak v rozvinutém, tak rozvojovém světě.

Další nezákonné odvětví podnikání je padělání a napodobování – jak spotřebního zboží, tak měny – ročně vyprodukuje podle GFI dalších 250 miliard dolarů. Příjmy z pašování lidí se ve starší zprávě odhadují na 31,6 miliard dolarů ročně.

Pro řešení problému nezákonných finančních toků zpráva doporučuje mimo jiné přijetí nových předpisů a zákonů, které požadují identifikaci majitelů všech bankovních kont i účtů s cennými papíry a „identifikaci skutečných, lidských vlastníků všech korporací, fondů a nadací" v okamžiku vzniku.

Také volá po reformě celních a dozorčích orgánů a postupů v zájmu úspěšnějšího odhalování obchodního přeceňování. Navíc by nadnárodní firmy měly povinnost oznamovat a zveřejňovat údaje o prodeji, zisku a placení daní v každé zemi, kde mají pobočku.

A v neposlední řadě údaje o osobních i firemních účtech by měly být automaticky sdíleny všemi účastnickými zeměmi.

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.