HOME
16. ledna 2019   19:19 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Budování firmy v Mosambiku
Johannes Myburgh


Mosambická podnikatelka Lucia Bebane řídí nadějný podnik s burskými oříšky navzdory nepříznivým podmínkám.
Foto:Johannes Myburgh/IPS
MAPUTO, 5. června 2012 (IPS) - Když nastoupíte na palubu mosambického národního přepravce Linhas Aéreas de Moçambique, dostanete oranžový balíček buráků, abyste měli co chroupat, zatímco vás letadlo donese z hlavního města Mosambiku Maputa na vaše vzdálené letiště. Příchuť sladká, slaná, nebo chilli. Vyberte si.

Tomuto občerstvení se říká Ndoiiim, což je zkrácený výraz z portugalského amendoim, které značí oříšky. Nápad se zrodil v hlavě Lucie Bebane, podnikatelky, které se navzdory nepříznivým podmínkám v této zemi na jihu Afriky podařilo prosadit svou malou firmu.

Její příběh je v Mozambiku ojedinělý, drobné a střední podnikání sice tvoří až 70 % místního HDP, ale nevytváří žádné významné zisky.

Národní statistický úřad odhaduje, že v roce 2010 byl průměrný podíl HDP 423 dolarů na hlavu. Pro srovnání: v sousední JAR to bylo ve stejném roce pětadvacetkrát tolik – 10 700 dolarů.

V takovém ekonomickém klimatu většina společností selhává.

„Něco tady začít je těžké. Nějací podnikatelé v téhle zemi jsou, ale Mosambičané mají spíše sklony napodobovat, co dělají ostatní," říká Bebane.

Například prodavači buráků potulující se po ulicích Maputa nabízejí všichni tytéž oříšky ve stejných sáčcích.

Před třemi lety viděla tyto prodavače čtyřiapadesátiletá sekretářka a dostala nápad vytvořit ze zde vypěstovaných burských oříšků produkt, který by mohl soutěžit s tím nejlepším na trhu.

„Bylo to skoro nemožné, protože to tady ještě nikdo nedělal," vysvětluje za vytrvalého skučení pražícího stroje na burské oříšky. Povídáme si v malé provozovně sousedící s její kanceláří.

Bebane je první v Mosambiku, kdo praží a balí buráky v průmyslovém měřítku. V zemi, kde prodavači buráků praží a balí své zboží ručně, si jako první pořídila pražící a balící stroje a mechanizovala celý proces.

Mosambik je jednou z nejchudších zemí na světě. Podle zprávy OSN o plnění Rozvojových cílů tisíciletí z roku 2010 přes 54 % populace žije pod hranicí chudoby.

Také postrádá průmysl a infrastrukturu, které jsou jinde samozřejmostí. Neexistují žádné silnice, které by spojovaly továrny a tržiště, dodávky elektřiny trpí častými výpadky a není zde ani žádný strojírenský průmysl, takže Bebane byla nucena stroje a zařízení pro svou výrobnu dovézt ze zahraničí.

Její firma začínala skromně a nesměle, dnes je téměř celý výrobní proces mechanizován. Syrové buráky se dovážejí z města Nampula na severu země vzdáleného přibližně 1 400 kilometrů od Maputa.

Když buráky dorazí, tři stálí zaměstnanci je roztřídí. Ty lepší se zpracují v pražícím stroji a v balícím se zabalí do nápadně oranžových sáčků, které jsou poznávacím znamením značky.

Ale přestože mezi jejími zákazníky jsou i národní aerolinie, Bebane říká, že stěží zaplatí účty a na zisk stále čeká.

Ekonom Joăo Mosca z Pedagogické univerzity potvrzuje, že tohle je pro místní drobné podnikání typické.

„Hospodářství Mosambiku roste, což znamená, že přibývá také podnikatelských příležitostí. Nicméně v současných formálně fungujících firmách nemají žádnou tradici podnikavosti."

Mosambická ekonomika vzrostla o ohromujících 7,3 % v roce 2011, ale růst se ve firmách neprojevil.

„Společnosti jsou všeobecně nedostatečně modernizované a nejsou zvyklé pracovat v konkurenčním prostředí. Proto nejsou konkurenceschopné," hodnotí situaci Mosca.

„Během moderní historie to podnikání v Mosambiku nemělo nikdy snadné. Za koloniální éry pod portugalskou správou se místní obchodníci nemohli uplatnit. Po vyhlášení nezávislosti v roce 1975 přihlásila k socialismu a svobodné podnikání zakázala," vysvětluje ekonom Mosca.

„Podnikání se rozvíjelo pouze v pozdních osmdesátých letech, později politici využili příležitost ekonomiku monopolizovat," pokračuje.

„Tento rozvoj podnikání byl zpolitizován v tom smyslu, že politici byli těmi, kdo měl privilegovanou pozici při privatizaci státních společností, z nichž řada byla prodána za symbolickou cenu. Tito noví obchodníci zformovali zájmové skupiny, které disponovaly rozsáhlou ochranou před občanskou a veřejnou politikou, výjimečným přístupem k výhodným úvěrům a schopností selektivního prosazování zákona."

Aby se dostala tam, kde dnes je, musela se Bebane vyhnout mnoha úskalím zkorumpovaného a nepotického systému a shromáždit vlastní kapitál.

Zpráva jménem „Odhad korupce: Mosambik" objednaná v roce 2005 organizací USAID, americkou vládní agenturou poskytující ekonomickou a humanitární pomoc, poukázala na „zvýhodňování a nepotizmus při jmenování do funkcí a zadávání veřejných zakázek, konflikty zájmů a klientelizmus, z něhož těží přátelé, příbuzní a političtí spojenci, a častá povolební rozhodnutí politických stran omezující demokratickou volbu a občanskou participaci."

Podnikatelé jako Bebane, kteří nejsou zapojeni do těchto struktur, mají potíže při shánění peněz na nastartování svých firem.

„Dalším problémem není nedostatek nápadů, ale riziko vstupu na trh. Nemáte žádnou rodinu, která by vám v bance ručila za úvěr," říká Bebane. „Já jsem musela dát svůj dům do zástavy jako protihodnotu."

„Ještě je třeba udělat hodně práce, než místní drobné podnikání začne přinášet zisky a zvedne lidi nad hranici chudoby," konstatuje Mosca.

Ale úkol je to nesnadný a složitý.

„Musíme vylepšit podnikatelské prostředí – zejména dostupnost úvěrů a míru zúročení půjček. Současně snížit korupci a administrativní nepořádek a vytvořit otevřenější a soutěživější trh. Musíme školit lidské zdroje se zvláštním důrazem na kvalitu," říká dále Mosca. „Spolupráce se zahraničními společnostmi by mohla být zdravá a užitečná pro celý obchodní sektor."

„Partnerství se zahraničním kapitálem je cestou k urychlení rozvoje podnikatelského a soutěživého kapitalizmu," uzavírá Mosca.

Bebane nesedí a nečeká, až se její podnik sám vylepší. Hledá usilovně za hranicemi Mosambiku kapitálově silného obchodního partnera, který by její firmu popohnal směrem k úspěchu.

„Běhám z jednoho konce světa na druhý, z Číny do Brazílie a zpátky, a všude hledám stálého partnera." (KONEC)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.