HOME
21. listopadu 2018   16:00 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Extra rok na nastartování kvalitnější výuky v Sierra Leone
Autor(ka): Damon van der Linde a Mustapha Dumbuya


Nejslabší studijní výsledky v Západní Africe přivedly Sierra Leone k zavádění rozsáhlých reforem vzdělávacího systému.
Foto:Damon van der Linde/IPS
FREETOWN, 20. března 2012 (IPS) - poté, co se Sierra Leone ocitla ve zprávách jako země s nejhoršími výsledky v oblasti školství v Západní Africe, zahájila vláda rozsáhlé reformy vzdělávacího systému. Od roku 2013 se například studium na středních školách prodlouží o rok a počet vyučovacích hodin se téměř zdvojnásobí.

„Tento zásah ovlivní celý systém. Prodloužení středoškolské docházky o rok se dotkne každého v zemi," říká Salieu Kamara, čelný představitel Ministerstva školství Sierry Leone.

Každý rok usilují studenti nejvyšších ročníků středních škol o složení standardizované zkoušky WASSCE (West African Senior School Certificate Examination – Západoafrické osvědčení o zkoušce na střední škole, obdoba naší maturity, pozn. ed.), aby dokázali svou připravenost pro studium na univerzitě.

Test WASSCE je standardizovanou závěrečnou zkouškou na středních školách ve všech anglofonních státech Západní Afriky: Ghaně, Libérii, Nigérii a Gambii. Díky tomu je soutěž o vstup do mezinárodních institucí ještě náročnější.

V roce 2008 se pouhému jednomu procentu studentů podařilo zkoušku úspěšně složit ve všech pěti předmětech včetně povinné angličtiny a matematiky. Testy vyhodnocuje mezinárodní orgán Západoafrická zkušební rada (West African Examination Council – WAEC).

Sheriff Sapateh, hlava národní pobočky WAEC v Sierra Leone, prohlašuje, že kdyby zkoušku složilo dvacet pět procent studentů, považoval by výsledek pro svou zemi za přiměřený.

„Když jsem publikoval Zprávu nejvyššího zkoušejícího, začala si vláda dělat starosti a věnovat problému pozornost," říká Sapateh.

Vláda reagovala vytvořením Vyšetřovací komise Gbamanja, aby zjistila, kde přesně se ve vzdělávacím systému stala chyba a jak ji napravit.

Sapateh upozorňuje, že k velmi špatným výsledkům v roce 2008 přispěla také občanská válka a to jak přímo, tak nepřímo. Válka trvala jedenáct let od roku 1990 do roku 2001, většina studentů se tedy učila v extrémně obtížných podmínkách včetně častých přerušení výuky a zavřených škol.

Problém ještě zhoršil odliv, či spíše útěk kvalifikovaných učitelů do zahraničí a jejich nahrazování vyučujícími, kteří za sebou měli pouze bleskový „havarijní" tréninkový program. I když se podmínky v posledních letech mění, mnoho z válečných praktik a provizorních infrastruktur stále přežívá.

„Ke špatným výsledkům přispěli všichni – společnost, rodina, děti samy, škola, vyučující, dokonce i vláda mohla udělat víc," říká Dele Sannoh, vedoucí Oddělení studií o vzdělávání na Fourah Bay College na Univerzitě Sierry Leone a členka Vyšetřovací komise Gbamanja.

V současnosti trvá docházka na středních školách tři roky. Jedním z doporučení komise bylo přidat studentům středních škol jeden rok docházky před skládáním zkoušky WASSCE a prodloužení denní výuky ze čtyř na sedm hodin.

To znamená, že v Sierra Leone nebudou letos probíhat žádné závěrečné zkoušky WASSCE, protože studenti třetích ročníků středních škol budou pokračovat v docházce i rok následující.

Za prodloužením docházky o rok stojí názor specialistů na vzdělávání, podle kterých jedním z určujících faktorů kvality výuky je „kontaktní doba", která jednoduše znamená množství hodin strávených s učiteli ve třídách.

„Důvodem je, že podle našich zjištění práce vykonaná v daném časovém období byla nedostatečná," říká Sannoh. „Dejme jim tedy příležitost trávit ve škole víc času. Doufáme, že to bude fungovat, ale jestli se budou flákat, nebo učitelé se nebudou dost snažit, budeme zase na začátku."

O podobnou reformu se již pokoušela Ghana v roce 2008. Nový systém tam pracoval pouze rok, podle Dele Sannoh byla reforma zpolitizovaná a po výměně státního vedení se nastupující vláda okamžitě vrátila ke stavu před reformou.

„Myslím, že kdyby tomu dali čas, měli by výsledky, které chtěli," shrnuje Dele Sannoh. Všechny školy si ale nevedou tak špatně. Třeba Annie Walsh Memorial Senior Secondary School trvale vykazuje podstatně lepší výsledky, než je celostátní průměr. Ředitelka Ophelia Morrison se hrdě chlubí, že z jejích tří až čtyř stovek studentů zkoušku pravidelně složí dvě třetiny.

„Moje škola má ohodnocení „stupeň A". Se školou máme velké ambice a ráda bych věřila, že doporučení přidat rok docházky se nás netýká. Měli by přijít s něčím jiným," říká pochybovačně ředitelka. „Podle mého názoru by se měli zeptat ředitelů škol, co je zapotřebí a zohlednit naše názory místo univerzálního trendu."

Studenti v Sierra Leone přesto mají možnost složit zkoušku WASSCE i letos, ale pouze soukromě a musí za ni zaplatit. Cena, která se blíží slušnému měsíčnímu platu, je však pro většinu studentů příliš vysoká.

Imran Sesay je osmnáctiletý žák Střední školy Muslimského bratrstva a patří do první vlny studentů, která bude absolvovat čtyřletou docházku. Protože si sám platí školní poplatky, které vláda nehradí, i životní výdaje, říká, že rok navíc nezvládne. Školné v Sierra Leone činí 25 dolarů ročně.

„Jestli přidají rok navíc, budu to muset vzdát," prohlašuje. „Každý den zkouším na ulici sehnat nějaké peníze na přežití a na poplatky."

Toto prodloužení „kontaktní doby" je součástí rozsáhlejších reforem, které zahrnují také změny v přípravě a výcviku vyučujících, výstavbu infrastruktury jako jsou školní budovy a knihovny, i zajištění vybavenosti škol informačními technologiemi.

I když vláda tvrdí, že výdaje na školství od roku 2008 zvýšila o 36 %, na všech úrovních vzdělávacího systému se ozývají stejné stížnosti na finanční omezení. Učitelé si stěžují, že nejsou dostatečně zaplacení, zatímco administrativní pracovníci tvrdí, že učitelé nejsou dostatečně vzdělaní.

„Vzdělávací systém má mnoho aspektů, které musíte sledovat. Staráte se o vybavenost, o kvalitu vyučujících, o jejich schopnosti. To všechno současně. Snažíme se zpřístupnit školám vládní zdroje, ovšem v rámci toho, co může vláda nabídnout," uzavírá Salieu Kamara. (KONEC)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.