HOME
25. dubna 2018   07:53 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Rozvojové země trápí dluh soukromého sektoru
Hilaire Avril


Děti v Otjiveru, Namibie.
Foto: Servaas van den Bosch/IPS
NAIROBI, 30. července 2012 (IPS) - Dvanáct let po úspěšné kampani za odpuštění dluhů některým z nejchudších zemí světa, rozvojové ekonomiky opět klopýtají pod neudržitelným břemenem dluhů. S tím rozdílem, že tentokrát se jedná o dluh soukromého sektoru, který roste do nebezpečných rozměrů.

Čerstvá zpráva Jubilee Debt Campaign, což je spojení organizací podporujících zrušení dluhů a větší průhlednost globálních finančních trhů, dospívá k závěru, že dluh na zahraničních platbách soukromého sektoru v chudých zemích vzrostl z průměrných čtyř procent celkového obratu vývozu v roce 2000 na deset v roce 2010. „Některé země jako Etiopie, Niger nebo Mozambik utrácejí stále stejnou částku na obsluhu dluhové povinnosti jako před sérií rušení dluhů v roce 2000," říká Tim Jones, který je podepsán pod citovanou zprávou. Vlády Salvadoru, Filipín a Srí Lanky vynakládají celou čtvrtinu svých příjmů na splátky zahraničního dluhu.

Zpráva s názvem 'Stav dluhu' dále uvádí, že splátky dluhů soukromého sektoru jsou nyní v porovnání s veřejným státním dluhem v mnoha nejkřehčích ekonomikách světa dvojnásobné.

„Obecně platí, že veřejné dluhy klesly díky odpouštění a příznivějším ekonomickým vyhlídkám. Ale v mnoha rozvojových zemích je soukromý sektor předlužený a ohrožuje další rozvoj," vysvětluje Jones. „Neudělalo se nic, co by bránilo rozsáhlému úvěrování rozvojových zemí liberalizovaným globálním finančním systémem," dodává.

Navzdory souhlasu mezinárodní komunity s iniciativou Heavily Indebted Poor Countries (Těžce zadlužené chudé země) za odpuštění dluhů 33 zemím v celkové výši 125 miliard dolarů Mezinárodní měnový fond a Světová banka předpovídají nárůst splátek zahraničních dluhů Nejméně rozvinutých zemí o třetinu během několika příštích let.

Zvyšující se neudržitelný dluh, který trápí země jihu od sedmdesátých let, nyní vyvolává paniku i v Evropě. Vývoj v Řecku zrcadlí to, co se odehrávalo v rozvojovém světě, tvrdí Jubilee Debt Campaign. Podle nich se historie opakuje, protože žijeme ve světě, kde „věřitelé mohou beztrestně dál poskytovat úvěry a dlužníci vždy musí zaplatit plnou cenu".

Problém nesplatitelných dluhů svět poprvé zaznamenal v srpnu roku 1982, kdy zbankrotovalo Mexiko. Další dluhové krizi, způsobené tentokrát masívním zadlužením soukromého sektoru, čelilo Mexiko opět v letech devadesátých a to společně s Ruskem, Brazílií, Tureckem, Argentinou a zeměmi Jihovýchodní Asie.

Výzkumy odhadují, že v padesátých a šedesátých letech minulého století, tedy v období dvou dekád zbankrotovali následkem předlužení čtyři vlády. Od roku 1970 se počet bankrotářů zvýšil v průměru na čtyři za rok.

„Nyní prožíváme globální finanční krizi, v níž lidé na západě zakouší to, co mnoho obyvatel jihu planety prožívalo posledních třicet let. Je podivuhodné, že ideologie liberalizmu má stále takový vliv," žasne Jones.

„Některé země se v nedávných letech pokusily o obnovení regulace mezinárodního úvěrování, například Brazílie uvalila daň na krátkodobé zahraniční půjčky proudící do země, Island (jehož tři největší banky zvládly vytvořit zahraniční dluh šestkrát převyšující HDP celé země) zvolil velmi odlišnou cestu – jeho vláda odmítla převzít zahraniční dluhy privátního bankovního sektoru, především díky obyčejným lidem, kteří povstali a odmítli takové závazky plnit. Nyní se Island z krize zotavuje mnohem rychleji než ostatní státy.

„I další země se snaží znovu zavádět regulaci finančních toků přes hranice jejich území, ale naráží na omezení, jako jsou mezinárodní dohody Světové obchodní organizace," dodává Jones. Podle zveřejněné zprávy se splátky dluhů 32 rozvojových zemí, které získaly nárok na dluhovou úlevu, snížily z průměrných dvaceti procent vládních příjmů v roce 1998 pod pět procent v roce 2010. V zemích, které získaly nárok na úplné oddlužení, se za deset let zvýšil podíl dětí navštěvujících základní školu z šedesáti tří procent na osmdesát tři.

Jubilee Debt Campaign se zasazovala za vytvoření mezinárodního dluhového tribunálu, v jehož kompetenci by bylo odpuštění nesplatitelných dluhů s odůvodněním, že „řada rozvojových zemí byla a je pod zámkem ve vězení pro dlužníky".

Rostoucí břemeno dluhu také silně ovlivňuje život v těch rozvojových zemích, které se nekvalifikovaly pro schéma HIPC (nesplnily kritéria požadovaná pro dluhovou úlevu, pozn. ed.), jako je například Keňa. „O výsledcích tohoto vývoje a manažmentu dluhů se moc nepřemýšlí," říká Kiama Kaara, který vede programy Kenya Debt Relief Network v hlavním městě Nairobi.

„Půjčky a financování rozvoje musí být svázány s agendou národního rozvoje, jinak skončíme s dalšími 'bílými slony' - neužitečnými projekty, které drancují národní zdroje," dodává.

Veřejný dluh Keni vzrostl podle Kenya Debt Relief Network z 46,8 % HDP na 48,9 %.

„Půjčky mají svůj ekonomický význam, ale je třeba větší obezřetnosti," vysvětluje Kaara. „Zejména varující je to v zemích, kde je politická elita shodná s ekonomickou, z rostoucího vnitřního dluhu benefitují banky kontrolované vlivnými hráči, kteří tak vydělávají na zadlužování soukromého sektoru navzdory zjevnému konfliktu zájmů."

Na národní úrovni se mobilizuje občanská společnost, která se dožaduje většího vlivu na míru zadlužení způsobeného vládami. Organizace Kenya Debt Relief Network připravila návrh 'Charty zodpovědného půjčování', ve které poměřuje míru zadlužení s makroekonomickými ukazateli.

„Mezinárodní měnový fond se zase snaží vytvořit nový mandátní orgán na regulaci mezinárodního pohybu peněz, ale zatím je příliš slabý," doplňuje Jones. „S evropskou dluhovou krizí děláme stejnou chybu, jako jsme udělali v minulosti s dluhovou krizí v Latinské Americe, když věříme, že škrty jsou řešením, a ony přitom jenom způsobují další pokles ekonomiky a strádání obyčejných lidi."

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.