HOME
16. ledna 2019   19:12 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Finanční integrace Východní Afriky zpomaluje už při startu
Miriam Gathigah


Peníze z ruky do ruky budou brzy minulostí, Východní Afrika zavádí elektronický platební systém.
Foto: Miriam Gathigah/IPS
NAIROBI, 17. července 2012 (IPS) - už měsíce východoafričané s napětím očekávají ekonomickou revoluci, kterou by měl zahájit nový standardizovaný platební systém, který propojí elektronické toky peněz v celém regionu. Ale trvající odklad spuštění systému vyvolává u ekonomů obavy, že odstartování projektu brání slabá finanční infrastruktura.

Systém, který je replikou Single Euro European Payments Area (Jednotná oblast pro platbu v Eurech, zkrácene SEPA), bude provádet díky harmonizované legislative a regulacím všechny elektronické platby v celém regionu Východní Afriky.

I když nekterí v regionu provádejí elektronické platby, tyto operace jsou nechránené a rizikové. Navíc v soucasnosti trvají platby pres hranice nekolik dní.

Ale pokud bude nový systém odstartován, nebude mít v Africe obdoby. Dokonce ani Jihoafrická celní unie (sdružuje JAR, Namibii, Botswanu, Lesotho a Svazijsko), která je nejstarší na svete, nemá fungující systém elektronických plateb. Zdroje uvádejí, že to nakonec povede ke vzniku jedné centrální banky pro Kenu, Ugandu, Tanzanii, Rwandu a Burundi, tedy všechny zeme, zapojené do systému.

„Tento systém je krokem smerem k založení jedné centrální regionální banky a vzniku jednotné spolecné meny," ríká Dr. Danson Mwangangi, ekonom a odborník na trh ve Východní Africe.

Také jde o obchodní integraci.

„Elektronické metody platby jsou ve Východoafrickém spolecenství stále bežnejší, což je zpusobeno dalším rozvojem obchodní výmeny," vysvetluje ekonom a politický analytik Centrální kenské banky zapojené do procesu, který si nepreje být jmenován.

Budoucnost v podobe spolecné meny a jedné centrální banky se ovšem zdá být vzdálená. Ackoliv mel být nový systém plateb spušten už v dubnu, nestalo se zatím nic. A Centrální kenská banka, která je jedním z architektu projektu, odmítá poskytovat informace nebo stanovit nové datum zahájení provozu.

Dr. George Ntawagira, rwandský ekonom pracující v Keni, nám rekl, že zpoždení muže být zpusobeno tím, že regionální ekonomiky postavené na hotovosti jsou charakteristické slabou financní infrastrukturou. Nejméne 60 % všech plateb ve Východoafrickém spolecenství probíhá v hotovosti, což je nepraktické, rizikové a casto nehospodárné.

Ntawagira dodává, že bankovnictví v regionu zustává rizikovým podnikáním také díky každorocním miliónovým ztrátám, které bankám pusobí pocítacová kriminalita.

„Tento typ rizika musí být minimalizován. Presto mají východoafricané stále velká ocekávání a odvolání spuštení systému vzbudilo nemalé obavy."

„Ovšem dalo se to predpokládat, financní infrastruktura je stále príliš slabá, aby systém udržela. Jednou z velkých výzev je rozdílnost regulatorních a dohlížitelských soustav."

„Prozatím platí, že vetšina bank ve Východní Africe má rozdílné režimy poplatku a to brání financnímu propojení," ríká Ntawagira.

Dodává, že prísný dohled nad všemi bankami v regionu je kritickým momentem úspechu celého systému.

„Ackoliv není bežné, mít bankovní supervizory, kterí se navzájem špehují, tohle je podstatným aspektem regionální integrace, protože slabiny jedné financní instituce mohou být korigovány a lze tak zabránit, aby se do potíží dostal celý systém."

Ntawagira pripomíná, že i dnes velmi úspešný systém M-PESA, který dovoluje uživatelum elektronické platby pomocí mobilního telefonu až do výše 500 dolaru vcetne zakoupení letenky, trpel pri spuštení v roce 2007 mnoha problémy jako sítovou konektivitou nebo financním propojením.

Podle Svetové banky je v soucasnosti tento regionální systém plateb mobilem príkladem afrického úspechu, který se muže chlubit provedením platebních príkazu ve výši 320 miliónu dolaru mesícne.

A ekonomové stále verí, že nový elektronický platební systém zásadne zmení preshranicní pohyb penez v regionu. Ocekává se, že systém bude nejen bezpecnejší než soucasná bankovní struktura, ale také levnejší a výkonnejší.

„V soucasnosti, když se prestehujete z jedné zeme do druhé, treba jen docasne, musíte projít celou radou nepríjemných procedur, než si tam otevrete bankovní konto."

Se spuštením nového platebního systému budou moci obyvatelé regionu používat své konto v kterékoliv ze zapojených zemí.

Predpokládá se také, že systém povede ke zvýšení investic.

„Zeme Východoafrického spolecenství mají dlouhodobe problémy prilákat prímé zahranicní investice. To je zpusobeno prevážne nedostatky v infrastrukture všech sektoru, at už se jedná o silnicní sít nebo financní. Nový systém by to mohl napravit," rekl nám po telefonu ekonomický analytik Titus Mwakazi z Tanzanie.

„Integrovaný financní trh muže posílit liberalizaci vnitrního obchodu regionu, nastartovat rozvoj životaschopných projektu, posílit financní instituce, povzbudit inovaci i shromáždit rozptýlené regionální zdroje," prohlásil.

Navzdory vyhlídkám, které slibuje ekonomikám potýkajícím se s potížemi, systém stále trpí radou problému. Mezi ne patrí otázka nízké rovne rustu HDP a sofistikovanosti bankovního sektoru v zemích jako je Rwanda nebo Burundi.

„Kena kupríkladu dosahuje mnohem vyššího rustu než ostatní zeme v regionu. Slabý bankovní systém jedné zeme muže omezit úspech systému zvýšením rizikovosti preshranicního elektronického styku," varuje Mwangangi.

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.