HOME
21. kvetna 2018   07:59 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Čas na kávu v Ugandě
Fred Ojambo


Sušení kávy u silnice do Busogy na východě Ugandy.
Foto: Will Boase/IPS
KAMPALA, 28. září 2012 (IPS) - Uganda, největší africký vývozce kávy závodí s časem, aby stihla během tří příštích let zvýšit produkci na 60 000 tun zrna, tedy ekvivalent miliónu šedesátikilogramových žoků. Někteří ovšem považují takový výkon za nedosažitelný.

Uganda, největší africký vývozce kávy závodí s časem, aby stihla během tří příštích let zvýšit produkci na 60 000 tun zrna, tedy ekvivalent miliónu šedesátikilogramových žoků. Někteří ovšem považují takový výkon za nedosažitelný.

Tento východoafrický národ plánuje pomocí vládního programu znovuosazení kávovníkovými keři zvýšit roční produkci z 3,5 miliónu na 4,5 miliónu šedesátikilogramových žoků kávy.

Francis Chesang, provozní ředitel státního Ugandského úřadu kávového rozvoje (UCDA), je přesvědčený, že tento vnitrozemský národ svého cíle dosáhne.

„Náš znovuosazující program sklízí výsledky a díky němu bychom měli významně zvednout roční produkci do roku 2015. Sázíme totiž rychle rostoucí a plodné odrůdy."

Uganda, která je druhým největším pěstitelem kávových bobů po Ethiopii, zahájila program znovuosazování kávových plantáží v roce 1994 poté, co odhalila chorobu, která zdevastovala polovinu místních keřů robusty.

Program si klade za cíl postupně nahradit staré nemocné keře kávovníku novými geneticky čistými a vysokovýnosnými odrůdami. Předpokládá se roční obměna keřů Robusty v míře 5 % a keřů Arabicy 2 %.

V současnosti disponuje Uganda oficiálně úhrnnou zásobou 300 miliónů keřů Robusty a Arabicy.

Z toho nejméně 140 miliónů keřů, především Robusty, bylo vysázeno během posledních osmnácti let. Cílem je vysázet na plantážích do roku 2015 celkem 200 miliónů keřů kávovníku. „Znovuosazování by mělo optimalizovat finanční toky v zahraniční měně a zvýšit výdělky zemědělců," vysvětluje Chesang.

Káva tvoří 20 až 30 % celkových příjmů z exportu Ugandy. Podle UCDA v období od 1.10. 2010 do konce září 2011 činily příjmy z vývozu 3,15 miliónu pytlů kávových zrn 448,9 miliónu dolarů.

Podle International Coffee Organization se v tomto období Uganda stala devátým největším světovým exportérem kávy. Předstihla i Etiopii, která klesla na desáté místo.

David Muwonge, zástupce výkonného ředitele National Union of Coffee Agribusiness and Farm Enterprises (Národní svaz podnikatelů a pěstitelů kávy), je přesvědčený, že Uganda svého cíle ve sklizni kávy nedosáhne, protože výnosy z plantáží zůstávají nízké. Důvodem je, že kávovníky postižené a poškozené v roce 1993 chorobou vadnutí listů stále nebyly všechny nahrazeny novými keři. „Myslím, že dosáhnout tohoto cíle bude velmi obtížné, protože zbývá zasadit ještě šedesát miliónů keřů," říká. „Sklidit plánované výnosy je totiž možné pouze v případě, že všechny nové keře budou zasazeny a budou plodit."

Muwonge dodává, že nedostatečné množství kávovníků, stárnoucí keře, ubohé pěstitelské metody a následky klimatických změn jsou faktory, díky kterým je plánovaný nárůst produkce kávy o milión 60kilogramových žoků v příštích třech letech nerealistický.

Fred Kyobe, čtyřiašedesátiletý pěstitel z distriktu Wakison v centrální Ugandě, nám sdělil, že trvalo léta, než se objem produkce vrátil na úroveň před vpádem parazitů vyvolávajících nemoc vadnutí listů v roce 1993. Na vině je prý také neochota mladých věnovat pěstování kávy potřebnou trpělivost a energii. Než začne kávovník plodit, je třeba o něj tři roky pečovat. Což je jednou z příčin úprku mladých z kávových plantáží za vidinou rychlých výdělků do měst. „Moji synové vyměnili farmaření za provozování mototaxi ve městě. Přesto, že stárnu a sil ubývá," stěžuje si. „Navíc rána, kterou mým kávovníkům zasadila nemoc vadnutí listů, mi také nepřidala na náladě." Kávové plantáže obhospodařuje přes půl miliónu malopěstitelů, z nichž 90 % vlastní plantáže o výměře do 2,5 hektaru. Sektor celkově zaměstnává 3,5 miliónu lidí.

„Káva nadále hraje ústřední roli v ugandské ekonomice, roční obrat vývozu činí 449 miliónů dolarů a pěstování kávy zajišťuje živobytí 1 320 000 z celkem 3 950 000 zemědělských usedlostí v Ugandě," píše se na webových stránkách UCDA.

„Navzdory tomu, že podíl kávového zrna na příjmech z exportu klesl z 60 % na současných 20 až 30 %, káva stále zůstává klíčovou exportní komoditou," konstatuje Muwonge.

„Pokles podílu kávy způsobila také diverzifikace vývozu, ale z hlediska zaměstnanosti a příjmů farmářů je stále páteří ugandské ekonomiky," pokračuje. „Zvýšení investic do sektoru produkce kávy může přinést kýžené ovoce i vládním programům cíleným na snížení chudoby."

Uganda omezila svou závislost na kávě jako jediném zdroji tvrdé měny tím, že začala vyvážet netradiční produkty jako ryby, zahradnické plodiny, kukuřici, kakao, kůže a kožešiny. Prezident Ugandy Yoweri Museveni podtrhl nedávno význam kávy prohlášením, že každý, kdo ohrozí kvalitu kávy, by měl být zatčen a obžalován. V minulosti se vyskytly případy pěstitelů, kteří sklízeli úmyslně nezralé zrno, nebo obchodníků, kteří do zrna nejvyšší kvality přimíchávali zrna nevyhovující kvality. „Sklízení nezralého zrna je vyvoláno chudobou. Někdy musíte naléhavě pokrýt nečekané výdaje a není čas čekat, až zrno plně dozraje," vysvětluje Sunday Mugaga, pěstitel kávy z distriktu Kayunga v centrální Ugandě.

Musagovy příjmy z pěstování kávy stěží postačují na uživení rodiny, tak si vypomáhá prodejem ryb, které chytá v řece Nile protékající distriktem. Rád by svou jednohektarovou plantáž rozšířil, ale kolem není žádná volná půda.

„Zdědil jsem společně s dvěma bratry čtyři hektary po otci, které jsme si rozdělili. Teď nemám, kam se rozšiřovat. Snad časem nějak získám další půdu a budu moct zasadit více kávovníků," doufá.

„Cením si kávy, protože mně dovolila poslat mých pět dětí na školy. Musím ale přiznat, že to nestačí," dodává.

„Až do zahájení produkce ropy plánovaného v roce 2016 může Uganda spoléhat na zisky z exportu kávového zrna," říká Robert Kasozi, nezávislý ekonom.

V Londýně sídlící Tullow Oil Plc, francouzská Total SA a China National Offshore Oil Corporation společně investují do ugandských ropných polí, jejichž rezervy se podle odhadů nedávno zvýšily z 2,5 miliard barelů na 3,5 miliard.

„Produkce ropy nedosáhne komerční úrovně dříve než v roce 2016, vývoz kávy tedy zůstává podstatnou složkou ekonomiky země," pokračuje Robert Kasozi. „Uganda by tedy mohla získat zvýšením objemu sklizené kávy v příštích třech letech vyšší příjmy." „Situaci v exportu kávy také napomáhá zvýšená globální poptávka, která by měla podle všech předpokladů překonávat v příštích několika letech nabídku. Poptávku pohání zvýšená spotřeba kávy v zemích jako Rusko, Indie a Čína," vysvětluje Kasozi. „Prozatím většina farmářů zůstává věrná kávě kvůli vysokým cenám uprostřed rostoucí globální poptávky," prohlašuje Isaac Ntumwa, pěstitel kávy z distriktu Masaka.

„Hodně farmářů v mém distriktu zůstalo u pěstování kávy, protože doufají v lepší výnosy v příštích několika letech," uzavírá Ntumwa.

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.