18. zárí 2020   22:29 GMT    
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE


Jednání Thajska s EU vyvolává poplach
Marwaan Macan-Markar
BANGKOK, 29. prosince 2012 (IPS) - pár dní před tím, než si lídři Evropské Unie přijeli do Norska pro Nobelovu cenu míru, zaslali jim thajští aktivisté dopis, v němž varují, že udělení ceny projde testem důvěry v této dálněvýchodní zemi.
Více >>Tanzanie brzdí „závod o půdu"
Orton Kiishweko
DAR ES SALAAM, 19. prosince 2012 (IPS) - s platností od ledna 2013 Tanzanie omezuje množství půdy, které si může velký investor „pronajmout" pro zemědělské využití. Rozhodnutí předcházela rozsáhlá kritika doma i v zahraničí, že velcí investoři se pokoušejí zabrat obrovské kusy země a vystěhovávají drobné místní zemědělce a jejich komunity.
Více >>Investice v rozvojových zemích na rekordní úrovni
Carey L. Biron
WASHINGTON, 6. prosince 2012 (IPS) - přímé zahraniční investice do a z rozvojových zemí dosahují rekordních čísel, zveřejnily nedávno orgány Světové banky.
Více >>BRICS stopuje peněžní toky
John Fraser
JOHANNESBURG, 19. prosince 2012 (IPS) - pět předních rozvíjejících se zemí sdružených ve skupině BRICS – Brazílie, Rusko, Indie, Čína a JAR – plánuje zintenzívnit snahy o sběr přesných obchodních dat, aby získaly lepší přehled o peněžních tocích.
Více >>Země BRICS usilují o nový dialog s Afrikou
John Fraser
JOHANNESBURG, 27. prosince 2012 (IPS) - Jihoafrická republika plánuje na přelomovém summitu, který se bude konat v březnu, posílení vazeb mezi Afrikou a jejími partnery v Brazílii, Rusku, Indii a Číně.
Více >>


Bolívie skáče do velkého rybníka Mercosuru
Mario Osava
RIO DE JANEIRO, 29. prosince 2012 (IPS) - dát se do boje s Andským obchodním společenstvím (CAN) představujícím úhrnem trh 92 miliónů spotřebitelů, nebo postoupit do první ligy vstupem do obchodního bloku Mercosur s 275 milióny spotřebiteli? Tuto otázku řeší zahraničně obchodní stratégové Bolívie v souvislosti s přijetím plného členství v bloku zformovaném jejími jižními sousedy.
Více >>


Finanční kriminalita stojí rozvojový svět nejméně bilión dolarů ročně
Jim Lobe
WASHINGTON, 18. prosince 2012 (IPS) - v roce 2010 přišel rozvojový svět následkem korupce, daňových úniků a dalších nezákonných finančních operací včetně hotovostních převodů téměř o bilión dolarů, říká se v nové zprávě Global Financial Integrity zveřejněné ve Washingtonu.
Více >>Afrika – rostoucí investice, bohatnoucí střední třída
Fred Ojambo
KAMPALA, 26. prosince 2012 (IPS) - díky rostoucím investicím do sektoru služeb, zpřístupnění ohromných přírodních zdrojů a pozitivním dopadům ekonomických politik prosazovaných africkými vládami po dvě uplynulé dekády přibývá příslušníků střední třídy rychleji než obyvatel.
Více >>


V Ugandě roste produkce kávy a bavlny
Will Boase
KAMPALA, 27. prosince 2012 (IPS) - bavlna bývala jedním z klíčových zdrojů dolarových příjmů Ugandy, ale kolaps světových cen v roce 1980 způsobil propad trhu i produkce. Nicméně objem sklizně se v období 2010 až 2011 zdvojnásobil a vývozní zisky dosáhly 48 miliónů dolarů.
Více >>


Živá voda pro Sierra Leone
Travis Lupick
FREETOWN, 26. prosince 2012 (IPS) - Freetown, přístav a hlavní město Sierra Leone, je oblast, kde lidé odjakživa spoléhali na oceán jako zdroj potravy a obživy.
Více >>

 
Další >>  


Obchod a chudoba: fakta za teorií
Obchod byl odjakživa geopolitickým nástrojem vytvářejícím významnou ekonomickou nerovnováhu v rozvíjejících se zemích. I přesto bylo mnoho zemí ve východní Asii a latinské Americe schopno zmírňovat chudobu pomocí zvyšováním obchodních aktivit. Boj s chudobou prověřil, že je mnohem těžší v nízko příjmových zemích v sub saharských zemích v Africe, Asii a latinské Americe, a neúspěšné pokusy těchto zemí na světových trzích jsou jednou z největších důvodů. Tyto země zůstaly nejen na okraji světových obchodních trhů, ale i na okraji světové ekonomiky. Tyto články jsou zaměřeny na informování čtenářů o komplexnosti problematiky světových trhů a různorodosti dopadu na rozvoj, se zaměřením na důsledky globální ekonomické krize, potenciálu fair trade a důsledky obchodních politik.


Do Roku 2015: Pokrok v dosahování Rozvojových cílů tisíciletí
Máme za sebou dvě třetiny na cestě k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG), ovšem nikoliv ve smyslu plnění plánovaných úkolů, ale pouze ve smyslu již uplynulého času. Kroky stanovené světovými vůdci v roce 2000 na období patnácti let široce selhávají. Ale dosáhli jsme také jistých úspěchů, přičemž ve zbývajících pěti letech by se měly urychlit snahy ve vleklém boji s chudobou a nedostatky ve zdravotnictví a vzdělávání - tedy v cílech, které jsou podstatou osmi rozvojových cílů milénia. Inter Press Service (dále jen IPS) bude od nynějška na těchto stránkách přinášet zprávy o úspěších i klopýtnutích na cestě za těmito cíly. IPS v partnerství s Mezinárodní sítí streetpaperů (INPS) chce lépe a podrobněji informovat o problémech chudoby a jejího rozložení prostřednictvím novinářských statí z celého světa. Základem tohoto partnerství je tříletý (2010-2012) projekt financovaný EU, který se zaměřuje na situaci v nejméně vyvinutých zemích.


Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.