HOME
26. dubna 2018   10:28 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Ze sběračů odpadu vyslanci klimatických změn
Stanley Kwenda


Tomson Chikowero s balíky plastových lahví, které posbíral z odpadu na recyklaci.
Foto: Stanley Kwenda/IPS
HARARE, 1. srpna 2012 (IPS) - Tomson Chikowero se za svou práci styděl. Aby nikdo nezjistil, čím se živí, vstával a odcházel ze svého domova v Hatfieldu na předměstí Harare každé ráno ještě za tmy. A vracel se až po setmění, aby ho nikdo neviděl s plastovými lahvemi, které celý den vybíral z odpadků.

Prodávat posbírané pet lahve a lepenkové krabice původně připadalo Chikowerimu, který do roku 2010 pracoval jako stavař, značně zahanbující. Ale dnes je z něj šikovný a poněkud nepravděpodobný ambasador klimatických změn.

Klimatické změny se už Zimbabwe dotkly, místní meteorologická služba potvrzuje pokles dešťových srážek a růst průměrných teplot v posledních letech. Podle studie, zveřejněné 21. března, nazvané "Posílení národních kapacit pro program klimatických změn v Zimbabwe" tento vývoj podnebí ohrožuje ekonomický růst i zásobování potravinami.

Svou roli ve zmírnění následků klimatických změn v této zemi na jihu Afriky má sehrát také odpad. V publikaci vydané Environmentálním programem OSN nazvané "Odpad a klimatické změny" se dočteme: „Po prevenci vykazuje recyklace nejlepší výsledky z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí v porovnání s jinými přístupy k zacházení s odpadem. Ukazuje se, že tak tomu je … také v rozvojových zemích."

Barnabas Mawire, ředitel místní pobočky nevládní ekologické organizace Environment Africa, souhlasí s tím, že recyklace je pro Zimbabwe zásadní.

„Recyklace přispívá ke zmírnění následků klimatických změn lvím dílem… pokud průmysl recykluje plastové lahve a odpadní materiál, spotřebuje méně energie, než kdyby vyráběl produkty úplně od začátku. Také spotřebuje méně surovin a paliv, což prokazatelně snižuje uhlíkovou stopu," říká Barnabas Mawire. Přehled základních skutečností o recyklaci publikovaný Agenturou na ochranu životního prostředí Spojených států (Environmental Protection Agency, zkráceně EPA) uvádí: „Recyklace plastů spotřebuje zhruba 10 % energie, které je zapotřebí při výrobě z panenských materiálů."

Zatímco žádné odhady, o kolik by recyklace v Zimbabwe snížila emisi skleníkových plynů, nemáme, víme, že ve Velké Británii je to ročně přes 18 miliónů tun oxidu uhličitého. Tolik vypustí do ovzduší 177 879 osobních automobilů za rok. Mnoho Zimbabwanů o klimatických změnách nebo snahách o jejich zmírnění ovšem neví. Tato jihoafrická země sice společně s Climate and Development Knowledge Network pracuje na formulaci zásad politiky ochrany životního prostředí, zatím ale žádnou nemá. Takže když se Chikowero dal na sbírání odpadu, činil tak pouze z důvodů existenčních. V zemi vládne 70% nezaměstnanost a kilogram plastů se vykupuje za sedm až deset dolarů.

Ačkoliv neexistují žádné oficiální statistiky o tom, kolik lidí si takhle vydělává, přímí účastníci tohoto podnikání mají konkrétní čísla. Nákupčí plastů z trhu Mbare Musika v Harare nám řekl, že denně má co do činění se dvěma stovkami sběračů.

Tržnice Mbare Musika je největší ve městě a má vyhrazený zvláštní prostor pro nákupčí recyklovatelných materiálů. Mukundi Plastics, balící a recyklační společnost z průmyslové oblasti Harare, uvádí, že denně přejímají dodávky plastů přibližně od stovky lidí.

Recyklování je pro zemi důležité. Podle Environmental Management Authority, vládního úřadu zřízeného na ochranu environmentálních služeb a zboží, Zimbabwe už docházejí smetiště – není, kam odpad vyvážet.

Navíc, jak píše Journal of Sustainable Development, průměrná domácnost v Zimbabwe denně vyprodukuje 2,7 kg pevného odpadu, z čehož celých 47 % je biologicky neodbouratelných. Při jeho likvidaci se úřady často uchylují ke spalování, tedy k metodě považované za škodlivou životnímu prostředí.

Recyklování je nejlepší způsob, jak tomu čelit.

Chikowero se o klimatických změnách a o tom, jak recyklace může snížit emise uhlíku, poprvé dozvěděl od nákupčího, který ho tak povzbuzoval do další práce.

„Když jsme začínali, dělali jsme to jen kvůli penězům, mně akorát nebylo jasné, proč chce někdo kupovat pet lahve a kartónové krabice. Teď už to vím, když mi řekli, co se s plasty děje dál," vypráví Chikowero. Plasty jsou recyklovány místními i zahraničními společnostmi a jsou z nich opět vyráběny nápojové pet lahve. Také nechápal, že pobízením hospodyněk, aby třídily odpad, pro který si chodil, pomáhal zmírnit následky klimatických změn v Zimbabwe.

Podle studie Posílení národních kapacit pro program klimatických změn v Zimbabwe, zadané společně vládou a OSN, v zemi nejsou kapacity na zmírnění dopadů klimatických změn, ani na přizpůsobení se novým podmínkám.

„Žádal jsem hospodyňky, aby plastové lahve dávaly zvlášť. Nejdříve se jim to nelíbilo, ale když jsme se po čase sblížili a ony pochopily, proč to po nich chci, bylo to už snadné," vzpomíná Chikowero.

Čím více lidí si postupně osvojovalo ideu boje s klimatickými změnami, tím byla jeho práce snazší. Teď zvládne posbírat mnohem větší množství plastů za kratší čas, tudíž vydělat více peněz. V současnosti chodí sbírat plasty z padesáti bloků obytných domů ve středu města a odlehlé oblasti Eastlea.

Domovníci a správci se rychle stali součástí Chikoweriho sféry vlivu. „Hodně mi pomáhají a práci mi tak ulehčují," říká Chikowero a ukazuje ceduli připevněnou na zdi domu, nabádající nájemníky, aby třídili odpad.

V Eastlea nám hospodyňky Idah Ndadziyira a Tatenda Munjoma řekly, že sem pravidelně chodí tři další sběrači, kteří jim také vyprávěli o klimatických změnách a významu recyklování.

„Nevěděla jsem, o co jde. Vlastně jsem si myslela, že se to může stát jen v bohatých zemích a ne v Zimbabwe, dokud mi to sběrači nevysvětlili. Teď to já vysvětluji ostatním," popisuje svou zkušenost se sběrači Idah Ndadziyira.

Chikowero zatím přiměl každý třetí dům na předměstí Eastlea, aby třídil odpad, a dalších domácností přibývá.

„Je to teď životní styl. Proto se přidávají další," líčí situaci Chikowero.

Dokonce i celostátní koordinátor National Climate Change Committee (Národní výbor pro klimatické změny), Dr. Toddy Ngara, ocenil zásluhy sběračů odpadu.

„Jejich práce je chvályhodná, hodně nám pomohli s čištěním měst a nyní nám svým příspěvkem k průmyslu recyklace pomáhají chránit životní prostředí," říká Ngara.

Vládní výbor pro adaptaci na změny klimatu přislíbil oslovit sběrače a zapojit je jako vyslance do rozvíjející se národní strategie boje s klimatickými změnami.

Ředitel odboru na Ministerstvu životního prostředí, Irvin Kunene, prohlásil na setkání v Harare začátkem května, že všichni zúčastnění včetně sběračů odpadu budou při přípravě národní politiky boje s klimatickými změnami konzultováni. Díky tomu může být Chikowero na svou práci hrdý.

„Už se za ni nestydím."


  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.