HOME
24. ledna 2019   00:55 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Živá voda pro Sierra Leone
Travis Lupick

FREETOWN, 26. prosince 2012 (IPS) - Freetown, přístav a hlavní město Sierra Leone, je oblast, kde lidé odjakživa spoléhali na oceán jako zdroj potravy a obživy.

Navzdory rostoucímu nebezpečí úplného vylovení ryb a vyčerpání rezerv, vody jsou stále poměrně bohaté a jsou zdrojem příjmů pro desítky tisíc zdejších obyvatel. Velké ryby jako například barakudy zmizely, ale rodina se nasytí i kopáním korýšů zahrabaných v písku. Kelfala Wullarie, rybář z Aberdeenu v sousedství Freetownu, vyjádřil míru závislosti místních na darech moře. „Někdy chytnete malou rybu, ale čas od času velkou," říká. „Když chytnete velkou, najíte se."

Photos:

1. Rybaření u pobřeží Freetownu, hlavního města Sierry Leone, bylo hlavní obživou místních ještě před založením města osvobozenými afroamerickými otroky v roce 1792. Foto: Travis Lupick/IPS

2. Goderich Beach je rybářský přístav vzdálený sotva třicet minut jízdy ze středu města. Jedna rybářská bárka může nalovit denně ryby za 300 dolarů. Foto: Travis Lupick/IPS

3. V zemi, kde přes polovinu populace žije pod úrovní chudoby, si může šikovný rybář vydělat stovky dolarů za den. Ale údržba plavidel něco stojí a zásoby ryb se ztenčují. Foto: Travis Lupick/IPS

4. Většina místních rybářů stále loví ručně původními technikami, které se až na použití lodních motorů nezměnily po celá staletí. Foto: Travis Lupick/IPS

5. Čím větší loď, tím pravděpodobnější šance na lukrativní úlovek. Pro většinu jsou ovšem náklady na pořízení takové výbavy nedostupně vysoké. Navíc také údržba a provoz nejsou laciné. Foto: Travis Lupick/IPS

6. Rybáři loví ve dvou až třech na jednoduchých dřevěných člunech, z nichž rozhazují sítě. Foto: Travis Lupick/IPS

7. Rybaření s pomocí malých primitivních plavidel bez mechanického pohonu je obtížná a vyčerpávající práce, která obvykle vynese zlomek zisku větších motorových lodí. Ale vratké loďky jsou laciné a většina rybářů si víc nemůže dovolit. Foto: Travis Lupick/IPS

8. Děti rybářů běžně doprovází své otce a učí se řemeslu od nejranějšího věku. Foto: Travis Lupick/IPS

9. Vedle oblíbených ryb jako barakuda nabízí oceán obyvatelům Sierry Leone mnoho dalších plodů. Místní mají například rádi také srdcovky jedlé. Foto: Travis Lupick/IPS

10. Nic nepřijde na zmar. Do sítí se vedle ryb také chytnou krevety a krabi, kteří jsou prodáni na vývoz, nebo dodáni na městské tržnice, případně skončí na talíři rybářských rodin. Foto: Travis Lupick/IPS

11. Znečištění pobřežních vod Freetownu se díky neexistující kanalizaci a rostoucí populaci dosahující 1,3 miliónu nebezpečně zhoršuje. Foto: Travis Lupick/IPS

12. Navzdory potokům splašků a odpadků proudícím do oceánu v okolí hlavního města voda stále zůstává středobodem života desítek tisíc chudých. Foto: Travis Lupick/IPS

13. Mezi kotvícími plavidly a vyhozenými odpadky se běžně koupou děti. Foto: Travis Lupick/IPS

14. Navzdory znečištění a toxickému zamoření celých pobřežních oblastí voda stále poskytuje živobytí i možnost ochladit se v nesnesitelném horku. Foto: Travis Lupick/IPS

15. Intenzívní a nezřídka nelegální velkovýlov představuje pro Sierru Leone vážný problém. Snižující se zásoby ryb ohrožují existenci místních obyvatel, kteří na dary moře spoléhají po generace. Foto: Travis Lupick/IPS

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.