HOME
16. ledna 2019   18:33 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Afrika – rostoucí investice, bohatnoucí střední třída
Fred Ojambo


VIP zóna na koncertě Seana Kingstona.
Foto: Will Boase/IPS
KAMPALA, 26. prosince 2012 (IPS) - díky rostoucím investicím do sektoru služeb, zpřístupnění ohromných přírodních zdrojů a pozitivním dopadům ekonomických politik prosazovaných africkými vládami po dvě uplynulé dekády přibývá příslušníků střední třídy rychleji než obyvatel.

„Investice do klíčových odvětví, jako jsou bankovnictví, telekomunikace, informační technologie, doprava a bytová výstavba pozvedly střední třídu," říká Lawrence Bategeka, hlavní badatel Centra pro hospodářský a politický výzkum se sídlem v Ugandě.

„Liberalizace afrických ekonomik vedla ke zvýšení výkonu a rychlému růstu v sektoru služeb. Za vzestupem střední třídy na kontinentě stojí především růst soukromého sektoru," upřesňuje Lawrence Bategeka.

Africká střední třída se definuje spotřebou od dvou do dvaceti dolarů na hlavu a den. Podle zprávy Africké rozvojové banky pojmenované „Uprostřed pyramidy" se ovšem drtivá většina nachází blíže spodní hranici kritérií spotřeby.

Podle Africké rozvojové banky se podíl střední třídy v populaci zvýšil na přibližně 34 %, tedy téměř 350 miliónů obyvatel. V roce 1980 to bylo 126 miliónů lidí, tedy 27 % obyvatel Afriky.

„To představuje přírůstek 3,1% v období od roku 1980 do roku 2000, přičemž populační přírůstek na kontinentě za stejné období činil 2,6 %," říká se ve zprávě.

Všichni chápou, že střední třída je budoucností Afriky, rozhodující společenskou vrstvou pro další hospodářský a politický rozvoj kontinentu. Je ovšem obtížné přesně rozlišit, kdo spadá do této kategorie a ještě obtížnější odhadnout, kolika příslušníky střední třída disponuje.

„Kdo v Ugandě patří ke střední třídě rozhoduje otázka vzdělání, schopnosti platit nájem, přístupu k internetu, častých návštěv supermarketů a útraty alespoň 15 dolarů denně," líčí situaci Stephen Kaboyo, manažer společnosti pro sociologický výzkum Alpha Partners. Joseph Nsubuga, agent s pozemky operující v okolí hlavního města Kampaly, vycítil příležitost a chytnul ji za pačesy.

„Rostoucí příjmy řady mých spoluobčanů nastartovaly poptávku po pozemcích, tak jsem na nic nečekal a pustil se do práce. Nejdříve jsem prodával půdu, co jsem zdědil po rodičích, ale teď z toho mám pravidelné zaměstnání na plný úvazek. Zbohatl jsem a můžu své děti posílat na lepší školy," vypráví Nsubuga.

James Babalanda, bývalý pedagog žijící v Kampale, si také polepšil. „Lidé se zvýšenými příjmy si přáli kvalitní domácí elektroniku, tak jsem se rozhodl otevřít síť prodejen po hlavním městě a věřte, mám se nyní znamenitě."

Bategeka prohlašuje, že prostor pro africkou střední třídu se doširoka otevírá, ale je závislý na vládních investicích do infrastruktury.

„Uganda je dobrým příkladem toho, jak ekonomické reformy zvedají příjmy obyvatel, a kdyby investice do infrastruktury byly vyšší, byl by ještě vyšší i ekonomický růst. Většina států Afriky byla pomalá v oblasti růstu soukromého sektoru, což způsobily deficity v infrastruktuře, která je klíčem k růstu." „Tím, že se zbavily státní kontroly a uvolnily soukromý sektor, stimulovaly africké ekonomiky růst střední třídy. Rozsáhlejší veřejné investice do infrastrukturních projektů umožní další expanzi," pokračuje Bategeka.

V devadesátých letech přijaly africké vlády strukturální nápravné programy Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, které prosazovaly politiku volného trhu.

„Zavádění liberalizačních opatření, která se soustředila na růst soukromého sektoru, je klíčem ke kontinentálnímu nástupu střední třídy," říká Bategeka. „Vlády zavedly rozumnou protiinflační politiku, což přilákalo investice."

„Investice do sektoru služeb jsou hlavním hybatelem vzestupu střední třídy na kontinentě. Uvážlivá hospodářská politika současně přilákala přímé zahraniční investice, které napomohly růstu střední třídy," opakuje Bategeka.

Nejvyšší koncentrace střední třídy dosahují severoafrické státy jako Tunis, který se svou střední třídou představující 89,5 % obyvatelstva vede následován Marokem s 84,6 %. V Libérii je naopak podíl střední třídy v populaci nejnižší mezi sledovanými zeměmi. Do kategorie střední třídy zde spadá pouhých 4,8 % obyvatel, na druhé příčce pomyslné tabulky je Burundi s 5,3 %. Podle Africké rozvojové banky je střední třída díky účinné poptávce po spotřebním zboží a službách klíčovým motorem rozvoje soukromého sektoru.

MMF ve svém regionálním výhledu pro subsaharskou Afriku z října 2012 konstatoval, že subsaharská Afrika zůstává izolována před negativními faktory ovlivňujícími růst ve vyspělých zemích, ekonomická aktivita regionu je čilá a odolná s očekávaným růstem na úrovni předcházejícího roku.

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.