HOME
22. dubna 2018   07:57 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Malawi brzdí čínský nástup v Africe
Claire Ngozo


Všechny čínské obchody mimo čtyři velká města se musí podle nového zákona zavřít. Tato prodejna v Lilongwe bude muset žádat o novou licenci.
Foto: Claire Ngozo/IPS
LILONGWE, 4. srpna 2012 (IPS) - Krok Malawi vedoucí k zavření čínských obchodů kolem čtyř malawijských velkých měst odsoudily lidskoprávní organizace jako xenofobní. Nový zákon, který vstoupil v platnost 31. Července, zakazuje cizincům obchodovat na venkově a v odlehlých oblastech.

Zákon o investicích a na podporu vývozu nutí obchodníky stěhovat se do čtyř největších měst, kterými jsou Lilongwe, Blantyre, Mzuzu a Zomba. Jedná se o pokus chránit lokální drobné obchůdky před soutěží se zahraničními investory.

Přední lidskoprávní organizace, Centre for Development of People (Centrum pro rozvoj lidu) a Centre for Human Rights Rehabilitation (Centrum pro obnovu lidských práv) varovaly malawijskou vládu před povzbuzováním nálad hledajících viníka mezi zahraničními obchodníky.

„Dělají nám starosti rostoucí xenofobní nálady a množící se útoky na příslušníky cizích národností, kteří legálně v zemi podnikají," říká Undule Mwakasungula, výkonný ředitel Centre for Human Rights Rehabilitation. Podle něj způsob, jakým se s čínskými obchodníky zachází, je porušením jejich lidských práv.

„Malawi by se pod záminkou ochrany zájmů místních obchodníků neměla dopouštět xenofobních útoků."

Nová legislativa přichází krátce poté, co se malawijským obchodníkům na venkově podařilo společnými silami přimět představitele místní správy, aby čínské obchodníky vyhnali. Protesty začaly ve městě Karonga na severu země u hranic s Tanzanií a postupně se rozšířily do všech 28 distriktů v zemi.

Ačkoliv neexistují oficiální údaje o tom, kolik čínských obchodníků se zatím nařízení podřídilo, IPS může potvrdit, že v sedmi distriktech už své prodejny čínští obchodníci zavřeli.

Teď si musí zažádat o nové povolení k prodeji ve výše zmíněných městech. Ovšem řada z nich patrně povolení nezíská, protože nová legislativa požaduje jako počáteční kapitál, který je žadatel povinen složit u Centrální banky Malawi, celých dvě stě padesát tisíc dolarů. Malawijský ministr obchodu John Bande nám řekl, že záměrem nové legislativy je regulace zahraničních investic.

„Zákon jasně definuje, jaký typ zahraničních obchodních investic bude povolen. Už nebudeme přijímat cizince přicházející až z míst, jako je Čína, aby si u nás na venkově otvírali obchůdky a prodejny a likvidovali místní obchodníky," pokračuje Bande.

Ale Mwakasungula je přesvědčený, že hlavní nevýhodou místních obchodníků v soutěži s Číňany je nedostatek financí a technické vybavenosti. Podle něj bylo od vlády nerozumné, sáhnout k tak „drastickému řešení".

„Představa vlády, že zákazem zahraničních obchodníků automaticky nastartuje rozvoj místního podnikání je nerealistická," říká. Žádné oficiální údaje o počtech Číňanů nebo cizinců v Malawi neexistují. Nicméně po roce 2007, kdy Malawi navázala diplomatické styky s Čínou, celou zemi zaplavily čínské obchůdky, občerstvení a ubytovny a dnes je potkáte na každém kroku. Malawi se vzdala svých jedenačtyřicet let trvajících svazků s Tchaj-wanem ve prospěch nastupujícího ekonomického obra.

V současnosti je Čína největším hospodářským partnerem Malawi. Podle statistik malawijského ministerstva obchodu obchodní výměna s Čínou vylétla v roce 2011 do rekordní výše jednoho sta miliónu dolarů. Nárůst oproti předcházejícímu roku činí 400 %.

V roce 2008 vydaly obě země společné memorandum o porozumění v otázkách průmyslu, obchodu a investic. V něm se Čína zavazuje zvýšit malawijské produkční kapacity tabáku, bavlny, lesnictví, důlního průmyslu a výroby hnojiv.

Malawijská republika už také od Číny úhrnem obdržela 260 miliónů dolarů formou koncesionářských poplatků, grantů a podpory rozvojových projektů. Letos byl v zemi otevřen první pětihvězdičkový hotel.

Disponuje čtrnácti přepychovými prezidentskými apartmány a dokonale vybaveným konferenčním centrem. Všechno za peníze čínské vlády.

Podle údajů, které jsme získali na čínském velvyslanectví v Malawi, překročily přímé čínské investice na černém kontinentě v dubnu 2012 hranici 15, 4 miliard dolarů.

Obyčejní Malawijci ale z rostoucího čínského vlivu na národní hospodářství radost nemají.

Ellen Mwagomba, která stála v čele protestů proti čínským maloobchodníkům v Karonze, provozovala od roku 2003 prodejnu s potravinami. Řekla nám, že od roku 2008, kdy se v regionu objevili Číňané, její tržby prudce klesají.

„Tady u nás je rušno, protože jsme v pohraničí. Než sem přišli Číňané se svým laciným zbožím, obchod vzkvétal," říká Mwagomba. Její prodejna potravin nemohla v soutěži s čínskými obchodníky obstát, protože čínští prodavači nasadili čtvrtinové ceny za své zboží.

„Zboží, které nabízím, je z místní produkce a z JAR a je vysoké kvality, proto není laciné. Lidé si ale raději koupí laciné čínské zboží, i když je nekvalitní," říká Mwagomba.

Zákazníci preferují čínské produkty, protože se snaží maximalizovat svou kupní sílu. 74 % obyvatel Malawi žije za méně než 1,25 dolaru na den.

Ale Mwagomba s dalšími podobně smýšlejícími místními obchodníky přesvědčily místní úřady, aby čínské podnikatele z jejich distriktu vystěhovali. „Odcházet začali v červnu a obchody nám hned šly lépe, dokonce ještě před vstupem zákona v platnost. Teď mám denní tržbu kolem 500 dolarů, dřív, když tady byli Číňané v plné síle, to bylo stěží 100," říká Mwagomba.

Mnoho Číňanů ovšem vnímá takové zacházení jako nespravedlivé. Fu-han Chao řídil v distriktu Mzimba na severu Malawi restauraci. Místní orgány ho přinutili restauraci zavřít 30. Června, dříve, než nový zákon nabyl účinnosti, a to na žádosti a stížnosti místních obchodníků ohledně nízkých cen jejich čínské konkurence.

„Místní nepracují tak tvrdě jako my. My své obchody dřív otvíráme a mnohem později zavíráme. A máme otevřeno i v neděli, kdy je většina obchodů zavřených, a za to nás nenávidí. Tohle není férové a mně to hodně vadí. Cítím se ohrožený a mám strach," stěžuje si Chao.

Dodává, že principem obchodu je soutěž. Tvrdí, že před zavřením měl plno a denně vydělával kolem 800 dolarů.

„Přispíváme hodně k hospodářství této země. Já se ještě nerozhodl, co budu dělat dál. Možná se vrátím do Číny, ale tam je podnikání také těžké, protože máme hodně obyvatel a soutěž je tam ostrá," říká. Je zajímavé, že čínská vláda se svých maloobchodníků nezastala.

„To je na vládě Republiky Malawi, důkladně prověřovat a vybírat čínské občany, kteří mají v úmyslu v zemi investovat. Proč by měla vláda Malawi dovolit drobným obchodníkům, o které se v tomto případě jedná, provozovat prodejny? Vydělávají na selhání vládních úřadů v oblasti dozoru nad zahraničními obchodníky," prohlásil na tiskové konferenci 23 července velvyslanec Čínské lidové republiky Pan Hejun. „Pravidla se mají dodržovat a my nepobízíme tyto maloobchodníky, aby si otvírali provozovny na venkově. My povzbuzujeme skutečné investory," dodal na závěr Pan Hejun.

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.