HOME
26. dubna 2018   20:10 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Jižní Súdán slaví své první narozeniny
Jared Ferrie


Nyan Tuch ve svém dočasném domově v táboře u Aweil, kde čeká, až její rodině přidělí vláda půdu.
Foto: Jared Ferrie/IPS
JUBA, 9. července 2012 (IPS) - ulice jsou zameteny a vyčištěny, vlajky rozvěšeny, slaví se první výročí nezávislosti Jižního Súdánu. Kosmetické úpravy v hlavním městě Juba ale stěží skryjí hluboké znepokojení nad budoucností tohoto nejmladšího národa na světě.

První rok existence samostatného Jižního Súdánu byl poznamenán násilnými střety, nedostatky v zásobování potravinami, uprchlickou krizí a nejistou ekonomikou, hrozící zablokováním dalšího vývoje.

„Ohlédneme-li se za uplynulým rokem, vidíme jasně, že to byl pro lid Jižního Súdánu, těžký rok," prohlásila 6. července v Jubě před novináři Hilde Johnsonová, zvláštní vyslankyně generálního tajemníka OSN. „Byl to tvrdý začátek."

V ostrém prohlášení, které pronesla Hillary Clintonová na oslavách 4. července na ambasádě OSN, varuje před „zásadními výzvami, které ohrožují stabilitu a prosperitu země".

„Konflikt a přetrvávající spory se Súdánem společně s domácím mezietnickým napětím vedly k rostoucím bojům a ekonomickému strádání, které ohrožují samotné základy budoucnosti nového státu," pokračovala dále.

Budoucnost Jižního Súdánu je do značné míry svázána s ropou. Po rozdělení připadly Jižnímu Súdánu dvě třetiny ropných zásob, ale ropovody, rafinérie i přístav, kam připlouvají tankery, jsou na severu. Předpokládalo se, že právě společný zájem na ziscích z prodeje ropy pomůže vypěstovat fungující vztah mezi bývalými protivníky v občanské válce. Ale tak se nestalo. Rozhovory o výši poplatků, které by měl Jižní Súdán platit vládě v Chartúmu za transport ropy, selhaly.

Koncem ledna Jižní Súdán zastavil těžbu, když vláda jeho severního souseda pod záminkou, že se jedná o nezaplacený dluh, zabavila 815 miliónů dolarů za jihosúdánskou ropu. Jižní Súdán prohlásil, že nemá jinou možnost než zastavit těžbu, protože Súdán krade jeho ropu. Tím se ovšem vláda Jižního Súdánu připravila o 98 % svých příjmů. Už nyní je Jižní Súdán zcela závislý na rozsáhlé zahraniční pomoci a donátoři se obávají, že v budoucnu nebude vláda schopna hradit ani částečně rozvojové programy, případně přestane vyplácet mzdy státním zaměstnancům, což povede k občanským nepokojům.

„Nesmíme dovolit, aby ekonomická krize a rostoucí konflikt zničily rozsáhlé investiční projekty v zemědělství, zásobování vodou, vzdělávacím systému a dalších službách," říká Helen McElhinney, politická poradkyně u Oxfam International. „Čím déle tahle krize potrvá, tím větší je riziko, obrovský potenciál a rozvoj Jižního Súdánu bude navždy ztracen."

Alfred Lokuji, děkan Univerzity v Jubě a vedoucí oddělení rozvojových studií venkova, tvrdí, že dohoda o ropě problémy Jižního Súdánu nevyřeší. „I kdyby ropa začala opět proudit, základní problém zůstává – jak se o ni postarat, jak spravovat tyto zdroje," říká.

Lokuji připomíná, že už pět let před loňským vyhlášením samostatnosti se zisky z ropy dělily mezi Súdán a Jižní Súdán v poměru padesát na padesát, ale obyvatelé jihu žádný pokrok nezaznamenali. Peníze byly dílem nesmyslně rozházeny a dílem rozkradeny.

3. května napsal president Salwa Kiir dopis pětasedmdesáti bývalým i současným vysokým představitelům vlády s žádostí o navrácení odcizených veřejných prostředků. Říká, že byly zdefraudovány čtyři miliardy dolarů. Lokuji tvrdí, že dopis neuspěje a nepřesvědčí nikoho, aby peníze vrátil, ani nezabrání dalším defraudacím. Kritizuje vládu, že za rok své existence nedokázala vznést žádná obvinění z korupce.

„Řekl bych, že je to selhání, selhání způsobené neschopností postavit se korupci, dát věci do pořádku, dát instituce do pořádku a uvést je do chodu," konstatuje. Zatímco po ztrátě příjmů z ropy ekonomika stagnuje, humanitární potřeby rostou. Podle OSN se počet lidí žádajících o potravinovou pomoc v roce 2012 oproti roku 2011 zdvojnásobil na 2,4 miliónu. Značná část z nich jsou uprchlíci před etnickým násilím, které se projevuje především ve východní provincii Jonglei na hranicích s Etiopií. V roce 2011 zahynulo v Jonglei přes tisíc lidí následkem bojů mezi etnickými skupinami Murle a Lou Nuer. Podle zprávy mírové mise OSN z 25. května nejméně 900 z nich zemřelo ve střetech probíhajících od konce prosince do února.

Zpráva také zmiňuje okolnost, že v týdnech předcházejících prosincovým útokům pozorovací lety OSN hlásily pohyb přibližně 8 000 příslušníků etnika Lou Nuer, kteří se vydali na pochod proti vesnicím znepřáteleného etnika Murle. Navzdory naléhavým varováním „vláda váhala s ráznou odpovědí". „Přijaté kroky byly provedeny příliš pozdě a v kritické době nebylo nasazeno dostatečné množství vojáků," říká se dále ve zprávě.

Jižní Súdán se současně potýká s přílivem 200 000 uprchlíků, kteří překročili hranice se Súdánem na Modrém Nilu nebo přišli z Jižního Kordofánu, kde se chartúmská vláda snaží potlačit povstání. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Antonio Guterres 4. července varoval před následky toho, že uprchlíci přicházejí do táborů „nebezpečně podvyživení" a jsou tam vystaveni „vysokému riziku nákazy ze znečištěné vody". Podle Mezinárodní organizace pro migraci se vedle těchto uprchlíků ještě od října 2010 postupně vrátilo ze Súdánu kolem 375 000 jižanů. Těm vláda slíbila půdu, ale mnoho z nich stále zůstává v táborech. V táboře u Aweilu, správního města provincie Bahr El Ghazal, strávila padesátiletá Nyan Tuch dvacet měsíců čekáním, než jí a její rodině vláda přidělila malé políčko. Čtyřicet let žila v Súdánu, kde společně s manželem pracovala a vlastnila dům. Jak se blížilo referendum o nezávislosti jihu, napětí v Súdánu stoupalo, a tak se raději rozhodli pro návrat.

Nyan Tuch a její muž nyní žijí v chatrči s celtou místo střechy a pěstují zeleninu, aby přežili. Ale svého návratu nelitují.

„Jsem naplněna radostí, protože naše země je teď konečně naše vlastní," říká Nyan Tuch. „Těšíme se, až nám vláda někde přidělí víc půdy. A doufáme, že to bude lepší než tam, odkud jsme odešli, protože to bude naše a my na to budeme hrdí."

(KONEC)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.