HOME
19. prosince 2018   07:41 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
V Ugandě roste produkce kávy a bavlny
Will Boase

KAMPALA, 27. prosince 2012 (IPS) - bavlna bývala jedním z klíčových zdrojů dolarových příjmů Ugandy, ale kolaps světových cen v roce 1980 způsobil propad trhu i produkce. Nicméně objem sklizně se v období 2010 až 2011 zdvojnásobil a vývozní zisky dosáhly 48 miliónů dolarů.

Uganda zůstává největším africkým exportérem kávy a východoafrický národ závodí s časem v úsilí zvýšit v průběhu příštích tří let produkci na 60 000 tun.

Photos:

1. Sběrač bavlny na plantáži v Layibi Ginnery v Gulu na severu Ugandy. Foto Will Boase/IPS

2. Stroje na čištění surové bavlny v Layibi Ginnery. Foto Will Boase/IPS

3. Dělníci si během směny rádi pohovoří. Foto Will Boase/IPS

4. Surová bavlna před zpracováním. Foto Will Boase/IPS

5. Čerstvě natrhaná kávová zrna z distriktu Zombo na severu Ugandy připravená na sušení. V období od října 2010 do září 2011 byla Uganda devátým největším vývozcem kávy na světě. Foto Will Boase/IPS

6. Kávu pěstuje přes půl miliónu drobných farmářů na plantážích o výměře od půl do dvou a půl hektaru. Celkově sektor zaměstnává tři a půl miliónu lidí. Foto Will Boase/IPS

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.